November predstaví tvorbu súčasných hudobných skladateľov

V utorok 2. novembra sa začína 31. ročník festivalu NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA.

Prehliadka súčasnej domácej tvorby klasickej hudby sa po 31 krát uskutoční od  2. – 8. novembra t. r. v Bratislave. Hlavným usporiadateľom festivalu je Spolok hudobných skladateľov. Počas 31. ročníka festivalu je pripravených 9 koncertov, na ktorých zaznie 46 pôvodných skladieb 40 slovenských skladateľov.


Mnohé z nich budú uvedené v svetovej alebo slovenskej premiére. Festival je zároveň prehliadkou slovenských interpretov, komorných zoskupení a symfonických telies. Po Otváracom koncerte festivalu, ktorý zaznie v interpretácii sláčikového kvarteta Spectrum Quartet/ 2. 11.19.00 sú v ponuke viaceré komorné popoludnia a večery (koncert Rezidenčných sólistov Slovenského rozhlasu – Albín Blaho, klarinet, Juraj Tomka, husle, Andrej Gál, violončelo, Zuzana Manera Biščáková, klavír/ 3.11.19.00, sláčikového kvarteta Mucha Quartet/ 4. 11.19.00, Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom/ 7.11. o 16.00, zostavený z diel a venovaný pamiatke zosnulých slovenských skladateľov – Ladislava Kupkoviča, Jozefa Podprockého, Jána Valacha, Romana Bergera, Juraja Hatríka a Milana Nováka.


Marián Lejava, zdroj foto: RTVS

Komornú ponuku doplní koncert komorného súboru špecializujúceho sa na interpretáciu hudby 20. a 21. storočia EnsembleSpectrum/ 8. 11. o 19.00. Nebude chýbať koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Mariána Lejavu/ 5. 11.19.00, Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru, zbormajster Jozef Chabroň pod taktovkou Szymona Bywaleca/ 6.11.19.00, a cappella koncert Speváckeho zboru Technik so zbormajsterkou Petrou Torkošovou/ 7. 11.19.00. V pondelok 8. 11.16.00 zaznie Koncert víťazov 12. ročníka Rajeckej hudobnej jari, ktorej zámerom je súťažná interpretácia  a vznik pôvodných slovenských skladieb pre deti a mládež. Prečítajte si na našom webe rozhovor s riaditeľom ZUŠ v Rajci a zakladateľom renomovaného festivalu Rajecká hudobná jar Mariánom Remeniusom.

Na koncerte vystúpia žiaci mnohých slovenských ZUŠ, ktorí uvedú diela Ivana Buffu, Petra Javorku, Marka Pastírika, Mariána Zavarského, Marka Piačeka, Martiny Kachlovej, Jany Kmiťovej, Viliama Gräffingera, Ľuboša Kubizna a Petra Machajdíka. Sólistami 31. ročníka festivalu budú poprední slovenskí interpreti – klaviristi Ladislav Fančovič, Ivan Buffa, Diana Buffa, huslista Milan Paľa, organista Marek Štrbák, sopranistka Eva Šušková, barytonista Tomáš Šelc či gitarista Ondrej Veselý.


Ladislav Fančovič, zdroj foto: RTVS

Koncerty sa uskutočnia v priestoroch Slovenského rozhlasu – v Malom a Veľkom koncertnom štúdiu, v Slovenskej filharmónii – v Koncertnej sieni a Malej sále SF a na Vysokej škole múzických umení v Koncertnej sieni Dvorana.

Slovenská filharmónia, foto: Peter Brenkus

So zanietením spoznávame literárne novinky, obdivujeme súčasnú architektúru,  snažíme sa pochopiť súčasné výtvarné diela a ich inštalácie. Festival Nová slovenská hudba dopĺňa ponuku –  predstaví svojim  návštevníkom  najaktuálnejšiu tvorbu slovenských skladateľov všetkých generácii. Od 2. – 8. novembra 2021 máme možnosť spoznať myslenie, cítenie, vnútorné svety a inšpirácie súčasných skladateľov, umelcov, ktorí sa vyjadrujú prostredníctvom hudby.

Vstupenky sú v predaji hodinu pred koncertom v mieste jeho konania, na koncerty v Slovenskej filharmónii v pokladnici SF už v týchto dňoch.

Zdroj foto: Zdenko Hanout, na obr: Vladislav Šarišský, koncert Viva Musica! 2021

Spoznajme hudbu súčasníkov:

Haimoni Balgavá, Roman Berger (1930-2020), Luboš Bernáth (1977),  Pavol Bizoň (1986), Norbert Bodnár (1956), Vladimír Bokes (1946),  Lukáš Borzík (1979), Ivan Buffa (1979), Peter Duchnický (1986), Nuno Figueiredo (1982), Ľuboš Gabčo (1995), Viliam Gräffinger (1980), Juraj Hatrík (1941-2021), Lucia Chuťková (1984),   Konstantin Ilievsky (1979), Viera Janárčeková (1941), Peter Javorka (1993), Martina Kachlová (1990), Jana Kmiťová (1976), Róbert Kolář (1982), Jozef Kolkovič (1957), Mirko Krajči (1968), Olga Kroupová (1966), Ľuboš Kubizna, Ladislav Kupkovič (1936-2016), Marián Lejava (1976), Šimon Lučenič (1990), Peter Machajdík (1961), Milan Novák (1927-2021),  Michal Paľko (1988), Marek Pastírik (1979), Marek Piaček (1972), Jozef Podprocký (1944-2021), Matej Sloboda (1988), Anton Steinecker (1971), Vladislav Šarišský (1984), Juraj Vajó (1970), Ján Valach (1925-2019), Marián Zavarský (1986)

Nová slovenská hudba je bienále, v  Bratislave sa koná každé dva roky.

Hlavný usporiadateľ: Spolok slovenských skladateľov

Spoluusporiadatelia: Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenská filharmónia

Festival podporili: Fond na podporu umenia, Slovenský ochranný zväz autorský, Hudobný fond

P R O G R A M:

31. ročník festivalu Nová slovenská hudba

Bratislava 2. – 8. november 2021

2. november / utorok

19.00  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Otvárací koncert festivalu

Spectrum Quartett

Ján Kružliak ml. I. husle

Miroslav Vilhan II. husle

Peter Dvorský viola

Branislav Bielik violončelo

 

Peter Duchnický (1986)

Štyri kusy pre sláčikové kvarteto*

Vladislav Šarišský (1984)

Sláčikové kvarteto č. 6*

Michal Paľko (1988)

Sláčikové kvarteto č. 5, “BOX” quartet* – výber

Lucia Chuťková (1984)

Loose in blues, sláčikové kvarteto č. 1

3. november / streda

19.00  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Rezidenční sólisti Slovenského rozhlasu

Albín Blaho klarinet

Juraj Tomka husle

Andrej Gál violončelo

Zuzana Manera Biščáková klavír

 

Peter Duchnický (1986)

Piano Trio

Pavol Bizoň (1986)           

Kvarteto bez jedného hráča (12m11s) pre klavír, husle a violončelo         

Nuno Figueiredo (1982)

Soffiando**

Šimon Lučenič (1990)

 Una semplicita 

4. november / štvrtok

19.00 Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Mucha Quartet

Juraj Tomka I. husle

Jozef Ostrolucký II. husle

Veronika Kubešová viola

Pavol Mucha violončelo

 

Viera Janárčeková (1941)

 Tangoeskapaden*

Peter Machajdík (1961)

Passing Through Nothing*

Anton Steinecker (1971)

Echoes of the Past pre sláčikové kvarteto*

Norbert Bodnár (1956) 

Sláčikové kvarteto Parížske*

5. november / piatok

19.00 Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Marián Lejava dirigent

Ondrej Veselý gitara

Ladislav Fančovič klavír

 

Jozef Kolkovič (1957)     

Excerpts from the Book of Mysteries / Úryvky z knihy záhad *

 

Róbert Kolář (1982)

Fragilità, rekviem pre orchester *

Olga Kroupová (1966)

Concerto (s) fortunato *

6. november / sobota

19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

Szymon Bywalec dirigent

Jozef Chabroň zbormajster

Ivan Buffa klavír

Diana Buffa klavír

Marek Štrbák organ

Milan Paľa husle

Eva Šušková soprán

Tomáš Šelc barytón

 

Jana Kmiťová (1976)

 Neprítomnosť / Abwesenheit, koncert pre dva klavíry a orchester*

Lukáš Borzík (1979)

Chiaroscuro*

Marián Lejava (1976)

Vertigo, koncert pre husle a orchester, op. 23B*

Vladimír Bokes (1946)

Te Deum pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester, op. 93*

7. november / nedeľa

16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel umelecký vedúci / husle

 

Ladislav Kupkovič (1936-2016)

Intráda pre sláčikový orchester

Jozef Podprocký (1944-2021)

Suita domestica, podľa zápisov v Levočskom Pestrom zborníku, op. 14 č. 7

Ján Valach (1925-2019)

Fantasia-Suita sopra Melodiarium Annae Szirmay

Roman Berger (1930-2020)

Nostalgia*

Juraj Hatrík (1941-2021)

Zátišia s husľami – výber

Milan Novák (1927-2021)

Jesenné rondino

7. november / nedeľa

19.00 Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Spevácky zbor Technik

Petra Torkošová zbormajsterka

 

Juraj Hatrík (1941-2021)

Vlha, vlha, pekný vták

Ľuboš Gabčo (1995)

Psalmi per voci misti*

Marián Zavarský (1986)

Quaoar

Luboš Bernáth (1977)

Parle laudi II. – In aeternum pre miešaný zbor a klavír (organ)

Mirko Krajči (1968)

Diptych                    

8. november / pondelok

16.00 Koncertná sieň Dvorana Vysokej školy múzických umení

Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

Ivan Buffa (1979)

O tri štart !

Husľové trio (ZUŠ L. Árvaya Žilina)

 Peter Javorka (1993)

Tajomná noc. Ranná prechádzka.

Denis Ďuríček – klavír (ZUŠ Martin)

Marek Pastírik (1979)

Pastorela a tanec

Ema Blunárová – trombón, Marek Milo – klavír (ZUŠ Rajec)

Marián Zavarský (1086)

Pictures of our Days

Vanesa Bortníková – violončelo (SZUŠ Kapušany)

Marek Piaček (1972)

More snov

Júlia Benderová – flauta, Veronika Buranovská – klavír (ZUŠ Bernolákova Košice)

Martina Kachlová (1990)

Jeden

Kamil Kulich – klavír (ZUŠ Bojnice)

Marek Piaček

Cabaret Nuevo

Drahomíra Držíková – flauta, Marek Dietrich – klavír (ZUŠ Nitrianske Pravno)

Jana Kmiťová (1976)

Spomienka. (In memoriam Jozef Podprocký)

Tobiáš Židek – akordeón (ZUŠ Rajec)

Viliam Gräffinger (1980)

Melódia

Michal Kocifaj – violončelo, Katarína Záborská – klavír (ZUŠ L. Árvaya Žilina)

Ľuboš Kubizna

Tanec kostlivcov

Husľové kvarteto (ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín)

Peter Machajdík (1961)

Medzi levanduľovými poliami

Branislav Dubravka – xylofón, Marek Milo – klavír (ZUŠ Rajec)

8. november / pondelok

19.00 Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

EnsembleSpectrum

Matej Sloboda dirigent

 

Martina Kachlová (1990)

Mantra

Juraj Vajó (1970)

Pamiatke Viery Lipatovej

Matej Sloboda (1988)

Nr. 5 – to Phill

Konstantin Ilievsky (1979)

Kaleidoskopie pre veľký komorný ansámbel*

Haimoni Balgavá  

Hmlistô*

 

*svetová premiéra

**slovenská premiéra

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená

 

Zdroj: TS Spolok slovenských skladateľov, redakciu informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie
Na titulnej foto: Juraj Hatrík

 

1 KOMENTÁR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno