V knižných novinkách z Divadelného ústavu nájdete texty Martina Porubjaka aj tému ekológie v divadle.

Martin Porubjak o divadle a spoločnosti


Na náš knižný trh sa krátko pred Vianocami dostala kniha Ach, gubernia neobmedzených možností! Martin Porubjak o divadle a spoločnosti. Prostredníctvom svojich textov sa nám prihovára in memoriam Martin Porubjak (1944 – 2015). Teatrológ, dramaturg, režisér, dramatik, scenárista, prekladateľ, pedagóg, publicista a istú krátku dobu aj politik zanechal po sebe množstvo komentárov, glos, cestopisných čŕt či osobných spomienok na svojich spolupracovníkov a priateľov. Výber textov Martina Porubjaka a koncepciu publikácie zostavila Martina Ulmanová. „Nazdávame sa, že by z nej najmä generácia nastupujúcich divadelných kritikov a teoretikov mohla načerpať konkrétnu inšpiráciu ako písať tak, aby čítanie o divadle nebolo iba pracovnou nevyhnutnosťou pre úzky okruh divadelných profesionálov, ale stalo sa vyhľadávaným potešením aj pre tých ostatných. Pre všetkých, obdarených ,iba‘ záujmom o divadelné umenie a intelektuálnou zvedavosťou,“ uvádza zostavovateľka knihy, podľa ktorej M. Porubjak divadelné predstavenie „vnímal najmä ako fenomén, ktorý odzrkadľuje, komentuje, kritizuje stav spoločnosti, ktorá ho zrodila, stav konkrétnej doby a sveta, ktorý ho obklopuje.“


„Štruktúra knihy vyrastá z tém, ktoré sa prirodzene vynárali, keď sme sa preberali mimoriadne rozsiahlym archívom autorových textov. Pritom sme dávali prednosť takým štúdiám a článkom, ktoré divadlo vnímajú v spojitosti so spoločenským a politickým dianím,“ vysvetľuje M. Ulmanová. Kniha tak podľa nej vyniká pestrosťou žánrov, od anekdotickej glosy cez fejtón, reportáž až po obsiahlu teatrologickú analýzu. Pripojený bibliografický zoznam obsahuje viac ako 1 500 položiek a napriek úsiliu zostavovateľky a bibliografky pravdepodobne stále nie je úplný.


V divadle sa zrkadlia aj súčasné environmentálne témy


Príklady divadelnej tvorby, ktorá je v aktívnom kontakte so súčasnými spoločenskými témami, ponúka ďalšia z knižných noviniek, ktorú vydal Divadelný ústav. V zborníku odborných príspevkov z teatrologického kolokvia Človek v konflikte s prírodou sa čitateľky a čitatelia dozvedia viac nielen o reflektovaní súčasných environmentálnych problémov v slovenskom divadle, ale aj o ekologickom myslení, súžití s prírodným svetom či spoločenskom apeli, ktoré v divadelnej tvorbe nachádzame.

„Zborník vznikol ako výstup z rovnomenného kolokvia, ktoré sa udialo v júni 2022 a je súčasťou výskumného projektu Antropo(s)céna. Okrem teatrologického bádania tento výskum reflektuje v samostatnej časti aj materiálnu podstatu divadla, ktorú dnes rámcujú pojmy ako uhlíková stopa, environmentálna udržateľnosť, cirkulárna ekonomika,“ uvádza v predslove zostavovateľ zborníka a odborný garant kolokvia Milo Juráni.

Autori zborníka sa zaoberali nielen dielami, ktoré zobrazujú vzťah človeka a prírody, ale napríklad aj témou budov, umelých priestorov a prostredí, ktorá zaujíma súčasných teatrológov v oblasti ekológie divadla. V zborníku tak nájdete napríklad príklady ekologickej premeny industriálnych budov, keď sa z objektov znečisťovania prostredia stali miesta živej kultúry, ktoré podporujú udržateľnosť.

Zborník prináša pohľad na to, ako klasická, realistická, moderná aj súčasná dráma a divadlo spracovávajú témy environmentálnych kríz, či už hovoríme o procese ich vzniku, prehlbovania alebo o tom, ako v dráme, na javisku či mimo neho človek chápe prírodný svet a ako sa stáva jeho súčasťou. Teatrologické kolokvium, ktorého výstupom je knižná novinka Človek v konflikte s prírodou, sa uskutočnilo 13. a 14. júna 2022.

 

Zdroj: TS Lenka Leláková, PR & marketing, Divadelný ústav

Zdroj foto: Divadelný ústav

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno