Verejný koncert dychového oddelenia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, ktorý sa konal 19. marca 2019 v bratislavskom Zichyho paláci, priniesol okrem dramaturgicky pestrého repertoáru aj skvelé výkony malých či starších žiakov ZUŠ. Vďaka výkonom všetkých muzikantov bola latka nasadená poriadne vysoko…


Koncert s podtitulom „Zahrajže nám píšťalôčka“ je už tradíciou tejto Základnej umeleckej školy. Vítanie jari v podobe hudobných vystúpení tých najmenších žiakov až po skúsených hudobníkov druhého stupňa ZUŠ je pre rodičov, známych, kamarátov všetkých detí a priateľov klasickej hudby tým najkrajším spôsobom, ako sa rozlúčiť so zimným obdobím.
Koncert sa začal známou Mozartovou Malou nočnou hudbou, ktorej prvú časť interpretovalo flautové kvarteto – všetci žiaci z triedy pedagogičky Lýdie Stanovej: Margaréta Kalná na sopránovej zobcovej flaute, Nela Harmanová na altovej zobcovej flaute, Elena Magdolenová na tenorovej a Gregor Puchý na basovej zobcovej flaute. Akokoľvek aj mohlo publikum poznať známe tóny Mozartovej skladby, v takomto netradičnom aranžmáne ju ešte iste nepočulo. Dychové nástroje sa pekne dopĺňali v jednotlivých hlasoch, pričom sopránová flauta pekne vyspievala melódiu. Treba povedať, že pri takomto obsadení bolo veľmi náročné udržať jednotné tempo a rytmicky presné nástupy, ale žiaci to zvládli na výbornú.


Malá nočná hudba od Mozarta v podaní originálneho dychového kvarteta.

Mozart je naozaj vďačný pre obecenstvo, lebo hneď po úvode nasledovalo od tohto génia ďalšie číslo – Andantino v podaní Niny Štefánikovej z triedy pedagóga Petra Naništu. Druháčka Ninka zahrala veľmi pekne čisto skladbu a čo sa týka rytmiky, mala tiež bezchybné nástupy so sprievodným klavírom v podaní pani učiteľky Heleny Plevčíkovej.


Nina Štefániková

Kopáčikove Hravé prsty zahrala druháčka Viola Zámečníková z triedy Mgr. Art. Ley Remišovej a klavírnym sprievodom v podaní Mgr. Art. Jaroslavy Lomen. So svižným tempom skladby sa žiačka veľmi dobre vysporiadala a bola veľmi dobre rytmicky zladená s klavírom.


Viola Zámečníková

Prvé tri flautové vystúpenia vystriedal ďalší dychový nástroj, ktorý sa v súčasnosti na Základných umeleckých školách teší mimoriadnej obľube. Prváčik Šimon Barančok z triedy pedagogičky Mgr. Márie Gálikovej, osviežil atmosféru koncertu, keď zahral ľudovú pieseň Maličká som na saxofóne. Na to, aké sú v tejto známej pesničke pomerne ťažké intervaly, žiak s klavírnym sprievodom pedagogičky Mgr. art. Jaroslavy Lomen, výborne ladil. Jednoducho, číslo za číslom bolo skvelé!

Šimon Barančok

Michal Forró je síce len v treťom ročníku v hre na zobcovej flaute, no pod vedením pedagóga Petra Naništu sa mu zjavne darí. Veselý sprievod od Christopha Willibalda Glucka zahral vynikajúco, no najmä s citom. Človeka až zahreje pri duši, keď počuje, že deti na hudobnom nástroji nielenže zvládajú techniku hry, ale majú k hudbe aj citový vzťah. Michal veľmi pekne frázoval, jeho dynamika bola precítená, dokonca v jeho veku už zvládol s citom aj agogické pasáže – a s mierou, tam, kde boli potrebné. Rytmicky pekne ladil s klavírnym sprievodom v podaní pani učiteľky Heleny Plevčíkovej.

Michal Forró

Krásnu, tonálne zaujímavú skladbu – Bábiku od Melkoviča predviedla štvrtáčka Marianna Petrulová, ktorú na škole učí Mgr. Mária Gáliková. Veľmi náročnú melodiku zvládla bezchybne a dobre pracovala s dychom, čo sa prejavilo najmä pri dlhých tónoch, ktoré pekne vynikli. Žiačka dobre rytmicky ladila aj s klavírnym sprievodom pedagogičky Mgr. art. Jaroslavy Lomen.

Marianna Petrulová

Ďalšiu Melkovičovu skladbu – V cirkuse, predviedol prváčik Jakub Kotlár, ktorý sa na ZUŠ učí pod vedením pedagogičky Mgr. Jarmily Jurášovej Šteigerovej. Na prváčika pomerne náročná skladba, dokonca v rýchlom tempe, ale Jakubko si s ňou výborne poradil a zahral ju bezchybne, pričom vnímal aj sprievodný klavír v podaní Mgr. art. Viliama Gräffingera.

Jakub Kotlár

Pergolesiho Siciliana je nádherná, clivá, lyrická skladba, ktorú veľmi dobre interpretovala štvrtáčka Laura Lengyelová z triedy Mgr. art. Ley Remišovej s klavírnym sprievodom pedagogičky Mgr. art. Jaroslavy Lomen. Laura veľmi pekne vyspievala melódiu, takže aj toto číslo bolo radosť počúvať.

Laura Lengyelová

Skladbu z významnej hudobnej zbierky zo 17. storočia – Vietorisovej tabulatúry, ktorá má pre našu kultúru neoceniteľný význam, zahralo interpretačne vydarené trio: Klára Kultánová na zobcovej flaute, Simona Hagárová na gitare a Laura Ocilková na violončele. Skladbu Curantte s hudobníčkami pripravili pedagogičky – Lýdia Stanová, Mgr. art. Tamara Fialová a Vlasta Rončkevičová. Zvukovo zaujímavé číslo, v ktorom bola zreteľne čistá a pekná melodika flauty a obe skúsené siedmačky (Simona a Laura) rovnako dobre zvládli svoje party.

Nasledovalo nesmierne náročné číslo od HochelaNocturno, ktoré malo komplikovanú štruktúru a bolo ťažké aj z hľadiska dynamiky. Ujala sa ho Nela Harmanová, ktorá výučbu hry na klarinete absolvuje prvý rok pod vedením Mgr. Jarmily Jurášovej Šteigerovej. S klavírnym sprievodom Mgr. art. Viliama Gräffingera si poradila aj s partmi, v ktorých bola jazzová rytmika a drobné chybičky, ktoré sa objavili, boli zatienené veľmi citlivým prístupom Nelky k dynamike. Zahrať na klarinete piano v akýchkoľvek polohách je skutočná výzva, s ktorou si žiačka poradila, rovnako dobre jej išlo aj forte vo výškach. Hochel skladá modernú hudbu, takže často striedal registre na hudobnom nástroji, čo bolo tiež pomerne náročné interpretačné sústo. Z tohto dievčatka nepochybne vyrastie skvelá hudobníčka, keďže na koncerte vystúpila trikrát.

Nela Harmanová

Kto sa trošku hudbe venuje, vie, že pieseň La Vie En Rose bola naspievaná mnohými interpretmi. Či už to bol Louis Armstrong, Édith Piaf, Grace Jones či Andrea Bocelli, známa melódia počas tohto večera znela v podaní trubkára Martina Zemánka z triedy pedagóga Petra Štrpku a s klavírnym sprievodom Mgr. art. Miriam Gašparíkovej. Prváčik sa jazzovej skladby zhostil s odvahou a aj keď niektoré tóny vo výškach na trúbke „prefúkal“, vôbec to nebolo prekážkou. Každý mal radosť zo známej melódie a treba oceniť najmä to, že muzikant cíti jazzovú rytmiku.

Martin Zemánek

Ďalší žiak z triedy pedagóga Petra Štrpku Andrej Čerňanský je druhákom v druhom stupni na zobcovej flaute a treba uznať, že je skutočne mimoriadne šikovný. Vivaldiho zahral presne tak, ako si to takáto skladba vyžaduje: s ľahkosťou, v tempe, veľmi pekne a pravidelne zahral všetky náročné trilky, jednoducho skvelý výkon s klavírnym sprievodom Mgr. art. Miriam Gašparíkovej.

Andrej Čerňanský

Nasledovala ďalšia „hitovka“ od skladateľa, huslistu, no najmä známeho dirigenta Vittoria MontihoCsardás. Interpretácie sa ujal Vladimír Lichvár, ktorému nechýba zdravé sebavedomie. Prvák druhého stupňa v hre na saxofóne z triedy Mgr. art. Erika Rothensteina dokázal, že je vyzretý muzikant. Veľmi dobre pracoval s dynamikou a pochopil členitosť skladby aj jej výraz, ktorý zahral mimoriadne presvedčivo. Na klavíri ho sprevádzal Mgr. art. Viliam Gräffinger.

Vladimír Lichvár

Tri miniatúry na priečnej flaute vynikajúco zahrala Noemi Dax z triedy pedagogičky Aleny Janikovičovej. Začala v rýchlom tempe a predviedla technicky náročnú skladbu bez jedinej chybičky. Vzápätí dokázala, že jej nechýba ani cit na lyrické skladby, keďže ďalšia miniatúra bola v pomalom tempe a Noemi ju pekne vyspievala. Aj keď nastal drobný výpadok, je obdivuhodné, že sa chytila a s klavírnym sprievodom Mgr. art. Viliama Gräffingera pokračovala v interpretácii bez problémov ďalej. Treba záverom konštatovať, že sa naučila také kvantum hudobného materiálu a hrala bez nôt.

Noemi Dax

Filip Dinuš, žiak 2. ročníka druhého stupňa z triedy pedagogičky Mgr. art. Martiny Mestickej je vyzretý a veľmi dobrý hudobník. Ballade od francúzskeho skladateľa Alberta Périlhou znela v jeho podaní profesionálne: bezchybne zvládol pasáže v rýchlom tempe a treba povedať, že forma skladby mu interpretáciu v ničom neuľahčila. Naopak. Bolo veľmi náročné rytmicky sa zosúladiť s klavírom v podaní Mgr. art. Miriam Gašparíkovej, pretože Filip mal len málo spoločných záchytných bodov. Náročnú kompozíciu však zahral na výbornú a nepochybne to bol jeden z najlepších výkonov večera.

Filip Dinuš

Talianska Polka od Rachmaninova v podaní žiačky Alisy Ladejščíkovej, rovnako druháčky druhého stupňa bola náročným kúskom a nielen pre rýchle tempo. Pedagogička Mgr. Dana Tchegg musí byť na svoju žiačku právom hrdá, lebo s Rachmaninovom sa popasovala veľmi dobre. Na klavíri ju sprevádzala Mgr. art. Miriam Gašparíková.

Alisa Ladejščíková

Na ťažkú Sonátu a mol od Georga Philippa Telemanna si trúflo perfektne zohraté trio: Nela Harmanová na altovej zobcovej flaute, klaviristka Kristína Neradová a violončelistka Laura Ocilková. Skladbu s dievčatami nacvičovali pedagogičky Lýdia Stanová, Lívia Habánová a Vlasta Rončkevičová. Pomalá časť Sonáty Grave bola pekne vyspievaná, s citom zahratá a rytmicky presná. Je vidno, že dievčatá sú už zohraté, pretože krásne zakončovali frázy a predviedli náročnú skladbu bez jedinej chybičky.

Nela Harmanová, Kristína Neradová a Laura Ocilková

Prokofjevov Valčík hrala počas tohto večera Marianna Degmová z triedy pedagogičky Aleny Janikovičovej a s klavírnym sprievodom Mgr. art. Viliama Gräffingera. Na priečnej flaute znela tonálne zaujímavá kompozícia, atypický valčík, ktorý interpretka veľmi dobre zahrala a najmä túto skladbu pochopila.

Marianna Degmová

Český skladateľ Emil Hradecký, inšpirovaný jazzom a tanečnou hudbou zložil, medzi inými, aj skladbu Slunečný rag, ktorý na pikole hral opäť Andrej Čerňanský z triedy Mgr. art. Martiny Mestickej. Výborne technicky aj rytmicky zvládnutou skladbou opäť dokázal, že má skvelé muzikantské kvality a dobré pedagogické vedenie. Na klavíri ho sprevádzala Mgr. art. Miriam Gašparíková.

Andrej Čerňanský

Koncert uzavrela flautistka Ema Barusová opäť z triedy Mgr. art. Martiny Mestickej, ktorá hrala skladbu Fantasie op. 79 od francúzskeho skladateľa Gabriela Faurého. Dlhú skladbu zvládla bez nôt, krásne vyspievala jej melodiku a tonálne ťažká skladba bola mimoriadne náročná aj z hľadiska techniky. Ema má skvelú techniku a aj jej trilky boli súmerné, pravidelné, vyvážené, v tempe, skrátka, také, aké majú byť. Lyrické či dramatické polohy – oba výrazy zvládala s presvedčivosťou skúsenej interpretky.

Ema Barusová

Tento koncert bol pre obecenstvo nesmierne zaujímavý aj z pohľadu dramaturgie. Znel nielen povinný repertoár, ale aj skladby, ktoré sú mnohým rodičom známe – a to nielen preto, že ich deti sa tieto skladby doma učia. Je dobrou motiváciou pre žiakov, keď ich pedagógovia vedú k hraniu aj takýchto obľúbených „hitov“, okrem povinného repertoáru. Koncert to mimoriadne osviežilo, dodalo mu to vynikajúcu atmosféru a pani riaditeľka ZUŠ Jozefa KresánkaAnna Gondášová, môže byť skutočne hrdá na všetkých žiakov aj pedagógov dychového oddelenia. Na koncerte nechýbal ani zástupca riaditeľky školy Mgr. Ľubomír Današ, ktorý všetky vystúpenia pozorne vnímal a zároveň robil aj fotografie, za čo mu naša redakcia ďakuje. Rovnako mohla byť s koncertom spokojná aj vedúca dychového oddelenia Alena Janikovičová, ktorá sa na záver koncertu s obecenstvom a žiakmi rozlúčila a popriala im pekný zvyšok večera. Treba povedať, že aj bol, pretože bol ovplyvnený zážitkom z mimoriadne vydarených výkonov a krásnej hudby, ktorú sme v ten večer počuli.

Vedúca dychového oddelenia Alena Janikovičová

 

Zuzana Vachová
Zdroj foto: Mgr. Ľubomír Današ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno