Slovenský huslista žijúci v Brne a jedna z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény, je typom erudovaného a premýšľavého interpreta, ktorý ide vlastnou cestou.

Zatiaľ čo iní hudobníci stavajú kariéru na niekoľkých skladbách, on študuje stále nové diela. Neuvažuje pritom v zavádzajúcich kategóriách „velikáni“ a „kleinmeistri“ – všetkým skladateľom prisudzuje rovnaké právo na to, aby ich hudba znela, pristupuje k nim s pokorou a odhodlaním preukázať účinok ich tvorivých výpovedí. Zásadný vplyv na formovanie Paľovho hudobného prejavu mala spolupráca so skladateľmi, ktorá vyústila vznik množstva skladieb „šitých” mu na mieru. Jeden z najväčších impulzov mu dodal umelecký kontakt s významným francúzskym organistom a skladateľom Jeanom Guillou. Dnes je Milan Paľa vyhľadávaným interpretom nových diel, ktorý má za sebou veľké množstvo premiér skladateľov svetových (napr. Guillou, Dusapin, Tüür, Kõrvits, Sirodeau), českých a slovenských (Emmert, Iršai, Lejava, Demoč, Kmiťová a ďalší).


Milan Paľa: Len pár skladateľov zasiahlo môj hudobný svet takým hlbokým spôsobom ako Valentin Bibik


Hoci je jeho repertoár značne široký a zasahuje do všetkých období od baroka po súčasnosť, jeho doménou zostáva hudba 20. a 21. storočia, ktorú prezentuje na prestížnych pódiách. V posledných rokoch vystúpil na festivaloch ISCM World New Music Days, Muzički Biennale Zagreb, Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové či bratislavský Melos-Étos, v sálach ako Großes Festspielhaus v Salzburgu, Narodowe Forum Muzyki vo Vroclave alebo Saarländische Staatstheater; spolu s orchestrami ako Filharmonie Brno, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK či Slovenská filharmónia pod taktovkou dirigentov ako Dennis Russell Davies, Alexander Liebreich, Case Scaglione, Pierre-André Valade, Jakub Hrůša, Juraj Valčuha alebo Marián Lejava uviedol husľové koncerty autorov ako Edward Elgar, Leoš Janáček, Béla Bartók, Karol Szymanowski, Erich Wolfgang Korngold, Alfred Schnittke, Harrison Birtwistle, Esa-Pekka Salonen či Pascal Dusapin.


Virtuozita a výrazové bohatstvo Milana Paľu v Slovenskej filharmónii pod taktovou Kyzlinka


Nezvyčajne rozsiahla, kvantitatívne a obsahovo unikátna je Paľova diskografia vydávaná na značke Pavlík Records. Zahŕňa sonáty pre husle (violu) sólo alebo so sprievodom klavíra svetových skladateľov (napr. Beethoven, Brahms, Grieg, Bartók, Šostakovič), komplet šiestich husľových sonát Mieczysława Weinberga, nahratých naživo na festivale Moravský podzim 2019, husľové koncerty Albana Berga, Karola Szymanowského či Alfreda Schnittkeho. V pandemickej dobe vydal osem albumov s hudbou Pascala Dusapina, Samuila Feinberga, Valentina Bibika, Alfreda Schnittkeho, Leoša Janáčka, Adriána Demoča a Jany Kmiťovej, z ktorých väčšinu nahral so svojou umeleckou a životnou partnerkou, klaviristkou Katarínou Paľovou.


Milan Paľa

Významné postavenie v Paľovej diskografii zaujíma nahrávky Bachových Sonát a partit BWV 1001–1006. Za jedinečné počiny je možné označiť nahrávky kompletnej slovenskej tvorby pre sólové husle (Violin Solo in the Works of Slovak Composers I–V), projekt Cantūs Moraviae zacielený na tvorbu pre sólové husle alebo violu moravských skladateľov a album Milanolo so skladbami napísaným pre rovnomenné päťstrunové husle z Ateliéru Bursík, obohatené o spodný violový register. Milan Paľa hrá na husle Omayra z dielne bratov Bronislava a Jana Bursíkovcov.


Zdroj: RTVS, upravila redakcia mojakultura.sk

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno