Kontakt

Moja Kultúra, online časopis
ISSN 2729-7950

vydáva FART STUDIO, s. r. o.
sídlo: Lazaretská 31, Bratislava 811 09

periodicita – denne
webové sídlo: www.mojakultura.sk

Redakcia portálu a email na zaslanie vašich podnetov
redakcia@mojakultura.sk

Redakčná rada:

Anton Faraonov, šéfredaktor
faraonov@mojakultura.sk

Zuzana Vachová, hlavná redaktorka
redakcia@mojakultura.sk

Matúš Trišč, filmový publicista
film@mojakultura.sk