CARMINA BURANA – 70. VÝROČIE TUKE

Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66, Košice

Slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach. ÚČINKUJÚCI: Miešaný spevácky zbor COLLEGIUM […]

7€ – 16€