METAFORUM je koncipované ako snaha siahať za hranice známeho a poznaného a pozdvihnúť znalosti a skúsenosti, ktoré unikajú nášmu slovníku či tradičným zmyslom a zameriavajú sa na okraje vedomia. Kurátorom výstavy, ktorú otvárajú dnes, 10. júna 2021, je Nikolas Bernáth.

Martin Piaček (1972) vytvára v košickej Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici autorskú kultúrnu situáciu, založenú na poetikách dialógu medzi človekom a krajinou. Miestne-špecifická inštalácia využíva jazyk architektúry ako výrazový nástroj na novú a otvorenú interpretáciu priestoru konkrétnej synagógy. 

Projekt METAFORUM tak pracuje s dislokáciou a premiestnením, deteritorializáciou a reteritorializáciou, de-auratizáciou a re-auratizáciou vecí. Vzniká nová imerzívna realita a neurčitá fúzia svetov – kultúry, prírody a časov – minulosti a prítomnosti. Autor takto skúma možnosti empirického poznania cez isté sebaprekonanie, sebazabudnutie a následné rozspomínanie.


Priestory synagógy – počas inštalácie výstavy.

Objekt je zároveň priestorom v priestore, kde pôvodnému architektonickému, kultúrnemu a sakrálnemu kontextu nadvláda paradoxne intervenciou človeka prírodné, minerálne a rastlinné. Dynamiku a exponovanosť života ľudí v exteriéri zas strieda pomalosť a miernosť života prírody (a bytia objektov) v interiéri. Na prvý pohľad nastolená dychotómia je však skôr dualitou, kde obe situácie sú pravdivé, a miesto antagonizmu vzniká synergia. 

METAFORUM je koncipované ako snaha siahať za hranice známeho a poznaného a pozdvihnúť znalosti a skúsenosti, ktoré unikajú nášmu slovníku či tradičným zmyslom a zameriavajú sa na okraje vedomia.


hlavný partner: Fond na podporu umenia

podujatie podporili: Mesto Košice a Creative Industry Košice, partneri: Visit Košice, Východoslovenská galéria, Židovská náboženská obec Košice

Martin Piaček  – METAFORUM
Ortodoxná synagóga na Zvonárskej ulici
Otvorenie výstavy 10.6.2021 o 19:00
Výstava potrvá do 10.7.2021
hosť/zvuk: András Cséfalvay
kurátor výstavy: Nikolas Bernáth

 

Zdroj: TS VUNU Gallery – Viktor Jenčuš


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno