Ondrej Šoth: výnimočný, kreatívny režisér a choreograf

Generálny riaditeľ ŠDKE Ondrej Šoth.

Ondrej Šoth je jedným z najvýraznejších a najvýznamnejších tvorcov slovenského tanečného umenia, s presahom na zahraničnú scénu. Jeho originálny, nenapodobiteľný rukopis choreografií, prepojenie s hudobnou a výtvarnou zložkou, sugestívnosť výpovedí a otváranie tém, ktoré sú pre spoločnosť bolestivými, no závažnými a nadčasovými, posúva jeho diela na kvalitatívne najvyššiu úroveň na Slovensku.

Slovenský choreograf a divadelník sa narodil 23. januára 1960. Rodák z Bardejova študoval na konzervatóriu (odbor klasický tanec, 1975 – 1979)  v Košiciach, jeho pedagógmi boli: Andrej Halász, Csaba Szekeresz, Marilena Halászová, B. Kováčová, Anna Dlhopolcová.


Po maturite ďalej študoval choreografiu a réžiu tanca na VŠMU v Bratislave (1979 – 1983). Jeho pedagógmi počas vysokoškolských štúdií boli osobnosti ako doc. Marilena Halászová, prof. Štefan Nosáľ, doc. Dagmar Hubová, odb. as. Dorothea Tóthóvá. Po získaní titulu Mgr. art. pokračoval ďalej v štúdiách na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na Hudobnej fakulte a po ukončené štúdia získal titul ArtD.


Už v roku 1985 hosťoval v Národnom divadle v Prahe, kde sa stal choreografom Komorného baletu a neskôr Národného divadla. Na Slovensko sa vrátil v roku 1989, kde vytvoril choreografie pre predstavenia pre Slovenské národné divadlo a Slovenský ľudový umelecký kolektívu. V rokoch 1994 až 1998 bol šéfom baletného súboru Mestského divadla v Ústí nad Labem v Českej republike. Po viacerých hosťovaniach v SND a návrate na Slovensko sa stal riaditeľom baletného súboru Štátneho divadla Košice, následne počas dvoch sezón pôsobil ako generálny riaditeľ SND a od roku 2020 je generálnym riaditeľom Národného divadla Košice.


Bohatá je aj jeho pedagogická činnosť: v rokoch 1990 – 1995 bol pedagógom na bratislavskej VŠMU, Akadémii umení v Prahe a na Konzervatóriu v Prahe. Učil tiež v poľskom Krakove, Belgicku, Paríži, Číne, Indii a Japonsku. V druhej polovici 90. rokov pracoval na tanečných projektoch v Mníchove, Salzburgu, Hamburgu, Toronte a Lisabone.


Počas profesnej kariéry získava mnoho ocenení, medzi iným je tiež laureátom Krištáľového krídla (2009) v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie za projekt ambiciózneho tanečného divadla M. R. Štefánik.

Nureyev v SND: Let za slobodou v podaní Romana Lazíka

Čím je charakteristická jeho tvorba? Jeho originálny rukopis ho radí medzi choreografov, ktorí sú kreatívni a výnimoční. Moderné tanečné umenie, napriek súčasným komplikovaným (alebo naopak, minimalistickým) prvkom, ktoré vídame na scénach, dokáže v jeho prevedení prehovoriť obecenstvu zrozumiteľnou rečou: pohybom, emóciou, hudbou, výtvarnou zložkou a v neposlednom rade, témami. Ondrej Šoth si vyberá námety, ktoré sú často boľačkami pre celú spoločnosť (Milada Horáková) a doposiaľ s nimi nie sme vysporiadaní. Ak siahne po osobnostiach (Márai, Štefánik, Nureyev), nečakajte klasicky vystavanú biografiu stvárnenú tancom. Jeho emočné spektrum v dielach je silné, variabilné, invencia v pohybe a presvedčivosť, s akou tanečníkov dokáže doviesť k dokonalosti interpretácie, je fascinujúca. Sú to diela, ktoré budú v divákoch rezonovať navždy.

Ondrej Šoth: Neodovzdávame mladým to, čo by sme im zodpovedne mali dať

Profesionálne skúsenosti:

 • Pražský komorní balet P. Šmoka, ČR – choreograf 
 • VUS ZVO Tábor, ČR – šéf baletu a choreograf 
 • Národní divadlo Praha, ČR – choreograf 
 • Laterna Magika, ČR – choreograf 
 • DF VŠMU – pedagóg 
 • Slovenské národné divadlo – choreograf 
 • Slovenský ľudový umelecký kolektív – choreograf 
 • Vysoká škola múzických umení – pedagóg 
 • AMU Praha, katedra Ctibora Turbu, ČR – pedagóg 
 • Konzervatórium Praha, ČR – pedagóg 
 • Arts concerts Mníchov, SRN – choreograf 
 • Mestské divadlo Ústí nad Labem, ČR – šéf baletu 
 • Pražský komorní balet P. Šmoka, ČR – choreograf
 • Štátne divadlo Košice – umelecký šéf baletu 
 • Slovenské národné divadlo, Bratislava – generálny riaditeľ 
 • Štátne divadlo Košice – umelecký šéf baletu
 • SZUS Boby Brelly – umelecký riaditeľ 
 • Tanečné Konzervatórium Košice – vedúci tanečného oddelenia
 • Národné divadlo Košice – generálny riaditeľ od 2022

Ondrej Šoth: Dúfam, že ešte sme ľudia

Choreografická činnosť 

1983  

 • C. Orff: Carmina Burana – Štátne divadlo Košice 

1984  

 • Szelepcsényi: Tri horehronské – Pražský komorní balet P. Šmoka 

1985

 • V. Godár: Orbis Pictus – Národní divadlo Praha, Laterna Magika 

1988

 • G. Verdi: Requiem – Slovenské národné divadlo 

1989 

 • C. Orff: Carmina Burana – Národní divadlo Praha 

1990

 • M. Pavlíček: Zvláštna radosť žiť – Slovenské národné divadlo 

1992 

 • F. Kafka: Svetlo v tme – Slovenské národné divadlo 

1994 

 • C. Orff: Carmina Burana – Městské divadlo Ústí nad Labem 

1995 

 • V. Godár: Sonáta pre husle a klavír – Pražský komorní balet P. Šmoka 
 • G. Verdi: Requiem – Mestské divadlo Ústí nad Labem 
 • C. Orff: Carmina burana – SRN – open air opera, Mníchov 
 • P. I. Čajkovskij: Romeo a Júlia + turné: Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Štrasburg, Düsseldorf, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Madrid, Barcelona 

1996 

 • P. I. Čajkovskij: Romeo a Júlia – Mestské divadlo Ústí nad Labem 

1997 

 • R. Ščedrin, Deep Forrest: Carmen – Mestské divadlo Ústí nad Labem 

1998 

 • G. Mahler: Pieseň o mŕtvych deťoch – Rakúsko – Salzburg 
 • Ezio: Baroková opera – Divadlo Bayreuth 

1999 

 • C. Orff: Carmina Burana – Slovenské národné divadlo, Bratislava 
 • G. Verdi: Requiem – Slovenské národné divadlo, Bratislava 
 • G. Mahler: Adagietto – Slovenské národné divadlo, Bratislava 

2000 – 2023 

 • G. Kancheli: Svetlý žiaľ – Štátne divadlo Košice 
 • R. Ščedrin, Deep Forrest: Carmen – Štátne divadlo Košice
 • Ateliér – Štátne divadlo Košice 
 • P. I. Čajkovskij: Romeo a Júlia – Štátne divadlo Košice 
 • G. Mahler: Akosi som sa svetu vytratil – Štátne divadlo Košice 
 • M. Pavlíček: Zvláštna radosť žiť II – Štátne divadlo Košice 
 • G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Rossini, P. Mascagni, F. M. Bartholdy: Stmívaníčko – Štátne divadlo Košice 
 • M. Ravel: Bolero – Štátne divadlo Košice 
 • A. de Saint-Exupéry – Michal Pavlíček: Malý princ – Štátne divadlo Košice 
 • S. V. Rachmaninov: Memories for Šmok – Štátne divadlo Košice 
 • E I. Stravinskij: Svätenie jari – Štátne divadlo Košice 
 • C. Orff: Carmina Burana – Štátne divadlo Košice 
 • P. I. Čajkovskij: Labutie jazero – Ondrej Šoth, Marilena a Andrej Halászovci, Štátne divadlo Košice 
 • W. Shakespeare: Romeo a Júlia – Štátne divadlo Košice 
 • P. I. Čajkovskij: Luskáčik – Štátne divadlo Košice 
 • O. Šoth: Svadba podľa Figara (Mozarta) – Štátne divadlo Košice 
 • M. Kocáb: Odysseus – Štátne divadlo Košice 
 • R. Wagner, TATAKU, KODO: Tristan a Izolda – Štátne divadlo Košice 
 • A. Ch. Adam: Giselle – Juraj Kubánka,Ondrej Soth Štátne divadlo Košice 
 • M. R. Štefánik –Juraj Kubánka, Ondrej Šoth, Maksym Sklyar, Štátne divadlo Košice 
 • Jánošík – Ľudová hudba Železiar, Juraj Kubanka, Ondrej Šoth, Maksyim Sklyar– Štátne divadlo Košice 
 • CH. Adam: Giselle – Juraj Kubánka, Ondrej Šoth – SND Bratislava
 • A. de Saint-Exupéry, M. Pavlíček: Malý princ – SND Bratislava
 • M. Kocáb: Odysseus – SND Bratislava
 • S. Rachmaninov, G. Bizet, R. Šcedrin: Carmen – Opera Krakow
 • A. Harvan, O Šoth: Doktor Jajbolí – Maksym Sklyar – Štátne divadlo Košice 
 • P. I. Čajkovskij: Spiaca krásavica – Michail Novikov, Ondrej Šoth – Štátne divadlo Košice
 • G. Verdi: Rigolleto – choreografia – Štátne divadlo Košice
 • Medeia – choreografia, režisér: Lupa – Tokio
 • Sándor Márai – Štátne divadlo Košice – EHMK2013
 • Nočná skúška – príprava na muzikál – Štátne divadlo Košice
 • Thomas Mann: Smrť v Benátkach – Štátne divadlo Košice 
 • Thomas Mann: Smrť v Benátkach – Divadlo J. K. Tyla, Plzeň (2015)
 • Charlie Chaplin – Ondrej Šoth, Marek Šarišský – Štátne divadlo Košice
 • Denník Anny Frankovej – Štátne divadlo Košice 
 • W. Shakespeare: Hamlet – Nelson Perez, Maksym Sklyar, Ondrej Šoth – Štátne divadlo Košice
 • M. R. Štefánik – Štátne divadlo Košice
 • Rodná zem – Štátne divadlo Košice
 • Milada Horáková – Štátne divadlo Košice
 • Nureyev – Štátne divadlo Košice
 • Orbis pictus – Štátne divadlo Košice
 • Giselle – Národné divadlo Košice

Ondrej Šoth: Milada Horáková bola mučená, no nesklonila hlavu

Pedagogická činnosť 

 • Festival pohybového divadla Šumperk v ročníku E. Schorma
 • FAMU Praha, DAMU Praha 
 • Vysoká škola múzických umení – Divadelná fakulta 
 • Akademie múzických umění – katedra C. Turbu 
 • Konzervatórium Praha 
 • Vysoká škola herecká Krakow  
 • Kráľovské konzervatórium Liège  
 • Akadémia umenia, Paríž  
 • Konzervatórium Košice
 • Technická univerzita Košice, Katedra umenia 
 • Univerzita Umenia – Istanbul
 • Univerzita tanečného umenia – Osaka
 • Univerzita Shanghaj, Čína, Peking

Stáže: 

 • 1981 – Praha – Medzinárodný kurz pantomímy L. Fialku 
 • 1981 – Francúzsko – Paríž – Medzinárodný kurz pantomímy M. Marceau 
 • 1986 – Čina – Peking, Sanghaj
 • 1987 – India – Bharathanathyam, Kathakali, Manipur
 • 1988 – Japonsko – Tokio, Osaka 
 • 1990 – USA – Durham, ADF Festival North Caroline
 • 1991 – Francúzsko – Festival Pay d L est,Paríž, Avignon, Marseille 

Divadelná spolupráca: 

1981 

 • K. Čapek: Zo života hmyzu – Nová scéna Bratislava 
 • J. B. Thomas: Charleyho teta (r: V. Benko) – Divadlo Jonáša Záborského Prešov 

1984 

 • A. P. Čechov: Tri sestry (r: Ľ. Vajdička) – Slovenské národné divadlo 

1985 

 • F. Švantner: Nevesta hôľ (r. R. Polák) – Divadlo SNP Martin 

1986 

 • Euripidés: Médeia (r: Ľ. Vajdička) – Slovenské národné divadlo 
 • Thyl Eulenspiegel (r. R. Polák) – Divadlo SNP Martin 
 • W. Shakespeare: Richard III. (r. M. Pietor) – Slovenské národné divadlo 
 • M. Kocáb: Odysseus (J. Kučera, E. Schorm) – Laterna Magika 

1987 

 • Maniere Teatrali (r. J. Bendárik) – Komorná opera Bratislava 
 • Cavevala (r. J. Krofta) – DRAK Hradec Králové 

1988 

 • A. Jarry: Kráľ Ubu (r. J. Bednárik) – Divadlo A. Bagara Nitra 
 • Výlety p. Broučka na měsíc (r. L. Štross) – Národní divadlo Praha 

1991 

 • W. Shakespeare: Romeo a Júlia (r. R. Polák) – Slovenské národné divadlo 

1992 

 • G. Verdi: La traviata (r. M. Chudovský) – Slovenské národné divadlo 
 • Kazimír a Karolína (r. J. Nvota) – Divadlo KORZO Bratislava 

1995 

 • J. Kraus: Nahniličko – Divadlo Na zábradlí Praha 
 • J. Topol: Hodina lásky (r. O. Pavelka) – Divadlo Rubín Praha 
 • E. Kálmán: Čardášová princezná – Městské divadlo Ústí nad Labem 
 • B. Smetana: Tajemství – Městské divadlo Ústí nad Labem 

1996 

 • G. Verdi: Maškarný bál (réžia opery) – Městské divadlo Ústí nad Labem 

2003 

 • B. Smetana: Predaná nevesta (r: B. Hončarivová) – Štátne divadlo Košice 

2004 

 • L. Minkus: Don Quijote – Štátne divadlo Košice 

2005 

 • J. B. Thomas: Charleyho teta (r: M. Kákoš) – Štátne divadlo Košice 

2007 

 • Ch. Gounod: Faust a Margaréta (r: Z. Troška) – Štátne divadlo Košice 

2008

 • Mrožek: Tango (r. Rastislav Ballek) – Divadlo SNP Martin

2009 

 • G. Donizetti: Lucia di Lammermoor (r: M. Chudovský) – Štátne divadlo Košice
 • P. I. Čajkovskij: Onegin (r: O. Kapanina) – Štátne divadlo Košice 

Filmová spolupráca 

 • 1984 – J. Jakubisko: Perinbaba 
 • 1987 – P. Weigl: Romeo a Julie na vsi (filmová opera) 
 • 1994 – P. Monie: Gitanes – Francúzsko 
 • 1994 – Chudobných rodičov syn
 • 2019 – Ondrej Trojan: Bourák 

Ocenenia:

 • 1986 – Cena Československého svazu dramatických umělců – predstavenie Odysseus
 • 1986  – Cena českého ministra kultúry za réžiu a choreografiu predstavenia V. Godár: Orbis Pictus
 • 1987 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia G. Verdi Requiem
 • 1990 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia Zvláštna radosť žiť
 • 1992 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu predstavenia F. Kafka: Svetlo v tme
 • 1992 – Hlavná cena Československej tanečnej tvorby za choreografiu a réžiu inscenácie F. Kafka: Svetlo v tme 
 • 2003 – Cena Slovenského literárneho fondu za predstavenia Zvláštna radosť žiť II 
 • 2005 – Cena World Ballet Stars 
 • 2005 – Cena World Ballet Stars – Choreography 
 • 2006 – Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla  – Malý Princ
 • 2007 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia Svadba podľa Figara (Mozarta)
 • 2007 – DOSKY 2006/2007 – za réžiu a choreografiu baletu a za najlepšiu inscenáciu – Svadba podla Figara (Mozarta)
 • 2008 – Cena ministra kultúry SR za rok 2007 za významný príspevok k zviditeľneniu tanečného umenia v SR 
 • 2008 – Cena ministra kultúry SR za rok 2007 za réžiu a choreografiu baletu Svadba podľa Figara (Mozarta) 
 • 2009 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia Tristan a Isolda
 • 2010 – Krištáľové krídlo v oblasti divadla a audiovizuálneho umenia za multimediálne tanečné divadlo M. R. Štefánik
 • 2010 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia M. R. Štefánik
 • 2011 – cena Humanitas F.Martinenga
 • 2011 – cena Kenetha A. Pushkin
 • 2013 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia Spiaca krásavica
 • 2014 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia Smrť v Benátkach
 • 2015 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia Nočná skúška – príprava na muzikál
 • 2017 – Cena primátora  mesta Košice
 • 2017 – DOSKY za mimoriadny počin v tanečnom divadle – Denník Anny Frankovej 
 • 2017 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavení Charles Chaplin a Denník Anny Frankovej
 • 2018 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu predstavenia Hamlet
 • 2019 – Cena miestneho zastupiteľstva – Košice – Staré Mesto
 • 2019 – Výročná cena Literárneho fondu za réžiu a choreografiu predstavenia Rodná zem
 • 2019 – Cena Predsedu Košického samosprávneho kraja

 

Zdroj: informácie poskytlo Národné divadlo Košice, doplnila redakcia mojakultura.sk

Foto: Joseph Marčinský

1 KOMENTÁR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno