Kabinet audiovizuálnych divadelných umení uvedie v dňoch 5. až 7. novembra v Kine Lumière Medziodborový seminár o divadle a filme.


Projekt organizuje občianske združenie KADU v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, VŠMU, Film Europe a ďalšími partnermi ako príspevok k tohtoročnému 30. výročiu Nežnej revolúcie.


Predchádzajúce ročníky boli venované napríklad osobnosti Roberta Wilsona (2014), synergii tvorby filmára Wima Wendersa a choregrafky Piny Bauch (2015), tvorbe Wiliama Shakespeara pod názvom Shakespeare v dialógu (2016), tvorivému písaniu pre divadlo a film – Text2Obraz (2017) a Ingmarovi Bergmanovi a jeho odkazu (2018).
KADU 2019 – 30 rokov po Nežnej vo filme a divadle je venovaný odkazu, ideálom, no najmä umeleckej reflexii Novembra ’89. Seminár o novembrovej a ponovembrovej audiovizuálnej a divadelnej tvorbe je priestorom pre diskusiu tvorcov, teoretikov umenia, historikov, politológov, sociológov, ale aj ostatných záujemcov, ktorej hlavným zámerom je pochopenie a objektívne zhodnotenie najvýznamnejšej udalosti našich novodobých dejín. Práve November ´89 bol tým zlomom, ktorý spustil následné procesy demokratizácie spoločnosti. Tieto v dobrom i zlom determinujú i našu súčasnosť.


Zámerom edukačného projektu je netradičná forma umeleckého a ďalšieho vzdelávania mladej generácie. organizátori podujatia sú presvedčení, že 30. výročie Nežnej revolúcie je dobrou príležitosťou bližšie, kriticky živo a aktualizovane predstaviť jej odkaz prostredníctvom filmu a divadla študentom a umeleckým profesionálom, ale aj širšej verejnosti. Vzhľadom na nedostatok povedomia o novembrových udalostiach a vôbec o našej novodobej histórii vo vzdelaní mladej generácie je ťažiskovou historiografická prednáška Martina Mocka Od normalizácie po Nežnú, doplnená krátkymi spravodajskými a dokumentárnymi filmami tak, aby čo najzrozumiteľnejšou formou sprostredkovala dobu pred Novembrom ´89 a súčasne novembrové udalosti. Až priblížením a poznaním obdobia pred Novembrom ´89, môže človek, ktorý to obdobie nezažil, pochopiť význam Nežnej revolúcie ako kľúčového zlomu v našej spoločnosti a nástup demokratizačných procesov.


Počas troch dní medziodborový seminár KADU predstaví rôzne pohľady na vývoj Slovenska po roku 1989 v troch na seba nadväzujúcich tematických celkoch. Prostredníctvom spoločensko-politického kontextu sa postupne presunieme k zobrazeniu krátkej, no komplexnej histórie Slovenska cez filmové médium, aby sme nakoniec bilancovanie ukončili vývojom divadla počas tridsiatich rokov po Nežnej.

Diskutovať na tému Ako je to s nami po 30-tich rokoch, ideály a odkaz Novembra 89 budú 5. 11.2019 zaujímaví hostia: sociologička Oľga Gyárfášová, religionista Dušan Jaura, historik Martin Mocko, ekonóm a filozof Michal Polák, politológ a riaditeľ Amnesty International Rado Sloboda, novinár a publicista Martin M. Šimečka, moderuje Michal Havran ml.

Tému Politikum vo filme – umelecká (seba)reflexia v rokoch „po“ a jej vplyv na spoločensko-politické povedomie v panelovej diskusii dňa 6. novembra budú riešiť filmári Maroš Hečko, Wanda Adamík Hrycová, Mária Ferenčuhová, Jonáš Karásek, Mariana Čengel Solčanská, Pavel Smejkal a historik Martin Mocko, moderuje Zuzana Gindl-Tatárová

Dňa 7.novembra bude predmetom dvoch panelových diskusií divadlo.
Na tému Autorské, politické a nezávislé divadlo po roku ´89 s ukážkami z tvorby, ktorú moderuje Zuzana Hekel budú diskutovať Ľubomír Burgr, Michal Ditte, Viera Dubačová, Viliam Klimáček, Blaho Uhlár, Jozef Vlk.
Téme Sloboda v divadle – divadlo v slobode sa budú venovať hostia Darina Kárová, riaditeľka festivalu Divadelná Nitra a Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo, moderuje Silvia Hroncová

Súčasťou projektu seminára sú divadelné predstavenia, ktoré sa venujú téme Novembra 89:

Prípad B.umerang – Bohéma bar, Nám. SNP 30, autorská inscenácia Eugena Gindla (2019, 60 min., réžia Peter Maťo) – 3.11. o 19:00, 4.11. o 10:30, 14:00 a 11.11.2019 o 19:00.
Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu Slovenské národné divadlo (Modrý salón)- autorská inscenácia (2017, 100 min., réžia Matúš Bachynec) – 5.11.2019 o 19:30
Vodka a Chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti) Divadlo GUnaGU
autorská inscenácia ( 2018 / 90 min., réžia Viliam Klimáček) – 7.11.2019 o 15:00

Organizátori veria, že sa im aj tento rok podarí vytvoriť priestor pre dialóg umeleckých praktikov, teoretikov, sociológov, politológov, historikov… s publikom – predovšetkým študentmi stredných a vysokých umeleckých škôl, ale i širokou verejnosťou. Chcú otvoriť diskusiu, ktorej cieľom bude budovanie kritického myslenia v konfrontácii s umeleckou tvorbou.

Seminár od jeho vzniku organizujú ako neziskový edukatívny projekt, ktorý poskytuje bezplatný vstup na všetky projekcie, diskusie a prednášky, ktoré sa konajú v kine Lumière, vstupy na sprievodné divadelné podujatia sú za symbolickú cenu. Každý zaregistrovaný účastník KADU obdrží bezplatne bulletin seminára a DVD November 89 očami slovenských dokumentaristov z edície Slovenského filmového ústavu.

PROGRAM:
UTOROK 05/11/2019

10:00 – Úvodné slovo – otvorenie – K1
Prof. Zuzana Gindl Tatárová, Peter Dubecký, Marta Maťová

10:15 – Historiografická prednáška – Martin Mocko – prednáška – K1

Spojená s projekciami – ukážkami z AVD záznamov dokumentárnych a spravodajských filmov

11:30 – Nežná ´89 odvaha a strach – projekcia filmu – K1

(dokumentárny film, réžia Peter Gerža, 2009, 55 min.)

15:30 – Ako je to s nami po 30-tich rokoch, ideály a odkaz Novembra 89 – panelová diskusia – K2

Hostia: sociologička Oľga Gyárfášová, religionista Dušan Jaura, historik Martin Mocko, ekonóm a filozof Michal Polák, politológ a riaditeľ Amnesty International Rado Sloboda, novinár a publicista Martin M. Šimečka, moderuje Michal Havran ml.

19:30 – Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu

divadelné predstavenie – SND Modrý salón (text a réžia Matúš Bachynec, 2018)

STREDA 06/11/2019

9:30 – Projekcia filmov s úvodom a diskusia s Máriou Ferenčuhovou

projekcia filmov – K2

Kinožurnál 48/1989 (réžia Ivo Brachtl, 1989, 16 min.)

Letová správa OK 89-90 (réžia Iľja Ruppeldt, 1990, 63 min.)

Kinožurnál 2/1990 (1990, 11 min.)

Veľká škola dní (réžia Kvetoslav Hečko, 1990, 49 min.)

Toto nie je hra (réžia Dominik Jursa, 2014, 22 min.)

Skutok sa stal (réžia Barbora Berezňáková, 2019, 82 min.)

16:00 – Politikum vo filme – umelecká (seba)reflexia v rokoch „po“ a jej vplyv na spoločensko-politické povedomie

filmový panel – K2

Hostia: Maroš Hečko, Jonáš Karásek (filmy Amnestie, Kandidát), Wanda Adamík Hrycová (film Čiara), Mariana Čengel Solčanská (film Únos), Mária Ferenčuhová, Martin Mocko, Pavel Smejkal. Moderuje: Zuzana Gindl -Tatárová

18:00 – Amnestie projekcia filmu – K1 (réžia Jonáš Karásek, 2019, 120 min.)

+ diskusia po filme – Maroš Hečko, Maja Hriešik, Jonáš Karásek

ŠTVRTOK 07/11/2019

10:00 – Autorské, politické a nezávislé divadlo po roku „89“ s ukážkami z tvorby

panelová diskiusia – K2

Hostia: Michal Ditte (Divadlo Pôtoň), Ľubomír Burgr (Divadlo SkRat), Viliam Klimáček (Divadlo Gunagu), Viera Dubačová (Divadlo z Pasáže), Blaho Uhlár (Divadlo Stoka), Jozef Vlk (Debris Company)

Moderuje: Zuzana Hekel
13:00 – Sloboda v divadle – divadlo v slobode

panelová diskusia – K2

Hostia: Karel Král (Divadelný ústav Praha), Darina Kárová (Festival Divadelná Nitra)

Moderuje: Silvia Hroncová

15:00 – Vodka a Chróm

divadelné predstavenie – Divadlo GUnaGU

(réžia Viliam Klimáček, 2018)

+ diskusia s autorom a režisérom Viliamom Klimáčkom

17:00 – Záverečná čaša vína

Divadlo GUnaGU

Sprievodné podujatie

Bohéma Bar

Divadelné predstavenie Prípad B.umerang (text Eugen Gindl, réžia Peter Maťo 2019)
3. 11. 2019 — 19:00 4. 11. 2019 — 10:30 a 19:00 11. 11. 2019 — 10:30 a 19:00

lístky si môžete kúpiť na mieste, alebo cez Ticketportal

Zdroj text a foto: kadu.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno