RTVS v Banskej Bystrici slávnostne otvorila priestory svojho prvého kreatívneho centra v regióne. Bude pôsobiť pod názvom Audiovizuálna dielňa ARTÉNA a vybudovali ho v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, s ktorou banskobystrické Štúdio RTVS dlhodobo spolupracuje vo viacerých oblastiach. Na slávnostnom otvorení kreatívneho centra sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Mário Maruška, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michal Kaliňák, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, riaditeľ Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša Kamil Kordík a riaditeľ Štúdia RTVS v Banskej Bystrici Miroslav Debnár.

Dnešným slávnostným prestrihnutím pásky prechádza kreatívne centrum v Banskej Bystrici do novej fázy projektu, v ktorej chce na základe vytvorenej priestorovej a technickej infraštruktúry podporiť kreatívny potenciál regiónu. Arténa má zvýšiť zamestnanosť a odbornosť v tejto oblasti, zviditeľniť dotknutých aktérov, ich tvorbu, kreatívnu činnosť a rozvíjať dopyt po ich službách a produktoch.


Cieľom kreatívneho centra je využiť tvorivý potenciál regiónu pod dohľadom rešpektovanej inštitúcie, akou je RTVS. Okrem kreatívnej verejnosti sa budú môcť s najmodernejšou technikou oboznámiť aj študenti Strednej priemyselnej školy J. Murgaša. Riaditeľ školy Kamil Kordík uviedol, že: „v škole poskytujeme vzdelávanie najmä v oblasti obrazovej, zvukovej a multimediálnej techniky, audiovizuálnych projektov a grafiky, teda v oblastiach blízkych samotnému kreatívnemu centru.“ Absolventi školy často patria medzi zamestnancov technických pozícií v RTVS.


Pracoviská, ktorými kreatívne centrum disponuje, sú vybavené najmodernejšou technológiou, spĺňajúcou štandardy na tvorbu televízneho a rozhlasového vysielania na svetovej úrovni. Súčasťou Artény sú televízne a rozhlasové štúdiá, priestory na dabing, strih obrazu a úpravu zvuku v 5.1 Dolby Surround, ako aj multifunkčná konferenčná sála, pracoviská na postprodukciu a color-grading.


Ako uviedol riaditeľ Štúdia RTVS Banská Bystrica Miroslav Debnár: „Zázemie a špičkové vybavenie vytvára predpoklady, aby sa z kreatívneho centra RTVS Banská Bystrica stalo jedinečné miesto, ktoré spojí tvorivých ľudí v stredoslovenskom regióne. Klientom a členom centra poskytneme okrem moderných technológií to najcennejšie, čím v RTVS disponujeme, a to sú vedomosti a skúsenosti profesionálov.“


Ešte pred dokončením priestorov a vybavením technológiami stihlo banskobystrické kreatívne centrum zorganizovať do konca roku 2023 takmer 90 odborných podujatí. Boli zamerané na vybudovanie zručností potrebných na zvládnutie profesionálnej mediálnej komunikácie. Otvorené pracovné dielne priblížili inovatívne postupy v oblasti zvukovej nahrávacej techniky vysokej kvality v priestore zvukového štúdia. Ďalej pripravili inovačné ateliéry vizuálnych efektov a compositingu, komplexný kreatívny akcelerátor, podporujúci začínajúcich podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.  Zamerali sa tiež na výrobu dokumentárneho filmu či komentované prehliadky Štúdia RTVS Banská Bystrica. Ako uviedol manažér kreatívneho centra RTVS Banská Bystrica Filip Ondriš: „Na našich podujatiach sa zúčastnilo už viac ako 1 150 záujemcov. V tomto trende plánuje Štúdio RTVS Banská Bystrica prostredníctvom kreatívneho centra pokračovať. Vytvorí sa tak podhubie na rozvoj služieb a projektov v audiovizuálnej tvorbe, podporu tvorby nových produktov a inovatívnosti audiovizuálnej tvorby.“

RTVS bola v roku 2019 úspešná s projektom na vytvorenie kreatívneho centra v audiovizuálnej oblasti v Banskej Bystrici v hodnote 10 740 024 EUR. Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a svojho rozpočtu, zrekonštruovala RTVS v rokoch 2021 až 2023 prenajaté priestory v SPŠ J. Murgaša, zrealizovala proces verejného obstarávania, nákupu a montáže audiovizuálnej techniky a samotných aktivít projektu. RTVS zároveň buduje ďalšie kreatívne centrá pri svojich štúdiách v Bratislave a v Košiciach.

Zdroj: TS Filip Púchovský, PR manažér RTVS

Zdroj foto: RTVS

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno