Úvod J

J

Jakub Kroner

Jakub Kroner – zo študenta najúspešnejším režisérom svojej doby

Slovenský režisér, scenárista a animátor Jakub Kroner sa narodil 2. júla 1987 v Bratislave. Sám tvrdí, že s filmovým nakrúcaním prichádzal do kontaktu už ako dieťa, keď ho otec Ján...

Robert Jindra: Šéfdirigent ŠFK prináša nový pohľad na veľké opusy

„Hudba je večná, môže nás rozveseliť, práve hudba nám dáva nádej v lepší svet a pomôže nám zabudnúť na to, čo sa deje navôkol,“ povedal v rozhovore pre náš portál Robert Jindra, ktorý v Košiciach...

Július Klein: Štátnu filharmóniu Košice viedol 28 rokov

Pod jeho vedením účinkovala ŠfK na mnohých zahraničných scénach a doprevádzala operné hviezdy: Editu Gruberovú, Luciana Pavarottiho, José Carrerasa či Plácida Dominga. Aj dnes je aktívny v hudobnom živote na Slovensku. PaedDr. Mgr. art. Július...

Jevgenij Iršai: excelentný klavirista a invenčný skladateľ

Na jeho skladateľskú tvorbu publikum reaguje živo, rozumie jeho hudobným víziám a reči. Jevgenij Iršai dlhodobo pôsobí na Slovensku a výrazným spôsobom formuje náš hudobný život. JEVGENIJ IRŠAI (1951, Leningrad) pochádza z hudobníckej rodiny....

Joseph Haydn – výnimočný otec bez detí

Jeho význam pre vývoj hudby je nesporný. Bol rozhodujúcou osobnosťou obdobia klasicizmu a patril k trojici prvej viedenskej školy. I keď počas svojho života nikdy žiadneho potomka nemal, označenie „otec“ sa s...
Portrét Johanna Sebastiana Bacha

Najväčší skladateľ svetových dejín – Johann Sebastian Bach

I keď počas svojho života nedosiahol uznanie ako skladateľ, ale skôr ako uznávaný interpret, jeho tvorba ovplyvnila hudbu ako celok a dnes patrí k najuznávanejším skladateľom všetkých čias. Mnohokrát konfliktný, rebel voči...