O nás

Portál Moja kultúra vznikol ako nezávislý priestor na vyjadrenia a názory z oblasti kultúrneho diania. Jeho zakladateľom a šéfredaktorom bol v roku 2012 fotograf a režisér Anton Faraonov. Okrem článkov a recenzií, portál ponúkal možnosť vyjadriť svoj názor aj neodbornej verejnosti v rámci rubriky Pohľadom X. Medzi ľudí ktorí stáli pri vzniku portálu a podporovali jeho činnosť boli kunsthistorička Barbara Brathová, hudobná vedkyňa Zuzana Vachová, magister tanečného umenia Kristián Kohút a fotograf Peter Jurík.

Od roku 2016 väčšia časť tímu portálu Moja kultúra, pod vedením Antona Faraonova, na podnet Vladimíra Častku, začala pracovať pre televíziu 213, kde v rámci jej vysielania vytvoril priestor pre vznik kultúrnych programov. Za rok a pol vznikli pod jeho taktovkou také formáty ako Portrét umelca, Introspektívy, ARTeFAKT. Bolo odvysielaných vyše 30 záznamov koncertov, divadelných inscenácií a spolu viac ako sto premiérových televíznych vysielaní.

Koncom roku 2017 portál Moja kultúra prešiel grafickým redizajnom a od roku 2018 začína svoju novú etapu, kde si kladie za cieľ aj naďalej pokračovať v nastavených intenciách a prinášať kvalitnú publicistiku z oblasti kultúrneho diania.