Najvýznamnejší medzinárodný hudobný festival na Slovensku zameraný na interpretáciu klasickej hudby – Bratislavské hudobné slávnosti/BHS, je mimoriadnou kultúrnou i spoločenskou udalosťou, ktorá svojím významom presahuje nielen hranice hlavného mesta Bratislavy, ale aj celej krajiny. Každoročne na BHS privítame špičkové domáce a zahraničné orchestre, komorné súbory, dirigentov a sólistov, ktorých umenie si poslucháči nemajú možnosť vypočuť počas bežne koncertnej sezóny. Na tlačovej besede organizátori v rámci odpočtu za rok 2023 zhodnotili aj minulý ročník.

Prostredníctvom rešpektovanej značky BHS je to aj príležitosť prezentácie slovenskej hudby a kultúry vôbec v zahraničí. BHS ako jeden z najprestížnejších festivalov, je uznávaným členom Asociácie európskych festivalov/EFA so sídlom v Bruseli ako jediný slovenský reprezentant.


Hlavným organizátorom BHS je Slovenská filharmónia, ktorá stála pri jeho zrode v roku 1964. Táto najväčšia profesionálna hudobná inštitúcia na Slovensku garantuje najvyššie odborné a profesionálne zázemie, ako aj podmienky na kvalitné zabezpečenie tohto podujatia. BHS sa konajú každoročne, spravidla na prelome septembra a októbra, s podporou Ministerstva kultúry, niekoľkých donorov, ako aj mediálnych partnerov.


Ambíciou organizátorov BHS bolo aj tentoraz pripraviť dramaturgicky príťažlivý 58. ročník tohto významného medzinárodného hudobného festivalu, pozvať  zaujímavých zahraničných hostí a prezentovať tiež našich renomovaných umelcov, súčasne však dať priestor aj mladým tak, aby spoločne svojím umením ozvláštnili jeseň nevšednými hudobnými večermi.


  • Slovenská filharmónia/SF, rezidenčný orchester BHS, sa predstavil na 58. ročníku BHS na troch koncertoch.

Festival otvorilo dielo nestora slovenských skladateľov Eugena Suchoňa (1908 – 1993), ktorého výročie narodenia aj 30 rokov od smrti sme si v roku 2023 pripomenuli. Majster Suchoň bol úzko spätý s dejinami Slovenskej filharmónie aj festivalu BHS; v  rokoch 1966 – 1970 bol predsedom Festivalového výboru BHS. Dôkazom toho, že Suchoňa zaujímala téma, ale aj morálne posolstvo Svätoplukovho panovania, je jeho predohra k dráme Ivana Stodolu, ktorá zaznela po festivalovej zvučke, príhovore generálneho riaditeľa SF Mariána Turnera a ministerky kultúry Silvie Hroncovej. Prominentným hosťom  ma otváracom koncerte bol francúzsky sólista Emmanuel Ceysson, ktorý patrí k najbrilantnejším svetovým interpretom harfovej hry; v slovenskej premiére zaznelo dielo jeho rodáčky, skladateľky Henriette Renié. Otvárací koncert pod taktovkou bývalého šéfdirigenta SF Emmanuela Villauma uzavrela  monumentálna Mahlerova 1. symfónia Titan. Ako uvádza jedna z kritík /citácie sú súčasťou hodnotenia/,…“nečudo, že táto energetická bomba v podaní Villaumea a Slovenskej filharmónie zdvihla auditórium na nohy.“ 


Villaume

Ďalší koncert SF patril koncertnému uvedeniu Čajkovského opery Jolanta. Tento titul sa v poslednom období častejšie objavuje na svetových scénach. Slovenský filharmonický zbor/SFZ interpretoval operu v roku 2022 na festivale v nemeckom Baden-Badene, za čo získal prestížnu cenu Oper! Awards ako najlepší európsky zbor roka. Na BHS zaznela opera v podaní Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru, dirigenta Daniela Raiskina, súčasného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie a desiatich sólistov vrátane niekoľkých zahraničných – v hlavných úlohách Evelina Dobraceva, Dmytro Popov, Andrey Zhilikhovsky, z našich umelcov spomeňme Petra Mikuláša, Teréziu Kružliakovú či Michaelu Šebestovú. Koncertným uvedením opery Jolanta sme sa na BHS vrátili k prerušenej tradícii uvádzania operných opusov spred niekoľkých rokov, ktorých protagonistkou bola Edita Gruberová, ako čestná prezidentka BHS. 

Miláčik publika Dalibor Karvay a Suchoňove Metamorfózy uzavreli BHS

Tretím koncertom SF na BHS bol záverečný koncert festivalu 2023. V jeho prvej časti bol sólistom náš popredný huslista Dalibor Karvay, v súčasnosti koncertný majster Viedenských symfonikov; v jeho podaní si poslucháči vypočuli Brahmsov koncert D dur. Festival uzatvorila najznámejšia symfonická skladba Eugena Suchoňa Metamorfózy. V orchestrálnej podobe po prvý raz zaznela pred sedemdesiatimi rokmi, v októbri 1953, v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou Ľudovíta Rajtera. Koncert na pozvanie navštívila manželka dirigenta, dr. Alžbeta Rajterová, bývalá riaditeľka SF a syn Adrian Rajter, muzikológ.

Prekrásnymi orchestrálnymi farbami doslova hýriaca partitúra Matamorfóz vyjadruje skladateľove zážitky z pohnutých rokov 1935 – 1945, pretlmočené jedinečným umeleckým jazykom autora. Aj keď sa v poslednej, piatej časti obsahovo dotýka hrôz vojny, dielo sa končí jasnou tóninou E dur, ktorú Suchoň použil na vyjadrenie víťazstva a nádeje do budúcnosti. Toto reprezentatívne slovenské dielo zaznelo pod taktovkou významného českého dirigenta Tomáša Netopila a bolo dôstojnou hudobnou bodkou za 58. ročníkom BHS.

  • Zahraničné orchestre, dirigenti, sólisti

Popri už vyššie spomenutých, E. Villaume, E. Ceysson, T. Netopil, sa na BHS 2023 so šiestimi zahraničnými orchestrami predstavili ďalšie osobnosti svetového renomé.

Andrés Orozco-Estrada: vitalita, energia a disciplína orchestra

„Slovenská filharmónia a Filarmonica della Scala – možno lepšie otvoriť Bratislavské hudobné slávnosti?“ aj takýto titulok sprevádzal jedno z hodnotení začiatku 58. ročníka BHS. Filharmónia z La Scaly – výnimočný orchester, ktorý sa predstavil na BHS už v roku 2008 s Daniele Gattim, tentoraz dirigoval svetovo uznávaný dirigent, Kolumbijčan Andrés Orozco-Estrada. Po perlivej predohre k opere Viliam Tell Gioachina Rossiniho, bol na programe  veľkolepý, virtuózny, spevný Mozartov 3. koncert pre husle a orchester G dur v interpretácii aj u nás dobre známeho Juliana Rachlina. Koncert vyvrcholil azda najzávažnejšou Dvořákovou 7. symfóniou, ktorá odráža hĺbku ľudských citov a svojou veľkoleposťou zvýrazňuje autorovo vnímanie sveta v zmysle „Láska, Boh a moja vlasť!“

Drážďanská filharmónia účinkovala na BHS naposledy v roku 2016. Na koncerte v roku 2023 vystúpila s energickým, mladým poľským dirigentom Krzysztofom Urbańskim, ktorý – rovnako ako sólistka koncertu Julia Hagen – koncertovali na BHS a na Slovensku vôbec po prvý raz. Z poľskej tvorby vybrala dramaturgia BHS do programu skladbu Wojciecha Kilara inšpirovanú folklórom a hýriacu spontánnosťou a energiou, ktorú pred prekvapeným publikom interpretovali umelci s dávkou temperamentu postojačky. Mladá violončelistka, salzburská rodáčka Julia Hagen, patrí medzi najvýraznejšie interpretačné zjavy svojej generácie. Technickú ekvilibristiku, ktorú nadobudla aj v triede legendárneho Heinricha Schiffa, predviedla v obľúbenom violončelovom koncerte Camilla Saint-Saënsa. Štvrtá symfónia P. I.  Čajkovského, ktorú sám označil za akúsi reflexiu Beethovenovej Osudovej, uzavrela tento atraktívny koncert, ktorý vďaka interpretačnej úrovni silno zarezonoval a zaradil sa k najhodnotnejším na BHS 2023.

Rotterdamská filharmónia prišla na BHS s izraelským dirigentom Lahavom Shanim – ďalšia hviezda po prvý raz na našom festivale, rovnako ako sólista koncertu ruský klavirista, americký občan Kirill Gerstein. Na programe bola  Tragická predohra Johannesa Brahmsa, ktorá nereflektuje konkrétnu tragédiu, je skôr pokusom zachytiť turbulenciu vášní a protikladov. Kirill Gerstein sa predstavil v 3. klavírnom koncerte Bélu Bartóka, ktorý skladateľ komponoval, keď už bol vážne chorý a zaznel po prvý raz až niekoľko mesiacov po jeho smrti v roku 1946 vo Philadelphii s obrovským úspechom. S rovnakým ohlasom sa stretlo dielo aj tentoraz v Bratislave. Koncert zavŕšila Brahmsova 1. Symfónia.

Ďalšími umelcami, pre ktorých bolo účinkovanie na BHS premiérou bol B´Rock Orchestra. Ensemble pod vedením bývalého skvelého kontratenora a súčasného dirigenta Reného Jacobsa, ktorý získal v Nemecku cenu Oper! Awards 2023 za celoživotné dielo, sa z telesa vyprofiloval jeden z aktuálne najlepších súborov. Na európskom turné aj so zastávkou na BHS uviedli emočne nabitú Nedokončenú symfóniu Franza Schuberta, ktorá s dunivou dychovou sekciou kontrastovala s 5. symfóniou Reformačnou Felixa Mendelssohna Bartholdyho, skomponovanou z obdivu k tvorbe J. S. Bacha. V Mendelssohnovom  husľovom koncerte, jednom z najslávnejších i najčastejšie uvádzaných, interpretovala sólový part vynikajúca mladá nórska huslistka Vilde Frang, ktorej účinkovanie na BHS bolo dlhoočakávaným a tiež premiérovým.

Filharmónia Brno a Slovenský filharmonický zbor  dostali priestor na koprodukčnom projekte festivalov Moravský podzim a BHS, ktorý môžeme označiť ako programovú dramaturgickú lahôdku. Pod taktovkou Dennisa Russella Daviesa zaznela jedna z programových skladieb, extravagantný Spev duchov divokého lesa od Anthonyho Philipa Heinricha, narodeného v Čechách (1781 – 1861), prvého amerického skladateľa „na plný úväzok“. V ďalšej časti programu sa u nás po prvý raz a hneď trojnásobne predstavila renomovaná klavírna sólistka Polina Osetinskaya, najskôr v Beethovenovej unikátnej Fantázii pre klavír, zbor a orchester. Rovnako výnimočné bolo aj uvedenie Pärtovho Creda, skladby považovanej za jeho azda najdramatickejšiu a tiež Báseň ohňa Alexandra Skriabina, ktorá voľne vychádza z mýtu o Prometheovi; začína sa akordom, ktorý neskôr dostal prívlastok „mystický“. Toto dielo bolo navyše obohatené na koncerte vizuálnou produkciou tak ako si to želal sám skladateľ.

Na  58. ročníku BHS sme privítali aj Národný symfonický orchester Ukrajiny s dirigentom Volodymyrom Sirenkom. V programe zazneli skladby európskych i ukrajinských tvorcov viažuce sa na históriu krajiny: symfonická báseň Finlandia patrí vďaka historickému vlasteneckému obsahu, a hudobnej originalite k najpopulárnejším Sibeliovým dielam. Franz Liszt čerpal námet z príbehu o ukrajinskom hrdinovi Ivanovi Mazeppovi z prozaickej poémy francúzskeho romantika Victora Huga a báseň poľského tvorcu Adama Mickiewicza zase učarovala Borysovi Lyatoshynskému, významnému tvorcovi ukrajinskej hudby 20. storočia, k napísaniu orchestrálnej balady Grażyna, ktorá zaznela vo festivalovej premiére. Klenot husľovej literatúry, koncert Maxa Brucha, interpretoval víťaz mnohých súťaží, ukrajinský huslista  Dmytro Tkachenko.

  • Recitály zahraničných hostí

K mimoriadne zaujímavým koncertom na tohtoročných BHS patrilo hosťovanie klavírneho dua holandských bratov Lucas&Arthur Jussen, ktorí – napriek svojmu mladému veku – účinkujú s najvýznamnejšími orchestrami sveta resp. ako duo v tých najprestížnejších koncertných sálach. Na programe večera boli v ich podaní diela pre štvorručný klavír aj diela pre dva klavíry. Ako vyplýva aj z priložených úryvkov z recenzií, Koncertná sieň Reduty buráca nadšeným potleskom a vyžiadala si prídavky.

Piotr Beczala. Foto Johannes Ifkovits

Rovnaký nezabudnuteľný zážitok pripravil očarenému publiku na Galavečere jeden z najlepších tenoristov sveta Piotr Beczała. Poľský umelec účinkuje na tých najvychýrenejšách scénach sveta, od Metropolitnej opery v New Yorku, cez Paríž, Londýn, Viedeň, Barcelonu až po Salzburg. Jeho umelecké výkony možno právom označiť za fenomenálne. Jeho hlas vie pohladiť, je v ňom vrúcnosť, vášeň i spevnosť. Do Koncertnej siene Slovenskej filharmónie s ním zavítali piesne slovanského i svetové repertoáru i koncertné árie. Piotra Baczalu sprevádzala francúzska klaviristka Sarah Tysman, vyhľadávaná partnerka najlepších európskych vokálnych sólistov. Bol to ďalší z hviezdnych večerov na BHS 2023.

  • Koncertné resp. poloscénické uvedenie opier

Ako uvádzame vyššie, do programu BHS sa vracia projekt koncertného predvedenia opier – titulov, ktoré sú na Slovensku málo uvádzané resp. ešte neboli uvedené alebo tituly, ktoré súvisia s výročiami skladateľov či s inými významnými súvislosťami. Pri prezentovaní Čajkovského Jolanty sme akcentovali aj skutočnosť, že dielo naštudoval Slovenský filharmonický zbor s Berlínskymi filharmonikmi, za čo získal aj prestížnu európsku cenu Oper! Awards.

Kráľ Roger. Foto: Joseph Marčinský

Na 58. ročníku BHS sme poloscénicky uviedli aj operu Karla Szymanowskeho Kráľ Roger v podaní opery Národného divadla Košice. Fascinácia Talianskom a jeho kultúrou, ale aj diela Euripida, Platona či Nietzscheho inšpirovali poľského skladateľa Karola Szymanowského k skomponovaniu tohto vrcholného operného opusu. Premiéra inscenácie v roku 2022 v Košiciach vzbudila nebývalý ohlas; aj pre festivalové publikum bolo uvedenie zaujímavým stretnutím s touto málo uvádzanou operou, ktorá teraz zažíva renesanciu aj na svetových scénach a prináša zamyslenie sa nad „neriešiteľnými hádankami bytia“ (J. Iwaszkiewicz).

Kristína Fialová. Foto: ŠFK
  • Komorné koncerty

Koncert na BHS patrí pravidelne aj ďalšiemu telesu Slovenskej filharmónie Slovenskému komornému orchestru s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Aj na tomto koncerte dostala priestor slovenská hudba – konkrétne Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5 Eugena Suchoňa a v podaní poprednej českej sólistky Kristíny Nouzovskej Fialovej zaznela Barkarolu pre violu a komorný orchester od Vladimíra Godára. Hosťom koncertu bol aj popredný český virtuóz Václav Hudeček,

Štátny komorný orchester Žilina uviedol zo slovenskej tvorby pod taktovkou Mariána Lejavu Koncert pre husle a orchester op. 15 Jána Zimmera v interpretácii nášho popredného huslistu Milana Paľu a Sarkazmy pre orchester Ilju Zeljenku.   

BHS pokračovali v tradícii uvádzania slovenskej komornej tvorby pre jednotlivé hudobné nástroje resp. komorné zoskupenia. Na 58. ročníku to bol klavír – v ozvláštnenej koncepcii diel pre klavír sólo a pre 2 klavíry. V programe skladieb od Petra Machajdíka, Ľuboša Bernátha, Dezidera Kardoša, Jána Cikkera a ďalších, zaznela aj premiéra diela pre 2 klavíry skomponovaného na objednávku od Jevgenija Iršaia Dark side of contemplation. S týmto výberom zo slovenskej tvorby sa predstavili etablovaní klaviristi Jordana PalovičováJakub Čižmarovič.  

Jakub Čižmarovič. Foto: Miriama Fencikova

K dramaturgicky mimoriadne zaujímavým patrilo hosťovanie  klavírneho kvarteta Notos Quartett, ktoré od roku 2007 účinkuje  v známych koncertných sálach a festivaloch v Európe, USA, Austrálii, Japonsku i Číne. Dramaturgia BHS požiadala kvarteto o interpretáciu diel štyroch skladateľov, ktorých štúdium a tvorba sa spája s Bratislavou – Zoltán Kodály, Ernö Dohnányi, Béla Bartók a ich bratislavský súputník Alexander Albrecht.

Pod názvom Mladé hlasy na BHS sa na piesňovom recitáli predstavili štyria poslucháči spevu na Vysokej škole múzických umení z triedy pedagógov Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej a Petra Mikuláša, pre ktorých to bolo premiérové  festivalové vystúpenie .

Na BHS bol avizovaný koncert jedného zo svetových súborov Pavel Haas Quartet, ktorého hosťovanie bolo zrušené deň pred koncertom kvôli ochoreniu jedného z členom kvarteta na covid.

Spevácky zbor Lúčnica
  • Zborová tvorba

Okrem koncertov Slovenského filharmonického zboru bol jeden z večerov venovaný  75. výročiu Lúčnice, na ktorom spevácky zbor pod vedením umeleckej vedúcej a zbormajsterky Eleny Matušovej uviedol prierez tvorbou à cappella diel rôznych štýlových období, ako aj výber zo skladieb, ktoré mu dedikovali slovenskí skladatelia a svoj koncertný repertoár rozšíril aj o vokálno-inštrumentálne dielo Omšu A dur, op. 12 Césara Francka 

  • Koncerty BHS v Dome umenia v Piešťanoch

Z programu 58. ročníka BHS sa 3 koncerty konali v Dome umenia v Piešťanoch: koncert Národného symfonického orchestra Ukrajiny, klavírny recitál Jordany Palovičovej a koncert k 75. výročiu Speváckeho zboru lúčnice.

Foto: Karol Srnec
Hudobný skladateľ Jevgenij Iršai. Foto: Karol Srnec
  • Diela slovenských skladateľov na 58. ročníku BHS

Na BHS 2023 zaznelo od 13 skladateľov 22 diel /8 diel 2x t. j. 30 uvedení slovenských diel:

Eugen Suchoň /5 diel, Dezider Kardoš /3 diela, Ján Cikker/ 3 diela, Alexander Albrecht/2 diela a  ďalej po jednom diele: Vladimír Godár, Peter Machajdík,

Ľuboš Bernáth, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer, Zdenko Mikula, Ivan Hrušovskýpremiéra diela Jevgenija Iršaia.

Eugen Suchoň               Kráľ Svätopluk, predohra k dráme Ivana Stodolu, op. 10, č.1

Dezider Kardoš             Piesne o láske pre soprán a klavír op. 2   

Alexander Albrecht     Andante amoroso 

                                       Šesť skladieb pre sláčikové trio

Vladimír Godár           Barkarola pre violu a komorný orchester         

Eugen Suchoň              Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5

Peter Machajdík          Spýtaj sa lesa/2x                                         

Ľuboš Bernáth             Allegro giocoso pre klavír a dve bongá/2x   

Eugen Suchoň              Intermezzá ESD 89/5a z cyklu Kaleidoskop          

Dušan Martinček           Venovania/2x                                               

Dezider Kardoš            Tri skladby pre dva klavíry  

Jevgenij Iršai               Dark side of contemplation pre dva klavíry  

                premiéra skladby na objednávku BHS                                                

Ján Cikker                   Slovenská suita pre dva klavíry, op. 22  

Ján Cikker                   Čo mi deti rozprávali

Ilja Zeljenka                Sarkazmy pre orchester                                         

Ján Zimmer                  Koncert pre husle a orchester, op. 15        

Zdenko Mikula            Lúčne hry/2x                                               

Dezider Kardoš            Mila moja milenka, z cyklu Tri spevy zo Zemplína, op. 42/2x

Ivan Hrušovský           Staviame my máje/2x                                  

Ján Cikker                   Za horami, za dolami, z cyklu Tri ľudové piesne/2x

Eugen Suchoň              Aká si mi krásna/2x                                              

Eugen Suchoň              Metamorfózy

Rekapitulácia:

na 58. ročníku BHS  22. 9. – 8. 10. 2023  odznelo:

v Bratislave 18 koncertov

/jeden  koncert zahraničného súboru  Pavel Haas Quartet bol zrušený kvôli covidu/

plus 3 koncerty z programu BHS sa realizovali v Dome umenia Piešťany prezentujúc tak snahu dostať sa do ešte širšieho povedomia na Slovensku mimo Bratislavy nielen promovaním festivalu,  ale aj reálnymi produkciami.

     –   celkom na BHS 18 koncertov v Bratislave + 3 v DU Piešťany

     –   z 18 koncertov v Bratislave bolo 12  vypredaných

   a návštevnosť ďalších sa blížila k maximu

–  počet ponúknutých miest          9 765

–  počet predaných miest             9 336

–  obsadenosť                                95,6 %

–  tržba za vstupenky             160 971,6 €

Kompletný program 58. ročníka BHS bol uverejnený na webovej stránke koncom mája, predaj vstupeniek sa v pokladnici Slovenskej filharmónie začal v júni. Vstupenky si bolo možné zakúpiť prostredníctvom nového rezervačno-predajného systému aj  online z pohodlia domova na www.filharmonia.sk.

Na 58. ročníku sa zúčastňovali predstavitelia nášho verejného a spoločenského života, zahraniční hostia, členovia diplomatického zboru. Pravidelnými návštevníkmi boli členovia Festivalového výboru BHS ako aj slovenskí skladatelia a návštevníci nielen z Bratislavy ale aj z mnohých kútov Slovenska.

Súčasťou prezentácie BHS bol umelecký plagát, na ktorom bolo – už tradične – dielo slovenského výtvarného umelca s hudobnou tematikou ako symbolické prepojenie hudby a výtvarného umenia. Na 58. ročníku zdobilo festival dielo jubilujúceho maliara, ilustrátora, pedagóga, teoretika a kurátora prof. Ľudovíta Hološku (1943).

 

 Zdroj: TS Izabela Pažítková, hlavná manažérka BHS

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno