Na slovenskej hudobnej scéne pôsobí už 11 rokov, za tú dobu sa podieľalo na vzniku viac ako 110 albumov. Vytvára samostatný priestor, ktorý udáva náročná dramaturgia postavená na kvalite a dobrých spoluprácach. Jeho zakladatelia a hudobníci Robert Pospiš a Martin Sillay musia reagovať na aktuálne meniacu sa situáciu, no aj v nej vytvárajú vlastné autorské projekty a vydávajú albumy, pričom sa postupne posúvajú od jazzu bližšie ku klasickej hudbe.


„Postupne vytvárame charakter vydavateľstva, a to spolu s ľuďmi, interpretmi, s ktorými sa nám dobre robí a zhodujeme sa aj v kvalite. Pri nahrávaní, vydávaní a produkovaní skladáme výrazový a zvukový charakter. Dobré vydavateľstvo je také, ktorého značka niečo predstavuje. A o to sa my snažíme, aby naše CD mali zvuk a dobré renomé. Naša, aj tak dosť prísna dramaturgia, je z roka na rok prísnejšia. Časom viac škrtáme než priberáme. Myslím, že ľudia už vedia, čo môžu pri našich albumoch čakať a to čo sa kvality, zvuku i nastavených hodnôt týka. Za tých jedenásť rokov sa nám – dúfam – podarilo vytvoriť vlastný priestor,“ povedal Robert Pospiš.


                Vydavateľské i tvorivé ambície do veľkej miery definovalo nové štúdio, ktoré sa podarilo počas pandemického roku vlani otvoriť a to rozšírilo možnosti činností. Real Music House nie je len vydavateľstvo, ale aj základňou na intenzívnu tvorivú prácu a aktivity rôzneho charakteru, ako sú workshopy, rozhovory, audioknihy a podobne.


„Za tých jedenásť rokov sa toho veľa výrazným spôsobom zmenilo, posunuli sme sa. Rozdiel je najmä v našom myslení a v tom, s akými interpretmi spolupracujeme, na akých projektoch robíme. Vízie sa nám plnia a plány na ďalšie roky sa snažíme prispôsobiť aj tomu, čo danú situácia ovplyvnila, čo sa muselo zrušiť, čo presunúť,“ povedal k jedenásť ročnej existencii Martin Sillay. „A posunulo sa to u nás aj žánrovo. Vnímam to tak, že ideme od jazzu bližšie k vážnej hudbe, miešame to s pesničkovými, nadžánrovými projektami, no asi najviac nás to ťahá k skladateľom vážnej hudby. Edičný plán reaguje na interpretov, ktorí sa ozvú nám, alebo ktorých oslovíme my. Snažíme sa reagovať  na to, čo sa deje,“ doplnil.


Real Music House kreuje počas svojej existencie akúsi pomyselnú mapu rôznych žánrov, konkrétnych tvorcov, interpretov a spoluprác. Aj keď väčšinu tvoria slovenskí hudobníci, vydavateľstvo má svoje skúsenosti aj zo spoluprác so zahraničnými hosťami. 

EDIČNÝ PLÁN NA PRVÚ POLOVICU ROKU 2021

Lúčnica – Albrecht/Martinček

Lúčnica – hudobné teleso, ktoré sa vďaka vyše sedemdesiatročnej tradícii stalo overenou značkou. Spevácky zbor Lúčnica prichádza s novým titulom Albrecht/Martinček a opäť potvrdzuje povesť špičkového telesa. Nahrávka vznikala v spolupráci s rešpektovanými dirigentskými osobnosťami, medzinárodne uznávanou sólistkou Janou Kurucovou a predovšetkým s originálnou hudbou Alexandra Albrechta a Petra Martinčeka.

Ján Cikker – Inštrumentálna tvorba

JÁN CIKKER (1911 – 1989) je mimoriadnou skladateľskou osobnosťou 20. storočia v celosvetovom meradle. Svedčia o tom mnohé oficiálne domáce i zahraničné uznania. Mnohé z jeho opier mali veľký úspech na svetových operných pódiách. V jeho umeleckej duši pôsobilo celé univerzum záujmov, podnetov, inšpirácií, vychádzajúcich z národného a všeľudského. Práve to národné a nadnárodné tvorilo dvojjedinosť nielen celej Cikkerovej tvorby, ale aj jeho života. Vybrané diela interpretujú špičkoví inštrumentalisti, významné umelecké osobnosti v medzinárodnom kontexte: Daniela Varínska, Hiroaki Goto, David Šlechta, Janáčkovo kvarteto, Jordana Palovičová, Jakub Čižmarovič.

Altar Quartet – November

Známa jazzová dvojica zohraných slovenských jazzmanov – saxofonista Nikolaj Nikitin a klavirista Ľuboš Šrámek – prichádza s novým štúdiovým albumom s názvom November. Autorský projekt vznikal v štyroch mestách. Inšpiráciou pre tvorbu sa im stala Bratislava, Praha, Viedeň a New York. Medzi hviezdnymi hosťami sa predstaví fenomenálny bicista Johnathan Blake, patriaci medzi svetovú jazzovú špičku, rytmickú sekciu doplní kontrabasista, Američan so slovenskými koreňmi – Drew Gress, európske rytmiky zastúpi kontrabasista Nenad Vasilić, pričom na bicích sa striedajú Dušan Novakov a Klemens Marktl. Hosťom tejto zostavy je aj trubkár Kornél Fekete-Kovács. Repertoár už tradične tvoria autorské skladby Nikitina a Šrámeka. Doplnené sú o tri kompozície legendárneho amerického saxofonistu Waynea Shortera, ktorému autori svojim albumom vzdali poctu. Názov November sa podľa slov hudobníkov inšpiroval veľmi dôležitým obdobím roku 2020, ktoré jazzmani trávili v New Yorku. Na osobnejšom rozmere CD sa podpísal aj jeho producent Róbert Pospiš, ktorý všetky hlboké témy albumu doplnil ôsmimi haiku. Dvojica Róbert Pospiš a Martin Sillay stoja aj za finálnou podobou zvukovej nahrávky.

Libertatem Ensemble – Hiawatha

Album HIAWATHA je debutom medzinárodného zoskupenia Libertatem Ensemble a je odkazom na indiánsku mytológiu. Fascinácia prírodou, nadprirodzenými silami a fenoménom snenia. To sú základné kamene ôsmich pôvodných skladieb. Zoskupenie tvoria spevák Robert Pospiš, gitarista Martin Sillay, trubkár Kornél Fekete-Kovács, saxofonista Nikolaj Nikitin, basgitarista Nenad Vasilić, klavirista Jancsi Rigó Jr. a bubeník Marián Ševčík. Spoločne vytvorili skladby na hranici jazzu, ambientu, pesničkárstva a vážnej hudby. Za textami nahrávky stojí Robert Pospiš. 

Gilav II. – Hudba, ktorú si spievajú Rómovia doma

Pokračovanie úspešného projektu Giľav! “živej autentickej rómskej hudby“ z prostredia manželov Dreveňákovcov. Nejde len o staré piesne, ale aj o pomalé na počúvanie, tanečné, či tie nové, moderné. Vybraní hudobníci pochádzajúci z autentického prostredia a priniesli so sebou do štúdia „živú hudbu“ – tú, ktorou momentálne žijú.

Lukáš Borzík – Svetlo Slova

Novinka jedného z najvýraznejších slovenských skladateľov súčasnosti. “Symfónia Svetlo Slova pre soprán, husle a orchester“ vznikla v roku 2017. Podľa Lukáša Borzíka je inšpirovaná štrnástimi zastaveniami Krížovej cesty. Autor v snahe hlbšie porozumieť významu Krížovej cesty čítal knihu Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. „Opis udalostí, ktoré Emmerichová predkladá, vplývali zásadným spôsobom na proces skĺbenia formy a obsahu symfónie. Jednotlivé zastavania Krížovej cesty som vyjadril aj v týchto obrazoch: Svetlo Slova – Drevo Driev / Slovo Svetla – Pokrm Tiel / Svetlo Sveta – Zháša Tmy / Stôl Obety – Ticho Si / Dotyk Rany – Človeka / Skala Lásky – Vyrieka / Srdce Sveta – Svetla Hrob / Slova Svit. Tieto zhluky slov tvoria v určitom zmysle zástupné symboly hudobných motívov symfónie a zároveň približujú jej podstatu. Trojspev hlasu, huslí a orchestra sa tak stáva modlitbou chvály Milosrdenstva – Krista, ktorého cesta kríža je zjavením nekonečnej lásky Boha k človeku. Toto dielo venujem mojej dcérke Terézii Márii. Je poďakovaním za dar jej života,” napísal Lukáš Borzík.

Moyzesovo kvarteto – Nové CD k 45 výročiu kvarteta

Moyzesovo kvarteto patrí bez akýchkoľvek pochýb k našim najslávnejším súborom komornej hudby. Ani po viac ako štyroch dekádach fungovania sa jeho členovia nechystajú oddychovať. 

Predpokladaná dramaturgia: Alexander Moyzes – Sláčikové kvarteto č.4 (venované kvartetu môjho mena), Roman Berger – Sláčikové kvarteto Korczak, Egon Krák – Sláčikové kvarteto č.2 Re-Mi, Vladimír Godár – Neha, Ilja Zeljenka – Musica slovaca.

Eugen Prochác – BACH suity

Kompletné prevedenie šiestich suít pre sólové violončelo od Johanna Sebastiana Bacha. Interpretom tohto mimoriadneho diela bude popredný slovenský violončelista Eugen Prochác. Eugen Prochác je odchovancom bratislavského konzervatória v triede Juraja Fazekaša. Pokračoval v štúdiách na pražskej Akadémii múzických umení pod vedením Jozefa Chuchra. Svoje umenie si zdokonaľoval u takých majstrov, ako sú Daniel Šafran, Erling Blondal Bengtsson, Michail Chomicer, či Angelica May. Je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako štyridsiatich krajinách štyroch kontinentov, nahral množstvo CD pre domáce i zahraničné vydavateľstvá. Účinkoval so svetoznámymi osobnosťami ako sú Sofia Gubajdulina, Giovanni Sollima, Jon Anderson, Rick Wakeman, Steve Hackett, Ken Hensley. Od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, viedol majstrovské kurzy v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Thajsku, Indonézii, Vietname. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici.

Adriana Banásová – Desire

Slovenská sopranistka Adriana Banásová sa po úspešných speváckych príležitostiach rozhodla nahrať svoje debutové CD Desire (angl. Túžba). Názov je odvodený od spoločného menovateľa árií, ktorým je túžba – túžba po láske, po moci, po slobode. Dramaturgiu profilového CD predstavujú árie ženských operných hrdiniek svetových a československých skladateľov.

Rothenstein/Slávičková – Hudba pre klavír a saxofón

CD autorských kompozícií slovenských skladateľov (resp. skladateľov pôsobiacich na Slovensku) pre saxofón a klavír, ktoré boli napísané na objednávku pre teleso Lento Ad Astra a jeho koncertné uvedenie.

Dramaturgia: Luboš Bernáth: Partyta pre barytónový saxofón a klavír, Egon Krak: Crosswalk, Viliam Gräfffinger: Solitude, Luis Felipe Ramirez: Fantasia para sax baritono y piano.

Branislav Dugovič – Bang Bang Boogie Boogie

Najnovšia nahrávka multiinštrumentalistu Branislava Dugoviča má ambíciu predstaviť jeho vlastné autorské kompozície, ako aj autorské kompozície, ktoré vznikali v spoluprácach s inými umelcami. Album zavŕši trilógiu Dugovičových albumov, prričom má byť akýmsi vyvrcholením tejto trilógie.

Audiokniha: Diana Mašlejová – Sar sal Izabela/Ako sa máš Izabela

Ako sa máš, Izabela? / Sal sal, Izabela? je rozprávkovou audioknihou pre deti školského veku. Ide o pôvodnú autorskú tvorbu spisovateľky Diany Mašlejovej, jednej z najobľúbenejších súčasných slovenských rozprávkariek. Mašlejová v príbehu rómskeho dievčatka Izabely rozpracúva život so stigmou národnostnej menšiny. Malé dievča žije v osade, vyniká však nadpriemernou bystrosťou a túžbou po vzdelaní. Sociálna poradkyňa Zuzka, ktorá rodinu navštevuje, prehovorí rodičov, aby ju poslali do školy v meste. Izabela sa ocitá v zmiešanom kolektíve, kde sa cíti akosi inak. To kompenzuje intenzívnejším venovaním sa školským povinnostiam, v ktorých čoraz viac exceluje. Autorka ponúka osobný pohľad malého dievčaťa, ktoré túži, sníva, no vidí pred sebou množstvo prekážok. Nevystupuje tu nijaký abstraktný zloduch – negatívnym hrdinom je v tomto prípade odsúdenie, pohŕdanie, ponižovanie, podceňovanie a celý balík krívd, s ktorým sa stretávajú rómske deti. Izabelkin príbeh sledujeme od nástupu na základnú školu až k jej veľkému dňu – prijímacím skúškam na osemročné gymnázium kedy musí čeliť prekvapím udalostiam.

 

Zdroj: TS – Zuzana Golianová – Mediálna podpora vydavateľstva Real Music House
Zdroj foto: Real Music House

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno