V kaštieli Budmerice, ktorý sa stal pred istým časom spisovateľským centrom, bola spojená oslava storočnice (slávnostná akadémia) s odovzdávaním Cien Rudolfa Fábryho.

Je to presne sto rokov, odkedy slovenskí spisovatelia založili najstaršiu slovenskú literárnu organizáciu Spolok slovenských spisovateľov po jej oddelení od Umeleckej besedy Slovenska, v ktorej dominovali výtvarní umelci. Medzi predsedov a čestných predsedov Spolku slovenských spisovateľov (a nadväzujúceho Zväzu slovenských spisovateľov) v minulosti patrili významné osobnosti slovenskej literatúry ako Janko Jesenský, Valentín Beniak, Ján Poničan, Ivan Krasko, Vavro Šrobár, Ladislav Novomeský, Michal Chorváth, Milan Lajčiak, František Hečko, Vojtech Mihálik, Andrej Plávka, Ján Solovič, Ladislav Tažký, Jaroslav Rezník, Ján Tužinský, Milan Ferko či Vincent Šikula. Významnou historickou udalosťou Spolku slovenských spisovateľov bol Kongres slovenských spisovateľov (1936) v Trenčianskych Tepliciach. Kongres bol založený na zjednocovaní umeleckého frontu bez ohľadu na politickú, konfesionálne, generačnú, teritoriálnu, štátnu alebo národnostnú príslušnosť – na báze šírenia humanistického posolstva národnej literatúry a kultúry a ich otváranie sa svetu.


V kaštieli Budmerice, ktorý sa stal pred istým časom spisovateľským centrom, bola spojená oslava storočnice (slávnostná akadémia) s odovzdávaním Cien Rudolfa Fábryho. Podujatie  ktoré vzniklo v spolupráci s obcou Budmerice, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a časopisom Dotyky moderoval moderátor RTVS Ján Sklenár a prítomným sa prihovoril aj starosta PhDr. Jozef Savkuliak, MBA. V prvej časti podujatia boli v rámci súťaže Cena Rudolfa Fábryho ocenení čestnými uznaniami Ivana Topitkalová, Alica Ištoková a Šimon Jozef Ťažký. 3. prémiu Ceny Rudolfa Fábryho získala Magdaléna Martišková, 2. prémiu Agáta Komanová, 1. prémiu Martina Kostolná a víťaznú Cenu Rudolfa Fábryho získala Jela Abasová. O hudobný program sa postarali fujarista Roman Kuchta, sláčikové quarteto Romi Quartet, sopranistka Žofia Džubáková, klaviristka Karin Remencová. Ukážky z tvorby Rudolfa Fábryho ktorý v Budmericiach pôsobil, a ktorému v kaštieli minulý rok slávnostne otvorili pamätnú izbu prečítali Marek Urban a Sofia Maskalíková.


Druhú časť podujatia tvorila slávnostná akadémia k storočnici Spolku slovenských spisovateľov, ktorú uviedol čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav Rezník st., ktorý priblížil stručné dejiny inštitúcie. Zdôraznil, že Spolok zakladali rôznorodé osobnosti Ivan Krasko, Jozef Gregor Tajovský či Vavro Šrobár, ktorý zabezpečil jeho oficiálne štátne povolenie. Pokračoval príhovor predsedu Spolku slovenských spisovateľov Borisa Brendzu, v ktorom poukázal na to, že slovenskí spisovatelia nie sú dostatočne podporovaní zo strany štátu. Vyjadril nádej, že sa táto situácia v budúcnosti zmení. V rámci slávnostnej akadémie boli ocenení slávnostnými plaketami Vincent Šabík, Etela Farkašová, Mária Bátorová, Anton Hikysch, Pavol Dinka, Jaroslav Rezník st., Anton Hrnko Michal Chuda a Jozef Vladár. Čestné uznania dostali Margita Ivaničková, Zuzana Kováčová, Drahomíra Pechočiaková, Milan Hodál, Jozef Mikloško, Pavol Tomašovič, Gustáv Murín a Dalimír Hajko. Publiku sa prihovorili Vincent Šabík, Jozef Mikloško, Gustáv Murín a Dalimír Hajko. Na záver bol premietnutý videoodkaz čestného predsedu Spolku slovenských spisovateľov, autora Tisícročnej včely Petra Jaroša. Celé podujatie bolo vysielané naživo cez sociálnu sieť Facebook na stránke Spolok slovenských spisovateľov a VSSS.


V súčasnosti vedie Spolok slovenských spisovateľov Boris Brendza, tajomníkom je Štefan Cifra, podpredsedami sú Lukáš Perný a Anton Hrnko. Dcérskou spoločnosťou je Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, ktoré vydáva tak diela slovenských autorov, ako aj preklady zahraničnej literatúry (dlhodobo ho viedol Roman Michelko). Od roku 2022 výrazne rozšíril Spolok slovenských spisovateľov spoluprácu s Maticou slovenskou. Spoločne organizujú rozhovory so spisovateľmi vedené podpredsedom L. Perným v bratislavskom Dome Matice slovenskej. Rozhovorov sa zúčastnili osobnosti slovenskej literatúry a vedy ako profesori Dalimír Hajko, Jozef Leikert, Viktor Timura, literárni kritici a spisovatelia Alexander Halvoník, Ján Tazberík, Anton Hykisch, Gustáv Murín, Jaroslav Rezník st., Pavol Parenička, Lidka Žaková, Silvia Hlavová, Margita Ivaničková, Tatiana Jaglová, Jozef Mikloško či Dušan Mikolaj. Na najbližšom podujatí, ktoré sa uskutoční 21. 12. 2023 o 13:00 v bratislavskom Dome Matice slovenskej vystúpi kulturológ a bývalý šéfredaktor Literárneho týždenníka profesor Vincent Šabík.


 

Zdroj: TS Lukáš Perný, vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej

Zdroj foto: Spolok slovenských spisovateľov 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno