Slávnostné vyhlásenie víťazov 5. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční 18. októbra 2022 vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas vernisáže výstavy Bienále divadelnej fotografie.

Bienále divadelnej fotografie organizuje a vyhlasuje Divadelný ústav od roku 2010. Jeho cieľom je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a súčasne prezentáciou fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu.


Pre pandémiu sa jeden ročník neuskutočnil a v tom aktuálnom boli preto akceptované fotografie od divadelnej sezóny 2018/2019. Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografkám a fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia, realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Určená je pre študentky a študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl. Vytvára predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcna.


Tento rok mohli fotografky a fotografi prihlasovať svoje práce v sekciách divadelný portrét, dokumentárna séria a divadelná inscenácia. Hodnotiaca komisia následne vybrala fotografie pre výstavu a vybrala víťazov.


Ceny tohto ročníka sa udeľujú v týchto kategóriách – Grand Prix, 2. a 3. miesto, Študentská cena. Hlavnou cenou Bienále pre profesionálnych fotografov je cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie. Víťaz tejto ceny získa finančnú odmenu vo výške 1 000 € a možnosť uskutočnenia samostatnej výstavy. 2. a 3. miesto a Študentská cena sú odmenené vecnou cenou od spoločnosti CEWE.


Vernisáž výstavy najlepších fotografií Bienále divadelnej fotografie spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2022 sa uskutoční 18. októbra 2022 o 17.00 hod. vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku. Výstavu kurátorsky pripravila Michaela Hučko Pašteková. Pozrieť si ju môžete do 20. novembra 2022.

Hodnotiaca komisia Bienále divadelnej fotografie 2022

  • Viktor Kronbauer, fotograf, víťaz Českej divadelnej fotografie
  • Michaela Hučko Pašteková, PhD., teoretička fotografie a estetička
  • art. Ľuboš Kotlár, fotograf, odborný asistent Katedry fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  • Alžbeta Vakulová, teatrologička a dokumentátorka Centra divadelnej dokumentácie, Divadlený ústav, Bratislava
  • Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

 

Zdroj: TS Jana Dugasová, PR manažérka Divadelného ústavu

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno