Predvianočný koncert dvoch členov Slovenskej filharmónie – huslistu Alana Vizváryho a kontrabasistu Filipa Jara, je venovaný pamiatke najvýznamnejšieho slovenského skladateľa Eugena Suchoňa (1908 – 1993). Zaznejú aj diela ďalších autorov, večer otvorí skladba Antonína Dvořáka: „Dvořák je veľmi srdečný a chceme srdečne uvítať ľudí touto skladbou. Myslím, že sa hodí do tohto pokojného adventného času, kedy nás všetkých naladí na rozjímanie o živote. Je to skladba plná pokory a lásky,“ hovorí pre náš portál jeden zo sólistov večera, ktorý pripravil dramaturgiu koncertu, kontrabasista Filip Jaro.

Na koncerte Koncert Grand Duo, ktorý sa uskutoční v piatok 15. decembra v Moyzesovej sieni o 19.00, odznejú aj diela  Antonína Dvořáka, Jozefa Emanuela Storcha a Giovanni Bottesiniho. Ide o prierez  romantickou hudbou spojenou zo Slovenskou modernou.


Na koncerte vystúpia sólisti – Alan Vizváry (husle) a Filip Jaro (kontrabas). Ako doprovodné teleso vystúpi Hilaris Quintett v zložení: Anežka Kara (prvé husle), Andrej Baran (druhé husle), Júlia Bolebruchová (viola), Katarína Zajacová (violončelo) a Oto Šereš (kontrabas).


Večer otvorí Romanca pre husle a orchester f mol Antonína Dvořáka, jednočasťové dielo, bolo vydané v roku 1879, je v sonátovej forme. Už od prvých taktov spoznávame pôvab Dvořákovej melodiky, ktorá je totožná s tou, ktorú počujeme aj v jeho Sláčikovom kvartete č. 5. V kontrastnej tónine, no v rovnakej, pokojnej nálade, je aj druhá téma, po ktorej v skladbe zavládne nepokoj – novou, kontrastnou témou vrcholiacou do prenikavých akordov v sprievode. Napokon však opäť prevládne pokojná nálada a témy sa opäť vracajú. „Vybrali sme túto skladbu na úvod ako pokojný úvod koncertu. Dvořák je veľmi srdečný a chceme srdečne uvítať ľudí touto skladbou. Myslím, že sa hodí do tohto pokojného adventného času, kedy nás všetkých naladí na rozjímanie o živote. Je to skladba plná pokory a lásky,“ hovorí pre náš portál jeden zo sólistov večera, ktorý pripravil dramaturgiu koncertu, kontrabasista Filip Jaro.


Ďalšou skladbou bude Koncert pre kontrabas a orchester A dur Josefa Emanuela Storcha. Storch bol nemecký skladateľ českého pôvodu, kontrabasista a pedagóg, ktorý dokázal do kontrabasu dostať melodickosť a lyrickosť. Aj tento koncert sa vyznačuje spevnosťou pre sólový part kontrabasu, využíva jeho hlboké tóny v romanticky ladených melodických líniách, ale i virtuózne party. Sprievod sláčikového orchestra či klavíru, v prípade koncertu kvinteta, vytvára na jednej strane tichý sprievod – je kontrastom voči sólovému nástroju, ale objavujú sa v ňom aj tematické fragmenty, ktoré odznejú v sólovom nástroji. Skladba má klasickú trojčasťovú štruktúru, viac ju približuje Filip Jaro: „Tento kontrabasový koncert je veľmi málo hrávaný, čo je škoda. Je to dobový koncert, odzrkadľuje 19. storočie, z dnešného pohľadu môže pôsobiť secesne, no v tejto skladbe je zachytený starý romantický duch. Na rozdiel od Bottesiniho a iných autorov, ktorí písali modernejšie, Storch písal tradičným romantickým štýlom. Presne ten sa hodí aj do Moyzesovej siene, do koncertnej sály. Pôsobí majestátne, tak ako aj sieň. Prvá časť koncertu je veľmi majestátna, ale i čiastočne virtuózna. Druhá časť je lyrická, spevná, akoby to bola zhudobnená báseň. A tretia časť má v sebe iskru, esprit, vtip a ide o čisto virtuóznu záležitosť a majestátne ukončenie tohto koncertu.“


Nasledovať budú dve skladby od Eugena Suchoňa, ktorého pamiatke je koncert venovaný. Nocturno pre kontrabas a orchester a Fantázia pre husle a orchester. „Suchoňove skladby budú z pocty k nemu v strede koncertu, ako jadro tohto večera. Považujeme ho za najlepšieho slovenského skladateľa. Jeho diela sú známe aj vo svete, hudobníci si ho veľmi cenia, pokladáme ho za skladateľa svetového merítka. Fantázia a Burleska sa hráva ako koncert spolu, no my budeme hrať Fantáziu. Originál skladby Nocturno je napísaný pôvodne pre violončelo, autor ho venoval svojmu bratovi Imrichovi, preslávil ho violončelista Jozef Sikora. Je to jedno z jeho rannejších diel, v ktorých zatiaľ nepoužíva také výrazné prvky modernizmu. Ide o lyrické dielo a myslím, že bude pre poslucháčov očarujúce. Z môjho pohľadu kontrabasistu je kontrabas ešte clivejší ako violončelo,“ hovorí pre náš portál kontrabasista.

Bude to svetová premiéra Nocturna v tomto zložení. Pri transkripcii pre kontrabas Filip Jaro zachoval, samozrejme, pôvodný notový materiál. Part pre kvintet v oboch Suchoňových dielach, upravil hudobný skladateľ Ľuboš Bernáth.

Koncert uzavrie Bottesiniho Grand Duo concertante pre husle, kontrabas a orchester, známou, virtuóznou kompozíciou, ktorá sa teší mimoriadnej obľube u publika. „Keď sme to začali s Alanom cvičiť, povedali sme si, že je to vlastne operný duet. Táto skladba má blízko k bel cantu. Originálne ho napísal pre dva kontrabasy, ale jediný žiak Paganiniho, husľový virtuóz Ernesto Camillo Sivori, kontrabasový part prepísal pre husle. Je to vyslovene napísané v opernom štýle, keď skladba znie, akoby sme počúvali recitatívy. Operný duch sa nesie celým koncertom. Je v nej ťažká agogika, je náročné zjednotiť sa s orchestrom, sú to akoby dva ľudské hlasy prenesené do týchto nástrojov,“ uzavrel pre náš portál kontrabasista.

Koncertná dramaturgia je okrem Bottesiniho skladby zostavená z premiér v zložení pre sólový nástroj a sprievodné sláčikové kvinteto. Obaja sólisti budú môcť ukázať pred publikom svoje technické, virtuózne schopnosti, ale i muzikalitu a vzájomnú kompatibilitu.

Lístky na koncert si môžete zakúpiť v sieti ticketportal:

https://www.ticketportal.sk/event/GRAND-DUO-a-HILARIS?idp=195820#modalVyberPocetMiest20

Spracovala: Zuzana Vachová

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno