Výstava sakrálnej tvorby akademického maliara Vincenta Hložníka v kostole Klarisiek si pripomenula 100 rokov od jeho narodenia. Potrvá až do 4. novembra 2019.


Vincent Hložník ­– slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedagóg – dodnes patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Bol zakladateľom slovenskej modernej grafiky. Osobitné postavenie v jeho tvorbe mala ilustrácia, čo dokumentuje vyše tristo kníh, (pre deti aj dospelých) ktoré ilustroval. Vystavoval na mnohých samostatných aj kolektívnych výstavách doma aj vo svete. Ako profesor na VŠVU ovplyvnil viacerých svojich žiakov – významných umelcov – Albína Brunovského, Dušana Kállaya, Vladimíra Gažoviča a ďalších.

V Hložníkových dielach – obrazoch, grafikách, ilustráciách, vitrážach aj plastikách sa opakovane objavuje téma hľadania zmyslu ľudskej existencie, podstaty bytia človeka a jeho postavenia vo svete. Inšpiráciu čerpal zo svojich snov, intelektuálneho zázemia, ale aj z každodenného života, čo robí jeho diela stále príťažlivé – plné emócií, ľudských zážitkov a pravdivosti.


Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka pripravila ART GALÉRIA Schürger (AGS) v Tvrdošíne spolu s OZ Umenie pre radosť dve výstavy: Prvá od 11. októbra v AGS, je zostavená z diel V. Hložníka, ktoré sa nachádzajú v súkromných zbierkach významných zberateľov a nie sú vždy verejnosti prístupné. Súčasťou výstavy je uvedenie knihy : „Príbeh jednej zbierky“ od Milana Baláža. Druhá od 22. októbra do 4. novembra v kostole Klarisiek v Bratislave pozostáva z originálnych návrhov autorových vitráží pre kostol v Zborove nad Bystricou, ktoré v tejto podobe uvidí verejnosť po prvýkrát. Vystavované diela (26 originálnych návrhov) vznikli v rokoch 1970 – 1971. V štyri metre vysokých vitrážach umelec s hlbokou znalosťou výtvarne interpretoval starozákonné a novozákonné výjavy, ktoré patria k mimoriadnym dielam jeho tvorby. Zaujímavé je, že 7 týchto originálnych návrhov náhodne našiel Mons. Rudolf Maslák, zberateľ umenia, v stavebnom odpade v pivnici starého kostola. Vzácne diela sa podarilo zachrániť a v spolupráci s Katedrou reštaurovania VŠVU v Bratislave, v Ateliéri reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri, pod vedením prof. Borisa Kvasnicu, zreštaurovať a uchovať pre ďalšie generácie Kurátorom a odborným garantom oboch výstav je prof. Ľudovít Petránsky, ktorý je aj autorom katalógu k obom výstavám Vincenta Hložníka.


Zdroj textu: BKIS
Zdroj foto: Laco Zachar

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno