Ďakujeme vám za vašu priazeň!

Mikuláš dnes priniesol sneh, radosť a dobré čísla nášmu portálu, za ktoré vám srdečne ďakujeme!

Kultúra dnes zažíva ťažké časy. Po rokoch, kedy bola zmietaná dôsledkami pandémie, vojny u našich susedov, krízy – nielen energetickej, ale i celospoločenskej, sa zdalo, nastane obdobie absolútneho úpadku. Poloprázdne koncertné sály, váhavé publikum, ktoré si kupuje lístky na poslednú chvíľu, zmena správania sa ľudí vyhľadávajúcich kultúrno-spoločenské podujatia – to neveštilo nič dobré. Rok 2023 bol náročným rokom a my v redakcii veríme, že ten ďalší bude len a len lepším.


Fakt, že kultúra sa opäť stavia na svoje nohy a opäť nachádza svoje stabilné zázemie, pociťujeme nielen v celkovej situácii, ale i konkrétne vidíme na číslach čítanosti nášho portálu a sociálnych sietí. Snažíme sa vám prinášať nielen aktuálne informácie a správy z oblasti kultúry, ale i recenzie a rozhovory, v ktorých autori môžu slobodne vyjadriť svoj názor. Napokon, hlavnou myšlienkou šéfredaktora nášho portálu Antona Faraonova, bolo od vzniku nášho online časopisu, vytvoriť nezávislý priestor na vyjadrenia a názory z oblasti kultúrneho diania. Sme radi, že okrem hudby, sa naše recenzie rozrástli o filmové. Rôzne publicistické materiály zamerané na filmové umenie píše náš nový kolega Matúš Trišč, vďaka ktorého fundovaným recenziám a pútavým rozhovorom, sa naša komunita rozrástla o iný typ čitateľa okrem doterajšieho, zameraného na hudbu a divadelné umenie.


 

Za rok 2023 sme na webe mojakultura.sk publikovali k 30. novembru 2023 sumárne 1 156 článkov, čo je mesačne približne 105 článkov, denne sú to približne 3-4 články, vrátane víkendov a štátnych sviatkov. V publikovaných článkoch sa okrem recenzií a rozhovorov nachádzajú tlačové správy a ďalšie, redaktormi spracované informácie.


Na facebooku máme síce dnes 8,5 tisíc sledovateľov ale doposiaľ naše príspevky v tomto roku na facebooku videlo 853 939 čitateľov, na instagrame približne 33-tisíc. O záujme čitateľov o správy a publicistiku z oblasti kultúry svedčia aj vaše reakcie a komentáre na facebooku.


Mimoriadne nás teší, že medzi priaznivcami našich publicistických článkov zameraných na kultúru, je čoraz viac mladých ľudí. Najviac našich čitateľov na FB tvoria ženy – je to takmer 66 percent, mužov je 34 percent. Instagram používa spravidla viac mladých ľudí, tam je situácia, čo sa týka pohlaví vyrovnanejšia – na IG sme oslovili vyše 55% žien a 44,7% mužov, no predsa, najpriaznivejšie je číslo čo sa týka mladej generácie aj na IG, rovnako na FB, ktoré má stúpajúcu tendenciu vo vekových skupinách od 18 do 24 rokov a tiež od 25 do 34 rokov.

Z podobných čísiel sa tešíme aj na samotnom webe. Rebríček TOP článkov za uplynulý rok tvorí slovenská kultúra: zaujímajú vás naši hudobní interpreti, diela, ktoré rezonujú na Slovensku, slovenské filmy, veľkej priazni sa teší generácia našich hercov, ktorí ešte stále hrajú v divadlách či filmoch a už dnes sú legendami.

Kým na FB je najsilnejšie zastúpenie čitateľov vo veku 45 až 54 rokov, v tesnom závese za nimi sú naši priaznivci vo vekovej skupine 35 – 44 a s malým rozdielom sú na treťom mieste ľudia od 25 do 34 rokov, na IG je situácia odlišná. Vyhrávajú ženy vo veku 25 -34 rokov, tesne za nimi je stredná generácia skupiny vo veku 35 – 44, no zreteľne vyšší záujem na IG zaznamenávame zo strany mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov.

Medzi našimi čitateľmi sú najviac zastúpení ľudia z Bratislavy, ktorí tvoria 44% z celkového počtu, hneď za nimi je naša metropola východného Slovenska – Košice, ďalej to je Banská Bystrica, Nitra a zastúpenie majú aj naši českí susedia, takže sme radi, že slovenské umenie stále môžeme vnímať aj ako česko-slovenské. Napokon, svedčia o tom aj mnohé výmenné spolupráce – v koncertných sálach na Slovensku často zaznamenávame úspešných sólistov, orchestre, ansámble či divadelníkov z Čiech, rovnako v Česku hosťujú naši skvelí umelci. Veríme, že sa tento trend v česko-slovenskej kultúre udrží i naďalej.

Milí naši čitatelia! Zo srdca vám ďakujeme za vašu priazeň, za slušnosť a korektnosť, ktorú v diskusiách dodržiavate, a vôbec, za to, že máte v dnešnom hektickom živote čas vyhradený nielen na samotnú kultúru, ale i na kultúrnu publicistiku. Veríme, že prežijete pokojné Vianoce v zdraví a do nového roka 2024 spoločne vykročíme šťastnou nohou. My v redakcii sme optimisti, veríme, že aj vy!

 

Zuzana Vachová

Koláž foto: redakcia mojakultura.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno