Úvod S

S

Zdena Studenková oslavuje okrúhle narodeniny

Zdena Studenková, jedna z najvýznamnejších a najúspešnejších slovenských herečiek oslavuje významné životné jubileum.  Zdena Studenková sa narodila 19. mája v roku 1954. V detstve nemala k divadlu veľmi silný vzťah, oveľa častejšie chodievala...

Ondrej Šoth: výnimočný, kreatívny režisér a choreograf

Ondrej Šoth je jedným z najvýraznejších a najvýznamnejších tvorcov slovenského tanečného umenia, s presahom na zahraničnú scénu. Jeho originálny, nenapodobiteľný rukopis choreografií, prepojenie s hudobnou a výtvarnou zložkou, sugestívnosť výpovedí a otváranie tém, ktoré sú pre spoločnosť bolestivými,...
Portrét Johanna Sebastiana Bacha

Najväčší skladateľ svetových dejín – Johann Sebastian Bach

I keď počas svojho života nedosiahol uznanie ako skladateľ, ale skôr ako uznávaný interpret, jeho tvorba ovplyvnila hudbu ako celok a dnes patrí k najuznávanejším skladateľom všetkých čias. Mnohokrát konfliktný, rebel voči...