MONIUSZKO – ČAJKOVSKIJ – MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66, Košice

Už v ranom veku zložil Felix Mendelssohn-Bartholdy trinásť symfónií pre sláčikové nástroje. Písal aj piesne, klavírne […]

5€ – 14€