Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala odvolal k dnešnému dňu (3. 9. 2019) z funkcie riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku. Slovenské národné divadlo informovalo na svojej webovej stránke o situácii a zverejnilo nasledovné stanovisko.


Generálny riaditeľ SND oboznámil Michala Vajdičku s dôvodmi odvolania súvisiacimi predovšetkým s nezvládnutím manažérskych povinností, čo bolo zo strany generálneho riaditeľa opakovane riešené upozornením na závažné porušenie pracovnej disciplíny.
Na základe správy o výsledku kontroly č.1/2019 boli zistené aj ďalšie závažné nedostatky. V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa Činohry SND bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení; v 37 prípadoch bez vykázania relevantných zákonných dôvodov (dovolenka, práceneschopnosť). Rušenie predstavení bolo kritizované aj zo strany návštevníkov SND a poškodzovalo tak dobré meno SND v spoločnosti.


Vedenie SND nikdy nespochybnilo umeleckú odbornosť a profesionálnu stránku režiséra Michala Vajdičku. Generálny riaditeľ sa od začiatku snažil o konštruktívny dialóg a spoluprácu s Michalom Vajdičkom, ktorá však zlyhávala na dodržiavaní základných manažérskych povinností a rešpektovaní riadiacej práce zo strany riaditeľa činohry.


Jubilejná divadelná sezóna SND je profesionálne pripravená po umeleckej aj organizačnej stránke a výmena na poste riaditeľa Činohry SND neohrozí prípravu plánovaných premiér a podujatí k storočnici SND.


Citácia zo Štatútu SND
Generálny riaditeľ SND má právo vymenovať do funkcie riaditeľov jednotlivých organizačných zložiek na základe Štatútu SND, ktorý nadobudol účinnosť 1. 8. 2014, schválený a podpísaný ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom. V Článku IV. Riadenie SND bod 3. sa uvádza:
„Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva riaditeľov umeleckých, organizačných zložiek SND po prerokovaní s ministrom kultúry. Vymenúva a odvoláva aj ostatných vedúcich zamestnancov vo svojej riadiacej pôsobnosti.“

Zdroj textu a foto: SND

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno