Umenie, aktivizmus, odborné informácie i zaujímavosti o životnom prostredí a starostlivosti oň ponúkol program Ekohrdinovia. Pre žiakov II. stupňa základných škôl ho pripravilo Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Akcia sa konala v priestoroch DAB 26. apríla.

V rámci programu Ekohrdinovia si desiatky žiakov základných škôl pozreli divadelnú inscenáciu Kým nastane ticho, ktorá spája vizuálne interaktívne inštalácie, fyzikálne pokusy a protest song mladej generácie o nevyhnutnosti chrániť lesy, prírodu a životné prostredie. Následne si pozreli scénu a stretli sa na diskusii aj s tvorcami inscenácie.


V rámci Ekologickej dielne boli pre deti pripravené interaktívne hry na tému prirodzený les versus monokultúra s odborným lektorom Imrichom Jakabom z Katedry ekológie a environmentalistiky FPVaI UKF v Nitre.


Eko-fyzikálna dielňa zas ponúkla interaktívne hry a fyzikálne pokusy na tému energie a zdroje. Deti ňou prevedli odborní lektori Ľubomíra Valovičová a Ján Ondruška z Katedry fyziky FPVaI UKF v Nitre.


DAB vytvorilo program Ekohrdinovia, aby podporilo pozitívny vzťah a detí a mládeže k lesom a aktívny prístup k ich ochrane. „Zapájame doň odborníkov a ekológov, popularizujeme ich prácu a aktivity. Program sprostredkováva informácie o vode v lesoch, o lesných živočíchoch, riešení následkov lykožrútových a veterných kalamít, o výruboch lesov, o umelom zalesňovaní, predstavuje pojmy ako prales, holorub, biodiverzita, ekosystém, lesné hospodárstvo, funkcie stromu/lesa či tzv. wood wibe web,“ povedala o náplni programu Ekohrdinovia dramaturgička a autorka inscenácie Kým nastane ticho Slavka Civáňová.


Ako doplnila, informácie a fakty sprostredkováva program nenásilnou hravou formou a vizuálnym jazykom blízkym mladým ľuďom. „V neposlednom rade komunikuje DAB v Nitre ako zodpovednú inštitúciu, ktorej nie je ľahostajné životné prostredie a ktorá podporuje neformálne vzdelávanie detí a mladých ľudí v enviromentálnej oblasti a tvorivo a netradične prepája ekologické a umelecké aktivity,“ dodala Slavka Civáňová.

Zdroj: TS Divadlo Andreja Bagara v Nitre

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno