Výtvarník s veľkým srdcom František Guldan pomáha hendikepovaným

Benefičná výstava V Zlatom a striebornom pomôže ľuďom so zdravotným znevýhodnením.


OZ Pavúčik v spolupráci s galériou Lepší svet n.o. v súčasnom období rozbiehajú sériu benefičných výstav a podujatí s cieľom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývalej historickej kúrie v Motešiciach a s ňou súvisiacich budov, ktoré chcú pretvoriť na dostupné nájomné bývanie pre ťažko zdravotne znevýhodnených a chránené dielne ponúkajúce wellness pobyty, penzión, reštauráciu, spoločenskú sálu s galériou a ďalšími komplementmi umožňujúcimi úspešné životné naplnenie a zmysluplnú prácu pre túto populáciu, ktorá je odkázaná na pomoc a podporu intaktnej spoločnosti, tak aby táto cieľová skupina bola čo najsebestačnejšia.


Prvou benefičnou akciou v mesiaci február je výstava významného slovenského výtvarníka a prvého ponovembrového riaditeľa Slovenskej národnej galérie Františka Guldana, ktorá sa uskutoční v priestoroch galérie Veže Kamzík – Bratislava – Koliba – Cesta na Kamzík 14 dňa 22.02.2020 o 17:00 hod.


Vernisáž bude naplnená bohatým programom ľudí s mentálnym znevýhodnením ako aj profesionálnych umelcov. Súčasťou bude aj malá recepcia s občerstvením. „Diela pochádzajú zo zbierok galérie Lepší svet, ktorá je chránenou dielňou a autor ich pre ňu vytvoril počas sympózií v rámci letných akadémií umenia v predchádzajúcich rokoch, na ktorých sa aktívne zúčastňoval a pracoval s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením aj na rozvoj ich výtvarného vyjadrovania a zároveň tvoril samostatné diela na podporu organizácie,“ hovorí pre náš portál zakladateľ neziskovej organizácie Lepší svet, Dušan Mikulec a dodáva: „Pán Guldan je človek, ktorý má veľké pochopenie a empatiu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vždy, keď mohol, nás podporil a ja si to nesmierne vážim, pretože v súčasnosti sa z našej spoločnosti vytráca ľudskosť a spolupatričnosť. Nerád by som generalizoval, ale faktom je, že čoraz menej ľudí má pochopenie pre hendikepovaných ľudí a najmä ich začlenenie do zdravej spoločnosti. Jedna vec je totiž teória, o ktorej sa tak často hovorí, druhá vec je prax. A práve to, že Fero Guldan k našim klientom prišiel, tvoril s nimi a bol s nimi v aktívnom kontakte, ma hreje pri srdci. Je to obdivuhodný človek.“


Výstava s názvom ,,V zlatom a striebornom“ potrvá od 22. februára 2020 do 15. apríla 2020 a všetky diela vystavované v rámci nej sú predajné. Celý výťažok z výstavy bude použitý na podporu vyššie spomínanej verejnej zbierky na podporu ľudí s mentálnym znevýhodnením.

 

Životopis Františka Guldana:
František Guldan sa narodil 25. 11. 1953 v Nitre. 1969-73 študoval na Strednej priemyselnej škole v Nitre, 1973-80 Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave, 1974-78 navštevoval maliarske kurzy akad. mal. Mariána Velbu. 1983-89 pracoval ako projektant stavebných rekonštrukcií a požiarnej ochrany v Bratislavskom stavebnom podniku. Dec. 1989 – jan. 1990 redaktor novín Verejnosť. Jan. 1990 – jún 1990 poverený vedením Slovenskej národnej galérie. Jún 1990 – apríl 1991 vedúci technického odboru Slovenskej národnej galérii. Od apríla 1991 pracuje ako výtvarník a publicista v slobodnom povolaní. Výtvarnej tvorbe sa venuje sústavne fakticky od stredoškolských štúdií. Do širšieho kultúrneho povedomia vstúpil v polovici sedemdesiatych rokov. Prvú samostatnú výstavu mal 1978 (SVŠT Bratislava). V tom čase sa zapojil do poloilegálnych výtvarných aktivít, súvisiacich s bratislavským ochranárskym hnutím. Z jeho projektov hodno spomenúť najmä skupinovú výstavu v podchode Domu umenia a na námestí SNP v Bratislave (1980, predčasne uzavretá). Ďalej periodické výstavy „zázračných krajín“ v bratislavských podchodoch a trhoviskách (1984-1985), ktoré boli takisto stíhané nepochopením a prenasledovaním oficiálnej moci, podobne ako výstavy vo výkladoch obchodného domu PRIOR a pasáži na Laurinskej ul. v Bratislave (1987-1988). Po 1989 už oficiálne vystavoval doma i v zahraničí. Súčasné obchodné renomé Františka Guldana vyplýva z vyššie uvedených výberových faktov jeho umeleckej biografie. Je považovaný za jednu z dôležitých výtvarných i ľudských osobností súčasného výtvarného diania. Napriek šírke jeho výtvarných záujmov, siahajúcej v poslednej dobe až k sochárskym prácam a svojským inštaláciám, zostáva jadrom jeho tvorivých aktivít komorná maľba. Od počiatkov čerpala zo vzdialeného poučenia lyrickou abstrakciou — gestickou maľbou, pričom sa zdôrazňoval najmä aspekt hravosti, nezámernosti výtvarného aktu. S tým súvisela aj originálna technológia Guldanovej maľby, ktorá sa okolo 1978 ustálila na špecifickom spôsobe maľovania, ktorý on sám nazval „patinovanou asamblážou“. V podstate ide o tvorbu akéhosi plastického reliéfu dispozíciou rozličných materiálov odlišných štrukturálnych kvalít. Tento základ potom prekrýval klasickou olejomaľbou, ktorú však podroboval riadenému prepaľovaniu ohňom. Tým vznikla — čiastočne náhodne a čiastočne moderovane — nová optická štruktúra, ktorú už len upravoval vytieraním toulénovou emulziou. A nakoniec prichádza najdôležitejší moment maliarovho umeleckého postupu: interpretuje takto získané abstraktné „pozadie“ „reálnym“ maliarskym motívom, najčastejšie jediným vysvetľujúcim predmetným alebo figurálnym znakom.

Zdroj: /aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/105-letna-aukcia-vytvarnych-diel-a-starozitnosti/guldan-frantisek

Zdroj: TS Lepší svet, n. o – správa bola doplnená redakciou mojakultura.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno