Portrét Johanna Sebastiana Bacha

Jánove pašie BWV 245 Johanna Sebastiana Bacha patria medzi najpôsobivejšie oratoriálne diela, ktoré tohto roku slávia 300. výročie. Ide o významný medzník v histórii európskej hudby, ktorého oslavy vrcholia na Veľký piatok a počas Veľkonočného víkendu v Lipsku.

Lipsko je pre priaznivcov klasickej hudby unikátnym mestom. Nie len, že je rodiskom Clary Schumann, ktorá tam žila so svojím manželom, hudobným skladateľom Robertom Schumannom niekoľko rokov, no spája sa i s ďalšími autormi Felixom Mendelssohnom Bartholdym, ale najmä s Johannom Sebastianom Bachom.


Najväčší skladateľ svetových dejín – Johann Sebastian Bach

Bach roku 1723 dosiahol veľký úspech – stal sa hudobným riaditeľom v Kostole svätého Tomáša v Lipsku (zbor sv. Tomáša bol založený v roku 1212 a bol jedným z najlepších dobových súborov). Pripravoval hudobný materiál pre oba hlavné lipské kostoly – sv. Tomáša a  sv. Mikuláša, plnil požiadavky univerzitné aj verejné. I keď sa táto pozícia zdala byť najprv veľmi sľubnou, na rad prišlo sklamanie. Členovia mestskej rady Bacha považovali za hudobníka druhej kategórie. Okrem toho taktiež musel vykonávať množstvo neobľúbených činností ako napríklad výučbu latinčiny. Výsledkom pôsobenia v Lipsku bol dlhoročný spor, na jednej strane so zástupcami mesta, ktorý dokonca napísali o Bachovi, že je lenivý a práca mu nevonia a na strane druhej samotného Bacha, ktorý bol frustrovaný nielen z nízkeho platu, slabého zboru, ale aj z nezmyselných povinností. Aj napriek tomuto však Bach zotrval v Lipsku až do svojej smrti. Počas tohto obdobia vzniklo od autora úžasné množstvo cirkevnej, vokálnej a inštrumentálnej hudby.


Foto: Frank Vincentz – Wikimedia

Rok 2024 je pre dielo Bacha významným jubileom. Pripomíname si nielen jeho príchod do Lipska, ale aj veľké kantáty a mnohé rozsiahle diela, ktoré v tomto období napísal. Prvýkrát zneli práve v lipských chrámoch. Počas veľkonočného víkendu bude hudobný svet sláviť aj výročie jedno z jeho najslávnejších diel – Jánove pašie, ktoré v premiére zazneli na Veľký piatok v roku 1724 v Kostole sv. Mikuláša v Lipsku.


Foto: Berthold Werner –Wikimedia

Jánove pašie je oratórium Johanna Sebastiana Bacha na tému umučenia Ježiša Krista podľa Jánovho evanjelia. Spolu s Matúšovými pašiami to je jediné úplne zachované Bachove zhudobnenie pašií. Kostru diela tvoria texty osemnástej a devätnástej kapitoly Jánovho evanjelia, úryvky z Matúšovho evanjelia, doplnené staršími textami árií básnikov Heinricha Brockesa a Christiana Heinricha Postela. Skladateľ dielo upravil viackrát – okrem verzie z roku 1724, to bolo o rok neskôr 1725, následne v roku 1732,  vrátil sa k nemu aj na sklonku svojho života, no jeho posledná revízia ostala nedokončená.


Pre milovníkov Bacha budú nasledujúce dni veľkým sviatkom. Pri príležitosti výročia jeho diel sa budú konať výnimočné koncerty práve v Lipsku. Bude na nich účinkovať slávny mestský orchester Gewandhaus. Tento orchester so sídlom v Lipsku patrí medzi popredné medzinárodné orchestre a v súčasnej dobe je to jeden z najväčších svetových profesionálnych orchestrov s približne 185-mi profesionálnymi hudobníkmi. Patrí medzi najstaršie koncertné orchestre v Nemecku. K hudobníkom Gewandhaus sa pripojí Bachov spevácky zbor sv. Tomáša a sólisti so svetovým renomé.

Foto: Eric Pancer – Wikimedia

Na námestí pred Kostolom sv. Tomáša (Gewandhaus) stojí veľká socha Johanna Sebastiana Bacha – stala sa akýmsi pútnickym miestom pre milovníkov jeho hudby. Uvedením Jánových pašií však pripomenutie výročia nekončí. Koncerty budú ďalej pokračovať sériou podujatí v júni – BachFest. Aj po 300 rokoch tento skladateľ v ľuďoch vzbudzuje obdiv a úctu na celom svete.

 

Spracovala: redakcia mojakultura.sk

Foto: titulná: Wikipedia

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno