15.apríla 2021 prezentovalo nové vedenie SND na pôde Ministerstva kultúry SR Ozdravný plán, ktorého základnými piliermi sú stabilizovaný rozpočet, funkčná organizačná štruktúra, systematická práca s divákom na základe merateľných kvalitatívnych ukazovateľov a zvyšovanie umeleckej kvality. Nové vedenie v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Inštitútom kultúrnej politiky aktuálne pracuje na implementácii krokov z tohto strategického dokumentu.


Jedným z bodov Ozdravného plánu a zároveň nevyhnutným krokom nového vedenia je uzatvorenie historickej budovy SND pre divadelnú činnosť. Odborná verejnosť už dlhé roky upozorňuje na nevyhnutnú rekonštrukciu celej budovy a všetkých technologických zariadení. Množstvo revíznych nálezov počas uplynulých rokov poukazovalo na celý rad problémov spojených so stavom historickej budovy. S cieľom dôkladnejšieho pochopenia tejto situácie vykonalo nové vedenie posúdenie stavu budovy a scénickej techniky.


Dnešná budova divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bola postavená podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886. Sídlom Slovenského národného divadla sa stala v roku 1920. Historická budova SND, ktorá je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, prešla odvtedy mnohými rekonštrukciami. Zatiaľ posledná a najzásadnejšia bola v roku 1972. Vzhľadom na skutočnosť, že od tejto rekonštrukcie uplynulo takmer 50 rokov, sa stav budovy a jej technických zariadení postupne zhoršoval, až dospel do aktuálneho stavu, ktorý je možné opísať ako havarijný.


Celkový technický stav budovy je pre potreby profesionálnej divadelnej činnosti nevyhovujúci.


Rozsah problémov je od „kozmetických“, ako napríklad poškodené časti vonkajšej fasády, opadávajúca omietka alebo zlý stav poťahov sedadiel pre divákov, až po zásadné problémy technického charakteru ako nefunkčná transformátorová  stanica, nákladné výťahy, elektrická požiarna signalizácia a mnohé ďalšie. Napriek snahe dodržať všetky zákonné povinnosti neprešli viaceré zariadenia príslušnými úradnými skúškami a revíznymi kontrolami, čo pre zamestnancov predstavuje vysoké bezpečnostné riziko.

SND v roku 2020 predložilo Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave zámer obnovy tejto nehnuteľnosti. Krajský pamiatkový úrad posúdil vykonanie prác predpokladaných v zámere ako prípustné a stanovil podmienky pre ich vykonanie (Rozhodnutie KPUBA- 2020/17658-3/70664/FAL zo 7. 9. 2020). SND je aktuálne v procese dokončovania stavebného zámeru, ktorý tieto podmienky spĺňa, a súčasne spolupracuje s odborom ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR a Inštitútom kultúrnej politiky na príprave procesu rekonštrukcie.

S uzavretím historickej budovy SND je spojená aj čiastočná reštrukturalizácia v oblasti ľudských zdrojov a s tým súvisiaca zmena organizačnej štruktúry. Nakoľko je technická prevádzka Opery a Baletu v novej budove SND personálne dlhodobo poddimenzovaná, pretrvávajúci podstav zamestnancov bude doplnený do želaného stavu prechodom časti zamestnancov z historickej budovy.

Zámerom Ministerstva kultúry SR je financovať rekonštrukciu z eurofondov v rámci nového programového obdobia.

Zdroj: TS – Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND
Zdroj foto: SND

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno