Divadlo Jána Palárika nadväzuje na úspešnú divadelnú inscenáciu v školských laviciach Nemá trieda a v týchto dňoch pracuje na hre s pracovným názvom Skrytý zmysel. Inscenácia o kritickom myslení, ktorá reaguje na vysoko aktuálnu tému týkajúcu sa dezinformácií a hoaxu, bude mať premiéru v závere mesiaca marec 2022.

Divadlo oslovilo na spoluprácu opäť režisérku Adrianu Totikovú a dramaturga Michala Baláža, ktorí sa podpísali aj pod spomínanú prvotinu „classroom play“. Do tandemu pozvali aj analytika a konzultanta Adama Dobrotu, ktorý je lektorom argumentácie a kritického myslenia.


„Ideovým východiskom pre vznik inscenácie „Skrytý zmysel“ je kritické myslenie ako zručnosť, ktorá sa javí byť jednou z kľúčových nielen vo výchovnovzdelávacom prostredí, ale aj pre zdravý rozvoj a fungovanie demokratických spoločenstiev ako takých. V dobe, ktorá je mnohými označovaná ako post-faktická, v ktorej sa na nás valia informácie z nepreberného množstva zdrojov, kde častokrát strácame oporu v autoritách, je nanajvýš dôležité vedieť dešifrovať významy, správne sa pýtať a nepodliehať panike či iracionálnu,“ uviedla koordinátorka projektov pre deti a mládež Ivica Franeková.


V autentickom prostredí triedy plánuje tvorivý tím efektívne rozohrať modelovú situáciu spochybňovania, hľadania i prekračovania toho, čo sa pri prijímaní, sprostredkovaní a interpretácii informácií a ich predkladaní ako faktov reálne odohráva, či môže odohrať.

„V tejto fáze prípravy inscenácie veľa študujeme, pretože chceme byť zodpovední a chceme našim divákom ukázať, že môžu myslieť slobodne, zodpovedne a za seba,“ vyjadrila sa režisérka Adriana Totiková.


Herci a viacerí zamestnanci divadla sa v rámci prípravy inscenácie zúčastnili dvoch workshopov. Prvý pod názvom „Pravda v dobe dezinformácií“ viedol Adam Dobrota  a rozkrýval problematiku kritického myslenia, hoaxov, populizmu a iných veľmi dôležitých faktografických aj praktických informácií. Ten druhý, pod vedením režisérky inscenácie,  bol venovaný mládežníckemu divákovi, špecifikám tejto vekovej kategórie a využitiu pedagogických zručností v náročnom prostredí interaktívnej inscenácie.

„Veľmi citlivo vnímame témy, ktoré v spoločnosti rezonujú. Umenie dokáže dôležité a naliehavé témy sprostredkovať atraktívnou formou prostredníctvom zážitku a zasadiť uvažovanie o nejakej téme ešte hlbšie a trvalejšie. Pri mladých ľuďoch môžeme v tomto smere dosiahnuť ešte hodnotnejšie výsledky.  Počas divadelných predstavení, ktoré sa odohrávajú v priamo v školských laviciach, je bezprostrednosť oveľa väčšia, kontakt bližší a zážitok intenzívnejší,“ povedala riaditeľka divadla Zuzana Hekel.

O tom, že sa divadlo a tvorcovia vybrali správnou cestou svedčí aj fakt, že divadlo  sa stalo jedným z úspešných žiadateľov o dotáciu vo výzve v oblasti boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti, ktorú v druhom polroku kalendárneho roka 2021 zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 

Zdroj: TS – Lucia Turňová, marketing Divadla Jána Palárika v Trnave

Zdroj foto: Na snímke: Odborný konzultant Adam Dobrota na workshope so zamestnancami, archív DJP

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno