Výtvarná tvorba Stana Bubána prešla viacerými vývojovými procesmi, tendenciami, žánrovými a tematickými rovinami v rámci maľby. Najnovšia kolekcia nazvaná Hastala la muerte, mi amor...prezentuje sériu obrazov diametrálne odlišných ako v jeho tvorbe doposiaľ. Bubán si spravidla vždy vyselektuje nosnú tému , ktorá ho práve v danom období oslovuje. Zatiaľ , čo minulý rok...

POPULÁRNE