Hudobné centrum v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Divadlom Jána Palárika a ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského organizuje jubilejný 25. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Súťaž sa uskutoční 15. – 21. októbra 2023 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.


Finalisti. Foto: Anton Sládek

Najvýznamnejšia slovenská spevácka súťaž nesie názov po Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskom, ktorého meno rezonuje v odbornej i laickej verejnosti predovšetkým v polohe tvorcu umelej a duchovnej piesne, upravovateľa ľudovej piesne a autora sakrálnych vokálno-inštrumentálnych kompozícií. Schneider-Trnavský bol však i významným spolutvorcom hudobno-vzdelávacích inštitúcií profesionálnej hudobnej kultúry.


Medzi víťazmi minulých ročníkov súťaže sú dnes už osobnosti ako Peter Dvorský, Ľubica Orgonášová, Miroslav Dvorský, Gustáv Beláček, Magdaléna Kožená, Štefan Kocán, Terézia Babjaková, Slávka Zámečníková  a mnohí ďalší.


Porota. Foto: Anton Sládek

Do súťaže sa tento rok prihlásilo 73 súťažiacich z dvanástich krajín – Slovenská republika, Česká republika, Chorvátsko, Ukrajina, Fínsko, Litva, Poľsko, Irán, Čína, Rusko, Nemecko a Gruzínsko. Súťaž uzatvorí slávnostné odovzdávanie cien a koncert víťazov. Okrem hlavných cien udeľovaných vo dvoch kategóriách sú udeľované aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, Mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Hudobným fondom a ďalšími partnermi, napríklad aj možnosť hosťovať v niektorom z partnerských divadiel na Slovensku a v Čechách.


Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, ktoré sú stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová (Slovensko). Ďalšími členmi poroty sú: Jozef Kundlák (Slovensko), Peter Dvorský (Slovensko), Martina Zadro (Chorvátsko), Tadeusz Pszonka (Poľsko), Toril Carlsen (Nórsko), Gabriela Beňačková (Česká republika), Ariane Hollaender – Calix (Rakúsko) a Wiktor Bockman (Švajčiarsko). Klavírny sprievod zabezpečujú korepetítori Xénia Šuleř Maskalíková (Slovensko) a Róbert Pechanec (Slovensko).

Korepetítri: Xénia Šuleř-Maskalíková a Róbert Pechanec. Foto Anton Sládek

Program súťaže

Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika, Trnava

  1. október 2023 19:00 (nedeľa) – registrácia a otvorenie súťaže
  2. október 2023 10:00 (pondelok) – súťaž 1. kolo I. kategória
  3. október 2023 10:00 (utorok) – súťaž 1. kolo II. kategória
  4. október 2023 10:00 (streda) – súťaž 2. kolo I. kategória
  5. október 2023 10:00 (štvrtok) – súťaž 2. kolo II. kategória
  6. október 2023 10:00 (piatok) – súťaž 3. kolo I. a II. kategória
  7. október 2023 16:00 (sobota) – koncert víťazov súťaže a odovzdávanie cien

Vstup na jednotlivé kolá súťaže aj večerné koncerty je voľný.

Organizátorom podujatia je Hudobné centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Spoluusporiadatelia a partneri: Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Divadlo Jána Palárika, Hudobný fond, Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského, Štátna opera Banská Bystrica, Národné divadlo Košice, Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava, Moravské divadlo Olomouc, Jihočeské divadlo České Budějovice, Národní divadlo Praha

Mediálni partneri: RTVS Rádio Devín, Mestská televízia Trnava, Trnavské rádio, Moja kultúra, Opera Slovakia, Opera Plus a Music Press.

Zdroj: redakciu informovala Zuzana Meleková, PR manažérka Hudobného centra

Foto: ilustračné foto z ročníka 2021: Anton Sládek

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno