Činohra Slovenského národného divadla pripravila projekt pre študentov stredných škôl pod názvom Čaute!. Reflektuje v ňom tému starostlivosti o duševné zdravie a prevenciu, čo by mala byť jedna z dôležitých priorít súčasnosti predovšetkým v starostlivosti o dospievajúcu generáciu.

Classroom play


Inscenácia je realizovaná formou takzvanej classroom play, teda predstavenia, ktoré prichádza za tínedžermi priamo do školských tried. Tento spôsob komunikácie s mladými o zaujímavých a často pálčivých témach je populárny divadelný princíp a má už tradíciu v mnohých krajinách. Prináša nezvyčajný zážitok v prostredí dôverne známom, vyhovuje dĺžkou. Inscenácia trvá jednu vyučovaciu hodinu a po krátkej prestávke čaká na študentov diskusia s odborníkmi na tému hry.


Čím osloví hra Čaute!


Obdobie izolácie počas pandémie, depresie a vyčerpanie priniesli problémy všetkým. Mladí, ktorí nemajú toľko životných skúseností, ťažko prekonávajú stavy úzkosti a z rôznych dôvodov sa nie vždy odhodlajú vyhľadať odbornú pomoc. Protagonistami hry Čaute! sú tínedžeri Zoja a Šimon. Ich priateľstvo prechádza rôznymi problémovými fázami: pri rozhovoroch sa s nimi stretávame v triede, na ceste do školy, na stretnutiach s terapeutom…


„Naším cieľom je zapojiť sa touto inscenáciou do boja za destigmatizáciu vyhľadania odbornej pomoci – chceme skrátka mládeži ukázať, že vyhľadať terapeuta, školskú psychologičku a podobne nie je hanba, je to dôležité a v mnohom to môže pomôcť. Zároveň má však inscenácia deti povzbudzovať v utužovaní vzájomného záujmu o seba a upevňovať kolektív,“ hovorí dramaturg Mário Drgoňa.

Čaute! o tom, čo sa nám zíde v živote

Vedenie činoherného súboru SND na napísanie dramatického textu oslovilo Terezu Trusinovú, víťazku súťaže Dráma 2020 s hrou Right to die, v ktorej sa tiež zaoberala istými duševnými stavmi postáv, samozrejme, v odlišnom prostredí ako v škole.

Čaute! je dynamická hra pre jednu herečku, jedného herca, terapeuta a školskú triedu. „Je to náročná téma. Zo začiatku bolo totiž pre mňa náročné vcítiť sa do myslí 15- až 16-ročných,“ hovorí autorka. Súčasne oceňuje, že pri tvorbe mala možnosť stretávať sa s kolektívom autorov z vyše desiatich krajín z členských divadiel ETC.

Čaute! súčasť festivalu ETC

Tento projekt vznikol v rámci Young Europe IV. s podtitulom Non-dominant voices/Hlasy, ktoré nepočúvame, ktorým nevenujeme pozornosť, čo sú v prípade našej hry tínedžeri, a pod hlavičkou medzinárodnej organizácie European Theatre Convention ETC/Európskej divadelnej konvencie, ktorej je Činohra SND členom od roku 2000. Vyše desať hier vrátane tej našej bude uvedených na festivale v Novej Gorici v Slovinsku. Ale ešte predtým si Čaute! môžete pozrieť a diskutovať o téme vo svojej škole. 

Ako môže prísť Čaute! k vám

Záujemcovia nemusia nikam cestovať. Divadlo príde do školy, priamo do triedy. Classroom play Čaute! nevyžaduje žiadne veľké úpravy triedy.

Hru s mladými umelcami Alexandrou Lukáčovou a Kristófom Melecským režijne naštudoval člen Činohry SND Robert Roth. Scénu a kostýmy navrhla Jana Němečková. Premiéra v stredu 22. novembra 2023 na Gymnáziu Ján Papánka na Vazovovej ulici 6 v Bratislave sa stretla s veľkým záujmom.

Ak si školy želajú pozvať hru Čaute! do niektorej zo svojich tried, stačí skontaktovať sa s obchodným oddelením Slovenského národného divadla, konkrétne: miroslava.ratkosova@snd.sk.

Zdroj: redakciu informovala Jana Alexová, PR manažérka SND

Foto: Bara Podola

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno