V galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku nájdete od 26. júna až do 24. júla 2019 v rámci Konkrétneho leta 2019 diela Rogera Vildera.


Roger Vilder sa v celom svojom diele zameriava na koncepty pohybu a temporality. Od začiatku svojej kariéry v 60-tych rokoch minulého storočia skúma kinetizmus pomocou reálneho pohybu rôznych médií od motorizovanej mechaniky, cez bádanie v oblasti digitálnych technológií až po neónové svetlá. Vyjadruje sa prostredníctvom jednoduchej geometrie, vyplývajúcej z jeho pozorovaní sveta foriem, ktorú uvádza do pomalého a spojitého pohybu, s opakujúcimi sa či náhodnými cyklami rastu a klesania. V rámci tohto pohybu sa tvary a farby dostávajú do vzájomných vzťahov, privilegujúc takto harmóniu kompozície v priestorovo-časovom kontinuu čisto organickej zmyselnosti.
Vilder verí, že nič nie je stvorené, nič nie je stratené a všetko sa zmení. Od expanzie a kontrakcie hmoty k metamorfóze tvaru alebo formy je to práve stav pohybu, ktorý inšpiruje Vildera, aby vytvoril svoje geometrické kinetické kompozície. Jeho diela skúmajú a zdôrazňujú harmóniu primárnych prvkov v kontinuu času prostredníctvom pohybu. Použitím geometrických prvkov odráža prirodzené vzory a vzťahy, ktoré možno nájsť v najzákladnejších a najkomplexnejších formách existencie, najmä podobnosti pohybových cyklov a evolúcie v zdanlivo nezlučiteľných svetoch. Výsledkom toho je, že napriek Vilderovmu použitiu priemyselných mechanických materiálov vzniká z jeho diel, keď sú v pohybe, pocit organického života.

Hlavným zámerom organizátorov Konkrétneho leta je predstaviť čo najširšiu škálu možností konkrétneho a geometrického umenia. Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Za uplynulé storočie prešla zaujímavým vývojom, mnohými autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami a protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami. Mnohí autori ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti. Tento segment výtvarnej tvorby má bohatú tradíciu v mnohých európskych krajinách.


Táto výstava bude prehliadkou širokého generačného zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po príslušníkov najmladšej generácie. V rámci medzinárodnej spolupráce sa vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.


Ústredná časť výstavy s autormi zo Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Holandska, Švajčiarska a Slovinska bude umiestnená v Bratislave v Galérii Umelka, ďalšie výstavy sú naplánované v Galérii Z, v Galérii Francúzskeho inštitútu, vo výlohách Galérie Poľského inštitútu a v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra.

TS: Francúzsky inštitút na Slovensku – správa bola doplnená redakciou mojakultura.sk
Zdroj foto: archív Rogera Vildera

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno