Vychádza kniha KOSMOPOL – Ako sa tvorí imaginárium. Pokrstí ju Emília Vášáryová

„Banská Štiavnica je mesto plné tajomstiev, pokladov a prekvapení. Toto leto som na Hornej ružovej v Štiavnici ja objavila tajomstvo “živej vody”. Je to predstavenie Kosmopol. Divadelné predstavenie, ktoré nemá na Slovensku obdobu,“ hovorí krstná mama knihy.

Publikácia je kolektívnou monografiou o procese vzniku imerznej polydrámy Kosmopol, ktorá mala premiéru v Banskej Štiavnici v roku 2019. Napísali ju autorky inscenácie Klára Jakubová, Mila Dromovich a Veronika Hajdučíková, ktoré si k spolupráci prizvali historika Daniela Harvana, aby publikáciu obohatil o samostatné  kapitoly, ktoré v širšom kontexte celoštátneho/európskeho diania prezentujú exkurz do lokálnych historických udalostí. Autorom vizuálnej a grafickej podoby knihy je Lukáš Rohárik. 


KRST sa odohrá v spolupráci so Slovenským banským múzeom v sobotu 28. januára 2023 v Banskej Štiavnici v Galérii Jozefa Kollára o 17:00.


Patronát nad knihou a rolu krstných rodičov prijali herečka a štiavnická rodáčka Emília Vášáryová, herec Richard Stanke a  zakladateľ siete kníhkupectiev Artforum Vladimír Michal.


Vyjadrenie Emílie Vášáryovej o inscenácii Kosmopol uvedené na obálke knihy:


„Banská Štiavnica je mesto plné tajomstiev, pokladov a prekvapení. Toto leto som na Hornej ružovej v Štiavnici ja objavila tajomstvo “živej vody”. Je to predstavenie Kosmopol. Divadelné predstavenie, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Výnimočné svojou atmosférou, čistotou emócií, komunikatívnosťou a hĺbkou pravdivých príbehov, ktoré vychádzajú z reálneho prostredia, reálnej histórie a reálnych životov Štiavničanov. Jedinečný divadelný zázrak, divadelný večer a zážitok. Vymysleli, napísali, zdokumentovali a zvíťazili. Talentovaní skvelí herci, režiséri, dramaturgovia, výtvarníci stvorili večer, na ktorý nikdy nezabudnem. Živá voda divadla, živá voda umenia, živá voda, z ktorej som sa napila a ktorú všetci tak veľmi potrebujeme k životu. Vďaka — a teším sa na ďalšie stretnutia s vami. Prosím, neprestaňte, pokračujte, aj Štiavnica vás potrebuje nielen ako živú vodu, ale aj ako soľ. Ešte raz vďaka.“

Čo môže čitateľ od publikácie čakať objasňuje zostavovateľka publikácie Mila Dromovich: 

Kosmopol – Ako sa tvorí imaginárium je knižným “making off” o vzniku jedinečného divadelného tvaru, ktorý je v slovenskom prostredí zatiaľ skôr ojedinelý. Publikáciu tvorí niekoľko línií a sama o sebe má ambíciu byť imerznou – je budovaná špecifickým rytmom a čitateľ má možnosť do nej vstúpiť v ktoromkoľvek bode, aby sledoval oblasť svojho záujmu.  Jednotlivé línie obsahujú metodickú a realizačnú rovinu: popis jednotlivých fáz vzniku diela, historický a etnologický výskum, scenár, scénografia, herecká práca, technické riešenia, produkcia, réžia a nástrahy pri tvorbe. Prepája ich  bohatý obrazový materiál a ukážky zo scenára.”

Mila Dromovich prezrádza čo bolo pri tvorbe publikácie o takom komplexnom diele najnáročnejšie: 

“Nájsť kľúč k skladaniu jednotlivých vrstiev knihy a zosúladiť texty štyroch autorov tak, aby spolu ladili, vzájomne sa podporovali a zároveň prinášali vždy iný uhol pohľadu na tému či rozoberaný materiál. Ťažkú úlohu dostal autor grafickej podoby Lukáš Rohárik, ktorého sme bombradovali fotodokumnetáciou rôzneho charakteru a občas šialenými vizuálnymi predstavmi. Hlavne vďaka jeho konzinstentnému autorskému prístupu nadobudla kniha výslednú podobu, ktorá funguje a citlivo podporuje celý koncept. Ale výsledok už samozrejme musia posúdiť čitatelia.”  

290 stranová publikácia obsahuje mimoriadne bohatý obrazový materiál v podobe jedinečných historických fotografií Banskej Štiavnice a jej meniaceho sa charakteru počas 20. storočia. Čitateľ spozná inscenáciu doslova zo všetkých uhlov pohľadu vďaka širokej fotodokumentácii z predstavenia, z procesu tvorby a skúšania. 

Kniha je určená ako pre divákov, ktorým rozšíri kontext jedinečného zážitku, tak pre tých, ktorí inscenáciu nestihli vidieť naživo, pretože im poskytne plastickú rekonštrukciu diela.  Cenným materiálom bude aj pre divadelných profesionálov a vedcov, etnológov a antropológov ako aj  študentov príbuzných odborov, ktorým prináša jedinečné “know how” o tvorbe imerzného divadla. 

Autorky si dali za cieľ napísať knihu pre široké publikom, ale zároveň mali ambíciu spĺňať aj odbornú kvalitu v rámci odborov divadla a etnológie Publikácia preto prešla odbornými recenziami od divadelnej kritičky Michaely Mojžišovej a etnologičky Moniky Vrzgulovej. 

Výňatok z recenzie Michaely Mojžišovej uvedený na obálke knihy

Kolektívna monografia Kosmopol — Ako sa tvorí imaginárium je unikátnym príkladom toho, v akej symbiotickej harmónii sa možu spojiť výskum a prax, veda a tvorba. Imerzná inscenácia Kosmopol si získala okruh verných fanúšikov, ktorí opakovane prichádzali na jej predstavenia, aby turbulentné dejiny 20. storočia prerozprávané cez osudy jednej banskoštiavnickej rodiny prežili v čo najväčšej komplexnosti. Naplno precítiť a pochopiť hlbiny zložito štruktúrovanej imerznej polydrámy však umožňuje až táto kniha. Raz dobrodružná, inokedy dojemná sonda do society divadelníkov, pre ktorých je ich práca (nech to znie akokoľvek pateticky) životným poslaním i bytostnou nutnosťou, dáva výstižnú bodku za jedinečným výskumno-scénickým projektom.”

Výňatok z recenzie Moniky Vrzgulovej uvedený na obálke knihy

“Kniha Kosmopol — Ako sa tvorí imaginárium mi znovu oživuje pocity, ktoré som mala počas nezabudnuteľného divadelného predstavenia. Jeho tri autorky odhaľujú čitateľom príbeh dobrodružstva, ktoré pri jeho príprave krok za krokom deň za dňom prežívali. Opisujú, ako ich pohltilo, naplnilo, obohatilo a zmenilo, aby potom ony zmenili nás — divákov a čitateľov. Užitočnou navigačnou pomockou je aj sprievodca lokálnou históriou Banskej Štiavnice. Táto kniha je mnohovrstevným, plnokrvným, hlboko ľudským, zábavným i vážnym rozprávaním o jednom krásnom naplnenom sne.”

Autorky knihy Klára Jakubová, Mila Dromovich a Veronika Hajdučíková približujú krst týmito slovami:

“Slávnostný krst  publikácie koncipujeme v divadelnom duchu ako jedinečný zážitok. Môžete sa tešiť na stretnutie s takmer celým tvorivým a hereckým tímom a vzácnymi hosťami, ktorí nám pomôžu uviesť knihu do života. Budeme počuť živú hudbu z Kosmopolu, odprezentujeme špeciálne videonahrávky a prezentáciu fotografií, herci prečítajú ukážky z knihy, porozprávame sa s pamätníkmi, ktorých spomienky stáli pri zrode inscenácie a zážitok z divadla si oživíme originálnou inštaláciou vybraných rekvizít a artefaktov, ktoré tvorili scénografiu Kosmopolu. Sme šťastné, že sa nám podarilo doraziť do cieľa a zavŕšiť tak štvorročnú prácu na Kosmopole. Divadlo je prchavé a tak si hovoríme, že prežijeme aspoň v knihe. Teda kým sa nerozpadne. ”

Knihu bude možné kúpiť v sieti kníhkupectiev Artforum, v predajni Divadelného ústavu Prospero, ale aj na samotnom krste, ktorý bude spojený s autogramiádou autoriek a autorov publikácie a hereckého tímu Kosmopolu

Redakciu informovali: Klára Jakubová, Mila Dromovich, Veronika Hajdučíková

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno