V poradí 25. ročník podujatia Dni starej hudby je oslavou 50. výročia založenia prvého slovenského profesionálneho súboru starej hudby MUSICA AETERNA, ktorého členovia stáli aj pri zrode Centra starej hudby. Okrem šiestich exkluzívnych koncertov ponúka aj atraktívne sprievodné podujatia s významnými osobnosťami starej hudby.

V termíne od 2. do 16. júna 2023 sa počas Medzinárodného festivalu DNI STAREJ HUDBY predstavia bratislavskému publiku umelecké špičky z oblasti interpretácie starej hudby z Holandska, Talianska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Organizátori v rámci festivalu ponúkajú dovedna šesť koncertov, na ktorých sa predstavia Cappella Pratensis, Collegium Marianum, Enrico Gatti, Guido Morini, Michaela Riener, Lotz Trio, Musica Florea, Musica aeterna, Czech Ensemble Baroque a Solamente naturali. Podujatia sa uskutočnia v nádherných priestoroch starého mesta ako sú Dóm sv. Martina, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Moyzesova sieň či Stĺpová sála Slovenskej filharmónie.


Musica aeterna

V poradí 25. ročník je oslavou 50. výročia založenia prvého slovenského profesionálneho súboru starej hudby MUSICA AETERNA, ktorého členovia stáli aj pri zrode Centra starej hudby. Práve Centrum starej hudby zorganizovalo 1. ročník tohto festivalu v roku 1996 a do dnešných dní je spoluorganizátorom tohto významného medzinárodného podujatia. Vznik súboru MUSICA AETERNA znamenal rozhodujúci impulz pre rozvoj starej hudby na Slovensku v nasledujúcich desaťročiach.


Na tlačovej konferencii organizátori informovali o koncertoch, sprievodných podujatiach a zámeroch festivalu. Podľa Igora Valentoviča, riaditeľa Hudobného centra, bolo ideou a mottom založenia Centra starej hudby,  aby mala stará hudba zastrešenie: „Boli to krásne 90. roky, kedy sme si mysleli, že hudbe a umeniu sa bude dariť nebývalým tempom, finančným zabezpečením a záujmom,“ uviedol. Napriek tomu sú organizátori radi, že Dni starej hudby sa zachovali a tie tohtoročné sú venované práve súboru Musica aeterna, ktorá vznikla v roku 1973 z popudu profesora Jána Albrechta, ktorý je čestným predsedom in memoriam Centra starej hudby. Umeleckého vedúceho orchestra Petra Zajíčka označil za fenomén, vďaka ktorému sa stará hudba na Slovensku vyvíjala, inšpirovala množstvo ďalších slovenských interpretov k tomu, aby sa začali venovať starej hudbe, jej štúdiu a jej uvádzaniu. „Keď sme uvažovali o dramaturgii, chceli sme si toto výročie pripomenúť spoluprácami so súbormi z okolitých krajín. Ten najsilnejší moment a spriaznenosť pre nás je spolupráca s českými umelcami – Collegium Marianum, Musica Florea, dva kľúčové ansámble, ktoré sa predstavia na tomto ročníku. Spolupracujú aj so slovenskými umelcami a nie je to len v symbolickej rovine, ale priamo na koncertoch. Na koncerte Collegium Marianum sa predstaví aj náš basbarytónový spevák Tomáš Šelc, v obsadení je aj Ján Krigovský. Musica Florea v tomto programe spolupracuje s naším ansámblom Lotz Trio. Okrem toho na festivale zaznie veľmi pekný inštrumentálny recitál talianskeho huslistu Enrica Gatti s čembalistom Guidom Morinim.“

Otvárací koncert, ktorý sa koná 2.júna 2023 v Dóme sv. Martina pripomenie našu najvýznamnejšiu polyfonickú zbierku Kódex Anny Schumanovej z roku 1571, ktorý venovala vdova po Hansovi Schumanovi práve Dómu Svätého Martina. Predstaví sa na ňom holandský ansámbel Cappella Pratensis, ktorý sa roky venuje interpretácii franko-flámskej polyfónie. „Budeme počuť hudbu, ktorá mohla znieť v druhej tretine 16. storočia priamo v kostole svätého Martina a je zaujímavé, že v tomto období tam bola udomácnená franko-flámska polyfónia. Zaznie kompletné omšové ordinárium a vybrané spevy nešpor Jeana Moutona, ktoré sa zachovali v tomto bratislavskom kódexe. Pri príležitosti otváracieho koncertu k nám zavítajú aj hostia z Nadácie Alamire,“ informoval Valentovič. Vyzdvihol aj ostatné koncerty: výročný koncert Musica aeterna, ale aj komorný súbor Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom a ďalšie koncerty.


Okrem nich čakajú návštevníkov festivalu Dni starej hudby aj tri sprievodné podujatia: spomínaná prezentácia Nadácie Alamire, porednáška Enrica Gattiho (7.júna) na bratislavskom konzervatóriu – témou bude Artikulácia v husľovej hre v 17. a 18. storočí a 12. júna bude v priestoroch Hudobného centra prednáška o publikácii Ako to skladateľ myslel s podtitulom Zabudnuté tradície hudobnej interpretácie– na Slovensko pricestuje britský dirigent, muzikológ, interpret, spevák, spisovateľ, kľúčová postava starej hudby Andrew Parrott.

O publikácii: Zbierka statí od ťažiskovej osobnosti hnutia pre historicky poučenú interpretáciu Andrewa Parrotta (1947) sprítomňuje aktuálne pohľady na kľúčové diela a otázky európskej hudobnej minulosti. Autorov prístup k historizujúcej interpretácii je založený tak na umeleckej intuícii, ako aj na suverénnom poznaní európskej muzikologickej i historickej faktografie. „Do akej miery nám môžu byť spoľahlivo známe interpretačné zámery dávno nežijúcich skladateľov a nakoľko boli neoddeliteľnou súčasťou ich skladieb? Počas prípravy a dirigovania hudobných predvedení som bol neprestajne konfrontovaný s chúlostivými otázkami tohto druhu, a to už od mojich raných snažení až po moju prácu v súčasnosti…“

Andrew Parrot. Foto: By Wasily – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5389419

Ako doplnil umelecký vedúci Peter Zajíček súboru Musica aeterna, s organizovaním workshopov na Slovensku nemajú až také dobré skúsenosti, takže sprievodné podujatie s Enricom Gattim bude ponímaní skôr ako prednáška: „Je to otázka vedomia a vzdelanosti, v ktorej sa momentálne nachádzame. Sám som pedagógom a mohol by som o tom veľa rozprávať a nebolo by to všetko veľmi pozitívne. No predsa sú záujemcovia, ktorých to zaujíma a budeme sa tešiť, ak budeme vedieť aspoň udržiavať krok. V minulosti to bolo celkom inak a náš súbor sa stal veľmi exkluzívnym v Európe a v 90-tych rokoch to bolo veľmi pekné obdobie pre slovenskú hudobnú kultúru, nielen vývoz diel zo Slovenska, ale aj interpretačného umenia. Dnes je cítiť v kultúre úpadok, možno je to recesiami a finančnými krízami. Mojou úlohou ako pedagóga je, aby som udržiaval vedomie u študentov, aby nezabudli, odkiaľ sú a samozrejme, hájiť záujmy slovenského interpretačného umenia,“ uviedol Peter Zajíček.

Peter Zajíček

Cieľom organizátorov je sprítomnenie starej hudby jednak formou koncertov renomovaných interpretov a súborov z celého sveta a jednak formou seminárov, prednášok a majstrovských kurzov zameraných na historicky poučenú interpretáciu.

Festival sa už 25 rokov snaží upozorňovať na to, že historicky poučená interpretácia je dnes trendom a túto cestu už nemôžeme opustiť: „Interpretácia starej hudby je vysoko špecializovaná, ktorá sa musí venovať problematikám ako sú nástroje, artikulácia, zbieranie informácií zo všetkých dostupných prameňov. Ak už raz je prítomná, nemôžeme nastúpiť tú cestu, že našou úlohou je objaviť to, ako sa nám to páči. Je to veľmi populárna idea, že stačí vedieť noty a môžeme hrať. Aj zo strany súboru Musica aeterna je to celoživotné snaženie, aby sme boli ľudsky poctiví a pristupovali k tvorbe so všetkým rešpektom, vedomím a svedomím i poznaním. A poznatkami, ktoré umožňujú dostať na pódiá hudbu v tej podobe, v ktorej si ju zrejme sám skladateľ želal,“ doplnil riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič.

PROGRAM festivalu Dni starej hudby:

piatok 2. 6. 2023, 19.00, Dóm sv. Martina
Cappella Pratensis (Holandsko)

nedeľa 4. 6. 2023, 19.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Collegium Marianum (Česká republika)

utorok 6. 6. 2023, 19.00, Koncertná sieň Klarisky

Enrico Gatti (Taliansko) husle & Guido Morini (Taliansko) čembalo

nedeľa 11. 6. 2023, 19.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Lotz Trio (Slovensko) & Musica Florea (Česká republika) & Michaela Riener (Rakúsko) soprán

pondelok 12. 6. 2023, 19.00, Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie
Musica aeterna (Slovensko) Peter Zajíček umelecký vedúci, dirigent & Czech Ensemble Baroque Choir (Česká republika) Tereza Válková zbormajsterka

piatok 16. 6. 2023, 19.00, Moyzesova sieň
Solamente naturali (Slovensko) Miloš Valent umelecký vedúci

VSTUPENKY na koncerty sú dostupné v predpredaji v sieti TICKETPORTAL

Predpredaj vstupeniek na koncert 12. 6. zabezpečuje Slovenská filharmónia.

 

Organizátorom podujatia je Hudobné centrum a Centrum starej hudby.

 

Spracovala: Zuzana Vachová

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno