22. november je dňom patrónky hudby a hudobníkov svätej Cecílie, ktorá vstúpila do hudobnej histórie svojim patronátom už v 15. storočí. Atribútom tejto svätice je predovšetkým hudobný nástroj portatív – prenosný organ.

Už šesť rokov tradíciu koncertov vďakyvzdania, venovaných patrónke hudby a hudobníkov sv. Cecílii, pod názvom SANCTA CAECILIA, oživuje súbor starej hudby Musica aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka. Slávenie sviatku v minulosti bolo predovšetkým formou výnimočných duchovných koncertov, aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelých hudobných udalostí.  


V Bratislave sa pravidelne konali ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina. Štatút spolku stanovil o.i. tzv. Ceciliánsky deň na 22. november –  cirkevnú slávnosť sviatku sv. Cecílie – v rámci ktorej mala sprievodná liturgická hudba umocňovať slávnostný charakter bohoslužby. V 19. storočí sa kult sv. Cecílie stále viac špecifikoval na oblasť cirkevnej a najmä cirkevno-vokálnej hudby. Zaslúžilo sa o to vzmáhajúce sa reformné hudobno-cirkevné hnutie katolíckej a čiastočne aj evanjelickej cirkvi, nazvané cecilianizmus, ktoré svoj názov odvodilo od mena patrónky a identifikovalo sa s princípmi návratu k vokálnym formám cirkevnej hudby, v zmysle ich renesancie či obnovy. Túto jedinečnú liturgickú tradíciu spolok pietne zachovával hlboko do začiatku 20. storočia.  Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou významných duchovných koncertov, tradíciu ktorých oživujeme v Bratislave, ale aj iných slovenských mestách.


Musica aeterna pod vedením umeleckého vedúceho Petra Zajíčka a sólistami sopranistkou Lenkou Máčikovou a tenoristom Matúšom Šimkom, zaradil na vystúpenie 22. novembra 2021 diela A. Corelliho (1653-1713) Concerto grosso op.6, č.4 D durSonatu I. D dur z Armonico Triboto G. Muffata (1653 – 1704) a  Kantátu pre soprán, tenor, sláčiky a basso continuo HWV 89 Cecilia, vogli un sguardo  G. F. Händla (1685 – 1759).

Súbor starej hudby Musica aeterna  sa za takmer 50 ročnú históriu vypracovala k najuznávanejším telesám svojej špecializácie v Európe. Hrá na historických nástrojoch, alebo ich kópiách. Zakladateľom bol prof. Ján Albrecht v roku 1973. Teleso sa predstavilo takmer v celej Európe, Amerike i Ázii, bolo hosťom najprestížnejších medzinárodných hudobných festivalov. Spolupracuje s významnými umelcami doma i v zahraničí a realizuje svoje vlastné koncertné cykly, organizuje množstvo podujatí doma i v zahraničí. Vydal takmer 50 CD, z ktorých mnohé sú medzinárodne ocenené.


Umelecký vedúci Peter Zajíček vedie súbor od roku 1990, patrí k uznávaným odborníkom poučenej resp. informovanej interpretácie, je zakladateľom festivalu Dni starej hudby, pôsobí pedagogicky doma i v zahraničí, je autorom odborných kníh a nositeľom viacerých ocenení.

Sólisti Lenka Máčiková i Matúš Šimko spolupracovali so súborom na mnohých koncertoch a projektoch (Opera aeterna). Patria k najlepším vo svojom obore a získali si medzinárodné renomé úspešným pôsobením doma i v zahraničí.  

Koncert vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov zaznie 22. novembra 2021 v koncertnej sieni Klarisky o 19.00 hod.

Uskutoční sa v zmysle platných protipandemických opatrení v režime OP.

Vstupenky su v ponuke www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom (ak nebude vypredané).

Hlavným usporiadateľom je OZ Musica aeternapartnerom BKIS.

Zdroj: TS Musica aeterna – Eva Slaninková

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno