Na Benefičnom koncerte na bratislavských Dlhých dieloch v Chráme narodenia Panny Márie zaznie premiéra novej skladby Mariána Kittnera, ktorú skomponoval pre túto príležitosť. Aj tentoraz v nej využil tradičné prostriedky: „Snažím sa mojou hudbou osloviť širšiu skupinu ľudí, jazykom, ktorý je pre nich zrozumiteľný,“ hovorí pre náš portál Kittner.

Všetky dobrovoľné príspevky, ktoré sa na koncerte 5. mája v Karlovej Vsi vyzbierajú,  organizátori venujú na rekonštrukciu strechy Chrámu narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch. Na koncerte sa v úvode predstaví renomované hudobné teleso, nominant Krištáľového krídla – Mucha Quartet s programom: E. H. Grieg – Holbergova suita – časť Prelúdium, v úprave pre sláčikové kvarteto, M. Ravel – Sláčikové kvarteto F dur, 2. časť – Assez vif, Très rythmé.


Mucha Quartet

Ďalej bude nasledovať slovenský program:

F. Kafenda – Sláčikové kvarteto G dur a ikonické dielo od I. Zeljenku – Musica Slovaca. Na koncerte sa predstaví aj mladý a talentovaný organista Ján Hegeduš, ktorý  je poslucháčom magisterského štúdia HTF VŠMU s programom diel:


Ján Hegeduš, organ

J. S. Bach – Fúga c mol, BWV 575, Ch.-M. Widor – Symfónia č. 2, op. 13, časť Finále, F. Schmidt- Prelúdium a fúga, D dur.


Na koncerte zaznie v premiére dielo slovenského autora Mariána Kittnera Kantáta Magnificat pre sólo soprán, miešaný zbor, komorný orchester a harfu. Sláčikové kvarteto bude doplnené inštrumentalistami zo SND a SF. Flauta – Daniela Mareková, klarinet – Jozef Luptáčik, fagot – Ján Mazan, harfa Katarína Turnerová a kontrabas – Oto Šereš. V úlohe sólistky sa predstaví Kateřina Herda Killarová a zbor M@gnificat z Dlhých dielov. Skladbu bude dirigovať autor Marian Kittner.

Pre toto obsadenie sa skladateľ rozhodol aj z toho dôvodu, že sláčikové kvarteto by bolo vzhľadom na počet zborových spevákov trochu slabé a zvuk by nebol konzistentný: „Drevené dychové nástroje pekne farebne doplnia inštrumentáciu. Snažil som sa do koncertu v každom prípade zapojiť čo najviac Dlhodielčanov, čiže preto flautistka Danka Mareková  a klarinetista Jozef Luptáčik. Ján Mazán síce býva v Ružinove, ale s ním už dlhodobejšie spolupracujem a vždy keď potrebujem fagot, volám jeho. Katka Turnerová bola voľba na prvú, je jedna z najlepších harfistiek na Slovensku. Už párkrát sme spolupracovali na rôznych projektoch a viem, že sa na ňu môžem vždy na sto percent spoľahnúť,“ hovorí pre náš portál skladateľ Marián Kittner.

Skladateľ Marián Kittner, foto: Alexandra Suchoňová

Ako pre náš web autor ďalej spresnil, Kantáta Magnificat je 4-časťová skladba, začína sa meditáciou, ktorá je vytvorená postupným pripájaním dychových nástrojov a tichým zborovým vokálom. V druhej a tretej časti sa strieda sólo soprán v malom dialógu so zborom a štvrtá časť je modifikovanou reprízou prvej časti s krátkou codou na konci.

Kittnerova tvorba je ovplyvnená tradicionalizmom. Vysvetľuje, prečo sa v súčasnosti nevydal experimentálnou cestou, no uprednostnil štandardné postupy, zaužívané v európskej hudbe v jej histórii: „Veľa ľudí ma klasifikuje ako neo skladateľa alebo ako tradicionalistu. Bežný, neškolený poslucháč v 21. storočí nemá blízky vzťah k súčasnému modernému umeniu. Je to škoda, lebo je veľa krásnej aj modernej klasickej hudby, ktorá je dobrá, no mnohí už len pri slove avantgarda ohrnú nos… Je to možno aj tým, že sa hrá veľmi málo súčasnej tvorby a hlavne pramálo skladieb od skvelých slovenských skladateľov, ktorí žili na našom území len pred pár rokmi… V každom prípade sa snažím mojou hudbou osloviť širšiu skupinu ľudí, jazykom, ktorý je pre nich zrozumiteľný,“ dopĺňa skladateľ.

Vo svojej tvorbe sa sústredí na duchovnú hudbu. Celkovo hrá v jeho dielach veľkú úlohu, ako hovorí, viac ako polovica jeho diel má latinské texty a čerpajú námety z biblického prostredia. Kittner pôvodne študoval Cirkevnú hudbu, čiže ako organista a zbormajster sa pohyboval v tomto prostredí. Ku kompozícii sa dostal prirodzeným vývojom neskôr, následne aj štúdiom kompozície na Konzervatóriu a potom na VŠMU.

Jeho nové dielo je v latinčine a obsahuje celý pôvodný text chválospevu Magnificat, v úlohe recitátora sa na koncerte predstaví Jozef Šimonovič, ktorý prednesie text Magnificatu pred interpretáciou skladby.

 

Zdroj: PR článok, redakciu informoval Marián Kittner, spracovala: mojakultura.sk

Titulná foto: spevácky zbor Magnificat z Festivalu Musica Sacra 2023 z Chorvátska

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno