Ministerstvo kultúry SR dňa 28. júna 2019 informovalo o zmenách na niekoľkých postoch riaditeľov štátnych umeleckých inštitúcií po 30. júni 2019. Stanovisko MK SR uvádzame v plnom znení.


V zmysle zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 30. júna 2019 končí päťročný kontrakt niekoľkých generálnych riaditeľov a riaditeľov štátnych divadiel a štátnych hudobných inštitúcií. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková rozhodla o predĺžení kontraktu na ďalšie päťročné obdobie u Mariána Lapšanského, generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie, u Juraja Hamara, generálneho riaditeľa Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), a u Rudolfa Hromadu, riaditeľa Štátnej opery v Banskej Bystrici.


Dlhoročný riaditeľ Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Július Klein dávnejšie požiadal ministerku listom o ukončenie svojho kontraktu, preto sa 25. júna 2019 uskutočnilo výberové konanie na obsadenie tejto funkcie, ktorého víťazkou sa stala Lucia Potokárová. Na základe rozhodnutia ministerky sa Lucia Potokárová ujme funkcie riaditeľky Štátnej filharmónie Košice od novej koncertnej sezóny, od 1. septembra 2019.


Július Klein požiadal ministerku listom o ukončenie svojho kontraktu.

Turner aj Himič končia na postoch generálnych riaditeľov


Doterajší generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica Marián Turner prevzal od 1. júla 2019 dočasné vymenovanie za generálneho riaditeľa na dobu najdlhšie šesť mesiacov, kým bude vymenovaný nový štatutárny orgán tejto inštitúcie na základe výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.

Dočasne vymenovaný za generálneho riaditeľa v ŠDKE je Igor Dohovič.

V Štátnom divadle Košice je od 1. júla 2019 dočasne vymenovaný za generálneho riaditeľa Igor Dohovič, ktorý nahradil Petra Himiča. Aj toto dočasné vymenovanie je najdlhšie na dobu šesť mesiacov, kým bude vymenovaný nový štatutárny orgán – generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice na základe výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.

TS: Ministerstvo kultúry SR
Zdroj foto: ŠDKE – Joseph Marčinský, Slovenská filharmónia, Ministerstvo kultúry, Štátna filharmónia Košice, SĽUK

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno