Špičkový výskum z Nemecka predstavuje putovná interaktívna výstava Vesmír. Človek. Inteligencia s piatimi hlavnými témami: Vesmír | História ľudstva | Mozog | Antropocén | Umelá inteligencia Výstava bude prístupná pre školské triedy aj širokú verejnosť od 26. apríla do 22. mája na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice.

Goethe-Institut a Spoločnosť Maxa Plancka predstavujú výstavu “Vesmír.Človek.Inteligencia.”, ktorá je venovaná špičkovému výskumu v Nemecku. Interaktívna výstava prezentuje formou obrázkov, filmov a výskumných projektov veľké záhady ľudstva, úspechy vedeckého myslenia, a nabáda k zamysleniu sa nad vedecky a spoločensky relevantnými témami.

Výstava pozostáva z piatich častí: „Vesmír”, „História ľudstva”, „Náš mozog”, „Život v antropocéne” a „Umelá inteligencia”. V každom module sa nachádza inscenačný element: napríklad monitor na „facemorphing”, vzdušný obal Zeme zobrazujúci vzdialenosti vo vesmíre, alebo police s nádobami s rôznym obsahom, podobné laboratóriu, ktoré sú venované vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie. Špeciálne inštalácie umožňujú návštevníkom zažiť rôzne emócie pod vplyvom hudby, alebo interagovať s robotom. Na viacerých staniciach sa môžu dozvedieť ďalšie zaujímavosti, napríklad ako znie 40 000 rokov stará kostená flauta, alebo odkiaľ pochádza zlato zeme.

QR-kódy odkazujú na ďalšie materiály vo forme videí, obrázkových galérií alebo podcastov. Obsah výstavy je určený pre žiakov, ktorí sa učia po nemecky, ale je v dispozícii aj v slovenčine.


Výstava je určená predovšetkým pre skupiny žiakov a študentov (10-20 osôb). Môžu sa zúčastniť interaktívnej prehliadky so sprievodcom v nemčine alebo slovenčine. Vítaní sú však všetci, ktorí sa zaujímajú o súčasný vedecký výskum a Nemecko. Individuálni návštevníci môžu výstavu navštíviť samostatne.


26. apríla – 22. mája 2022
Miesto výstavy: Univerzitná knižnica v Bratislave, Barokové nádvorie
Adresa: Ventúrska 11, Bratislava
Otváracie hodiny: 10-18 hod.
Cena: Vstup zdarma. Pre skupiny je potrebná registrácia cez formulár.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 25. apríla o 18:30. Otvorí ju prednáška Prof. Dr. Petra Jedličku.


Slávny biochemik Jacques Monod vyslovil domnienku, že „všetko sa dá  zredukovať na jednoduché, jasné mechanické interakcie. Bunka je stroj.

Zviera je stroj. Človek je stroj.“ V prednáške sa budeme pýtať, či je  jeho domnienka pravdivá. Prednáška bude mať 3 časti: Na začiatku sa pozrieme na to, že v hlave nosíme komplexný nervový systém, ktorý kóduje naše emócie a rozhodnutia. V druhej  časti rozoberieme, či sa mozog dá do istej miery simulovať na počítači. V záverečnej časti sa zamyslíme nad tým, či sa dá na počítači simulovať aj ľudské vedomie a slobodná vôľa.

Prof. Dr. Peter Jedlička je neurovedec, ktorý už dvadsať rokov pôsobí v Nemecku.

Venuje sa výskumu mozgovej plasticity. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Univerzite Justusa Liebiga v  Gießene a ako hosťujúci vedec na Goetheho Univerzite  vo Frankfurte, kde vyvíja počítačové modely fungovania nervových buniek. Zaujímajú ho aj otázky, ktoré sú na rozmedzí neurovedy a  filozofie, ako je slobodná vôľa, vedomie a ich neurálne mechanizmy.

Výstavu si návštevníci budú môcť pozrieť aj počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční 14. mája.

Goethe-Institut

Goethe-Institut je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Prostredníctvom 158 inštitútov v 98 krajinách podporuje znalosť nemeckého jazyka v zahraničí, pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a sprostredkúva aktuálny obraz Nemecka.

Goethe-Institut na Slovensku ponúka diferencovaný program jazykových kurzov, jazykových skúšok, ako aj workshopy a semináre pre učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka.

Programové oddelenie organizuje kultúrny program vo všetkých oblastiach v spolupráci s lokálnymi partnermi. Oddelenie “Informácie a knižnica” poskytuje informácie o aktuálnych aspektoch kultúrneho a spoločenského diania v Nemecku. Knižnica má rozsiahlu zbierku médií určenú pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o Nemecko, chcú sa učiť nemčinu alebo sa ju učia.

Spoločnosť Maxa Plancka

Spoločnosť Maxa Plancka je najúspešnejšou nemeckou výskumnou organizáciou – s 29 laureátmi Nobelovej ceny patrí medzi najprestížnejšie výskumné inštitúcie na svete. Ročne zverejní 15 000 článkov v medzinárodne uznávaných časopisoch, ktoré patria medzi najcitovanejšie publikácie v príslušných oblastiach.

Súčasných 86 inštitútov a zariadení Maxa Plancka vykonáva výskum v oblasti prírodných, biologických, humanitných a spoločenských vied. Inštitúty Maxa Plancka sa venujú obzvlášť inovatívnemu, ale aj časovo či finančne mimoriadne náročnému výskumu.  Ich spektrum sa neustále vyvíja: zakladajú sa nové inštitúty alebo sa existujúce inštitúty nanovo zameriavajú na hľadanie odpovedí na aktuálne vedecké otázky.

Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia; pod týmto názvom sa stala známou v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu.

Zdroj: TS Goethe-Institut Bratislava – Mgr. Linda Fintorová

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno