Ministerstvo kultúry SR zavádza voľný vstup do expozičných a výstavných priestorov na všetkých pracoviskách rezortných múzeí a galérií. Návštevníci a návštevníčky môžu využiť bezplatný vstup každú prvú stredu v mesiaci.

Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční v stredu 5. októbra 2022. Bezplatné prvé stredy v mesiaci nahradia doterajšie prvé nedele v mesiaci. Ministerstvo kultúry poskytuje už dlhoročne voľné vstupy do svojich organizácií za účelom zvyšovania návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb verejnosti.


Zmena dní s bezplatným vstupom je iniciatívou samotných múzeí a galérií. Podľa vedení týchto umeleckých inštitúcií je pracovný deň ideálnejšou voľbou než doterajšia nedeľa. Jedným z cieľov tohto kroku je podporiť návštevnosť najmä zo strany študentov, študentiek a školopovinných detí v rámci výučby a vzdelávania.


Inštitúciami zapojenými do spomínanej iniciatívy sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry, resp. organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry s organizačným útvarom alebo zložkou, ktorá je múzeom alebo galériou. Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR je zverejnený na webovom sídle ministerstva.


“Slovenské národné múzeum víta rozhodnutie ministerstva kultúry presunúť voľné vstupy do múzeí a galérií v pôsobnosti MK SR z každej prvej nedele v mesiaci na prvú stredu v mesiaci. SNM vníma najmä sociálny rozmer daného opatrenia,” vyjadril sa na margo zmeny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.


“Dva roky pandémie, ktoré žiaľ plynulo prešli do ďalšej krízy vyvolanej agresiou Ruska na Ukrajine, infláciou a energetickou krízou, vážne ovplyvnili aj ekonomickú situáciu v Slovenskom národnom múzeu. Napriek tomu sme aj v tomto období prišli vo všetkých našich 18 špecializovaných múzeách s mnohými návštevnícky úspešnými výstavami či expozíciami. Budovanie vzťahu mladej generácie ku kultúre je dlhodobá záležitosť, posilňuje sa aj prostredníctvom takých aktivít ako sú voľné vstupy do múzeí a galérií,” dodal Branislav Panis.

Zdroj: TS Ministerstvo kultúry SR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno