ŠFK A ŠTUDENTI KONZERVATÓRIA

Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66, Košice

Počas práce na svojej druhej symfónii v lete a na jeseň 1802 prežíval Beethoven bolestné obdobie. Po […]

7€ – 14€