Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie v piatok 16. decembra 2022 o 19:00 hod. 4. abonentný koncert sezóny 2022/2023. Program zostavený z Magnificatu Johna Ruttera a výberu vianočnej hudby diriguje Adrian Kokoš. Spoluúčinkovať bude sopranistka Adriana Banásová, Spevácky zbor Lúčnica a Detský a dievčenský spevácky zbor SRo. Koncert je vypredaný, v priamom prenose ho naživo odvysiela Rádio Devín.

K čaru a kráse Vianoc neodmysliteľne patrí hudba, bez ktorej si ich nevieme predstaviť, pretože im dodáva slávnostný charakter. Drobná koleda, populárna pieseň alebo mohutná kantáta – hudba sa vždy prejaví ako neuveriteľný zdroj energie. Duchovný význam kresťanských sviatkov narodenia Božieho Syna slávime v našej kultúre už stáročia. So svojimi zvykmi a tradíciami sa stali neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho odkazu. Z jednoduchého, pokorného sviatku sa rozrástli a svojím duchom ovládli celý december. Vianoce získali aj vlastnú hudbu – tá počas sviatkov zaznievala v kostoloch na vianočných omšiach, v domácnostiach pri sviatočnom stole, na uliciach pri betlehemských hrách. Krása vianočných dní spočíva v ich duchovnom jadre, ktoré možno vyjadriť slovami: Vianoce spájajú. Spájajú spásonosnými udalosťami v Betleheme, upomínajú na tradície predkov, apelujú na veľmi aktuálny zmier medzi ľuďmi. Vianoce sú oslavou lásky, či už berieme a ctíme ich obsah doslovne alebo symbolicky.


Adriana Banásová

Dielo Magnificat pre soprán, miešaný zbor a orchester anglického skladateľa Johna Ruttera (1945) je veľkolepým opusom v dlhom rade diel komponovaných v tomto žánri od 15. do 21. storočia. Úryvok z Evanjelia sv. Lukáša (1, 46-55) – poetický výlev chvály, radosti a dôvery v Boha, ktorý Panna Mária vyspievala, keď sa dozvedela, že má porodiť Krista, bol vždy jedným z najznámejších a najobľúbenejších biblických textov. V neposlednom rade začlenenie chválospevu do katolíckych vešpier či anglikánskych evensong je mnoho, hoci prekvapivo málo z nich od čias Johanna Sebastiana Bacha, dodáva textu rozšírené možnosti spracovania. Rutter chválospev rozšíril o starú anglickú báseň Of a Rose, a love Rose a modlitbu Sancta Maria. Dielo uviedol na premiére v roku 1990 v New Yorku takto: „Dlho som si prial napísať Magnificat, ale nebol som si istý, ako k nemu pristupovať, kým som nenašiel východiskový bod v spojení textu s Pannou Máriou. V krajinách ako Španielsko, Mexiko a Portoriko sú sviatky Panny Márie radostnou príležitosťou pre ľudí, aby vyšli do ulíc a oslavovali spevom, tancom a sprievodmi.“ Za týmto účelom je dielo plné energických synkopických rytmov a silných melódií, s viac než náznakom tanečného a hudobného divadla. Spolu s pestrofarebnou brilantnou orchestráciou, ktorá využíva množstvo dychových nástrojov na doplnenie slávnostného ducha hudby, vytvára harmonickú rovnováhu medzi povznášajúcou intimitou a extrovertnosťou. Rutter napísal dielo, „v ktorom bude slnko svietiť od začiatku až do konca.


Adrian Kokoš so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu

Druhú polovicu koncertu otvorí premiérová Vianočná ouvertura súčasného slovenského skladateľa Ľuboša Bernátha. Inšpiračný zdroj našiel v téme svojho staršieho symfonického cyklu: „Snažil som sa, aby v samotnej kompozícii boli všetky typické a archetypálne symboliky predohier známe z minulosti, predovšetkým úvodné fanfáry, stíšenie v melancholickej atmosfére, téma ako alúzia na vianočnú koledu, napokon finálny dramatický kontrast a následný vývoj.“ Nasledovať bude známa uspávanka od Franza Schuberta Mille cherubini in coro. Tradičné slovenské koledy zaznejú v úpravách pre zbor a orchester od Stanislava Tichého a Zdeňka Macháčka. Jazda na saniach je dielo amerického skladateľa Leroya Andersona, inšpirované letnou vlnou horúčav. V úprave Jaroslava Hrušku budeme počuť známu populárnu pieseň Mister Santa, ktorá vyjadruje túžbu splnenia vytúženého sna.


Ľubica Čekovská. Zdroj foto: Ivona Orešková

Do nového symfonického šatu obalila renomovaná slovenská skladateľka Ľubica Čekovská dve známe koledy: Narodil sa Kristus Pán s ohromujúcou gradáciou a Vstávajte pastieri s pastorálnym nádychom. A ak tieto čiastkové hudobné pramienky splynú v jeden mohutný tok – možno práve vtedy, keď zaznie Tichá noc – ocitneme sa tvárou v tvár pred pravým posvätným časom, Vianocami.


 

Text pripravil: Martin Kelemen, dramaturg SOSR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno