Úvod A

A

Adrian Kokoš: Dirigent, ktorý sa venuje spájaniu žánrov

Od januára 2004 pôsobí ako zbormajster a dirigent v Slovenskom rozhlase, kde nanovo založil Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu (od roku 2011 je súčasťou DSZ SRo aj Dievčenský spevácky zbor). Popri rozhlasovom zbore...

Giuseppe Arcimboldo – geniálny maliar zeleniny, ovocia, kvetov a zvierat

Len málo umelcov vytvorilo také fascinujúce diela ako Giuseppe Arcimboldo. I keď na prvý pohľad pôsobia diela tohto manieristického maliara trochu bizarne, pri bližšom skúmaní zistíme, že tvoril skutočne geniálne maľby, ktoré...