Dňa 27. apríla 2023 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Po verejnom vypočutí sa ním stal Peter Dubecký, jeho doterajší riaditeľ, ktorý sa o tento post uchádzal s projektom riadenia a rozvoja SFÚ. Voľba sa konala na základe ustanovení zákona č. 40/2015 Z.z. (zákon o audiovízii) a rokovacieho poriadku Rady SFÚ.

Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie päť rokov sa uskutočnili na základe verejného vypočutia a predloženého projektu riadenia SFÚ. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát, ktorého vypočula Rada SFÚ, menovaná ministerkou kultúry v zložení predseda Ondrej Šulaj, podpredsedníčka Marta Franková, a členovia Oľga Davalová, Dušan Dušek a Peter Maráky. Funkčné obdobie nového generálneho riaditeľa začne plynúť od 2. júna 2023.


Peter Dubecký bol zvolený do funkcie generálneho riaditeľa na svoje druhé funkčné obdobie v zmysle zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rada SFÚ ho jednomyseľne zvolila v tajnom hlasovaní. Do výberového konania sa prihlásil s projektom riadenia a rozvoja SFÚ Obnova – kontinuita – rozvoj. Za hlavné úlohy nasledujúceho obdobia považuje obnovu chodu pracovísk zasiahnutých požiarom v digitalizačnom pracovisku SFÚ v priestoroch Kina Lumière, zachovanie kontinuity vo všetkých oblastiach pôsobenia SFÚ, rozvoj a zvyšovanie kvality realizovaných činností a zabezpečenie strategických priorít. Strategickou prioritou SFÚ je podľa neho kontinuálne pokračovanie digitalizácie audiovizuálneho dedičstva SR, ktorej nevyhnutným predpokladom je projekt jeho systematickej obnovy. Digitalizáciu považuje za významný krok smerom k sprístupňovaniu a prezentácii audiovizuálneho dedičstva na Slovensku aj v zahraničí. V súlade so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu do roku 2030 chce Dubecký naďalej profilovať SFÚ ako modernú, dobre spravovanú, rešpektovanú a zodpovednú inštitúciu s transparentným hospodárením.


Rada SFÚ dostala jediný projekt uchádzača o generálneho riaditeľa. Projekt Petra Dubeckého bol rozsiahly a mapoval kritickú situáciu, ktorá vznikla počas požiaru digitalizačného pracoviska v priestoroch Kina Lumière. Vo svojom projekte načrtol konsolidáciu tejto situácie, perspektívu ďalšieho rozvoja inštitúcie a dal nový význam aktivitám, ktoré súvisia s propagáciou slovenského filmu v zahraničí a zachovaním nášho kultúrneho dedičstva formou archivácie a digitalizácie slovenských filmov,“ uviedol po skončení voľby generálneho riaditeľa predseda Rady SFÚ Ondrej Šulaj. „Rada SFÚ po vypočutí konštatovala, že Peter Dubecký je človek, ktorý by mal pokračovať v tejto funkcii. Pozná situáciu a vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v SFÚ sa vie orientovať v tejto problematike. Dokáže motivovať a usmerniť zamestnancov tak, aby inštitúciu zveľaďovali a celá filmárska obec bola spokojná s tým, ako sa nakladá s jej dedičstvom.“


Počas doterajšieho pôsobenia Petra Dubeckého vo funkcii generálneho riaditeľa sa SFÚ podarilo získať dôležité postavenie v kontexte slovenskej kultúry, ústav sa stal rešpektovanou inštitúciou doma aj v medzinárodnom audiovizuálnom prostredí. Jeho doterajšie pôsobenie na poste generálneho riaditeľa hodnotia pozitívne aj odborníci z audiovizuálneho prostredia ako obdobie, kedy sa podarilo SFÚ stabilizovať a rozvinúť dlhodobé projekty na uchovanie a prezentáciu slovenskej kinematografie.


Peter Dubecký je držiteľom viacerých ocenení. Zlatú medailu AMU získal za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie, Cenu Kristián za dlhodobú propagáciu českej kinematografie a rozvoj česko-slovenských kinematografických vzťahov. Je tiež držiteľom výročnej ceny Asociácie slovenských filmových klubov za prínos kinematografii a klubovému hnutiu a v januári 2013 bol za svoje aktivity nominovaný na Cenu Krištáľové krídlo. Pôsobí aj vo viacerých profesijných organizáciách. Je členom prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii, spoluzakladateľom a predsedom výkonného výboru Asociácie slovenských filmových klubov, členom Vedeckej a umeleckej rady Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a ďalších. Je tiež prezidentom Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest a členom medzinárodných porôt na mnohých domácich a zahraničných filmových festivaloch. Do pozície generálneho riaditeľa SFÚ bol znovuzvolený v čase, keď si inštitúcia pripomína 60. výročie svojho vzniku.

 

Zdroj: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ

Zdroj foto: SFÚ, Autor: Miro Nôta

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno