Pro musica nostra Nitriensi

Nové Zámky, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi Nové Zámky

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi Nové Zámky 4. október 2023 | 18:00 Vokálny súbor CORVINA CONSORT (HU)