Umenie je tu na to, aby kultivovalo naše prostredie. To okolité, v ktorom žijeme a hýbeme sa a zároveň to vnútorné, ktoré šľachtí dušu a robí nás lepšími ľuďmi.


Umenie sa občas (a v ostatnom čase pomerne často) stáva aj elegantným prostriedkom na to, aby pomáhalo tým, ktorí to najviac potrebujú. Na jednej strane kultivuje priestor a prostredníctvom jeho prežitku obohacuje náš vnútorný svet, na strane druhej jeho predajom, ktorý urobí niekomu radosť, môže pomôcť ďalším, aby mohli dôstojne a v rámci možností plnohodnotne v našej spoločnosti existovať.


Galéria Lepší svet nie je len prezentáciou umeleckých diel, je už svojim spôsobom značkou tých, ktorí sa doslova snažia lepší svet vytvárať tým, ktorí si ho rovnako zaslúžia, ako každý jednotlivec.


OZ Pavúčik v spolupráci s galériou Lepší svet n.o. v súčasnom období rozbiehajú sériu benefičných výstav a podujatí s cieľom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývalej historickej kúrie v Motešiciach a s ňou súvisiacich budov, ktoré chcú pretvoriť na dostupné nájomné bývanie pre ťažko zdravotne znevýhodnených a chránené dielne ponúkajúce wellness pobyty, penzión, reštauráciu, spoločenskú sálu s galériou a ďalšími komplementmi umožňujúcimi úspešné životné naplnenie a zmysluplnú prácu pre túto populáciu, ktorá je odkázaná na pomoc a podporu intaktnej spoločnosti, tak aby táto cieľová skupina bola čo najsebestačnejšia.


Už sme informovali, že prvou benefičnou akciou v mesiaci február bola výstava významného slovenského výtvarníka a prvého ponovembrového riaditeľa Slovenskej národnej galérie Františka Guldana, ktorá sa uskutočnila v priestoroch galérie Veže Kamzík – Bratislava . Vernisáž prezentovala program ľudí s mentálnym znevýhodnením ako aj profesionálnych umelcov.

Vystavené diela pochádzajú zo zbierok Galérie Lepší svet, ktorá je chránenou dielňou a autor ich pre ňu vytvoril počas sympózií v rámci letných akadémii umenia v predchádzajúcich rokoch, na ktorých sa aktívne zúčastňoval a pracoval s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením aj na rozvoj ich výtvarného vyjadrovania a zároveň tvoril samostatné diela na podporu organizácie.

Všetky vystavené diela na výstave pod názvom „V Zlatom a striebornom“ sú predajné a celý výťažok z výstavy bude použitý na podporu vyššie spomínanej verejnej zbierky na podporu ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Rovnako si do 15. apríla môžu návštevníci pozrieť výstavu organizovanú v rámci verejnej zbierky OZ Pavúčik s názvom ,,Žiť, aby iní boli šťastní“ v Galérii Lepší svet na Jurigovom nám. č. 5 . Expozícia pod názvom „Slovenské reálie“, predstavuje tvorbu najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov, ale aj insitných a ľudových umelcov. Súčasťou výstavy sú obrazy od M. A. Bazovského, Kolomana Sokola, Vincenta Hložníka, Milana Gašpara, M. Laluhu, R. Sikoru, B. Z. Kuľhavého, C. Krčmára, J. Orenčáka, F. Guldana, I. Piačku, K. Vavrovej, z insitných a ľudových autorov J. Považan, ukážky z Pozdišovskej keramiky, Modranskej keramiky, keramiky susedných krajín, na Slovensku vyrábané umelecké sklo a krištáľ. Ide o kolekciu rôznorodého charakteru v zmysle výtvarných štýlov, výtvarných techník, tematických rovín a odkazových signálov. Disponuje reprezentatívnymi menami slovenskej výtvarnej scény a okrem svojej výsostnej umeleckej hodnoty má ešte jeden ďalší kultivovaný rozmer – pomáha.
Ako sme spomenuli vyššie, výstava sa uskutočňuje ako súčasť verejnej zbierky ,,Žiť, aby iní boli šťastní“, ktorú organizuje OZ Pavúčik na získanie finančných prostriedkov potrebných k rekonštrukcii bývalej kúrie v Motešiciach. Galéria Lepší svet s OZ Pavúčik úzko spolupracuje pri aktivitách na pomoc ľuďom s mentálnym znevýhodnením, pretože ide aj o jej cieľovú skupinu, ktorú v rámci svojich aktivít, projektov a chránenej dielne aktívne rieši v bratislavskom kraji.

Vernisáž výstavy „Slovenské reálie“, ktorá sa konala koncom februára, mala vďaka klientom Lepšieho sveta a OZ Pavúčik neopakovateľnú atmosféru. Konala sa v priestoroch Galérie Lepší svet a jej súčasťou bola prezentácia tanečného krúžku OZ Pavúčik, v ktorom vystupujú talentovaní tanečníci s mentálnym znevýhodnením. Zamestnanci Galérie Lepší svet sa zúčastnili na akcii prípravou inštalácie a občerstvenia a Martin Grúň zarecitoval báseň od Jána Smreka. Na vernisáži výstavy riaditeľ Galérie Lepší svet PaedDr. Dušan Mikulec, MPH odprezentoval prítomným inštaláciu vyše 300 diel od najvýznamnejších autorov slovenského výtvarného umenia, kde sú diela datované od začiatku 20. storočia až po súčasnosť, tvorené na území súčasného Slovenska. Ide o diela desiatok významne zapísaných umelcov, ktorí tvorili vo svojom období vždy dôležité diela.
Riaditeľ galérie zároveň predstavil aj stále expozície v Galérii Lepší svet, v ktorej sú zastúpení cenovo dostupnými, vysoko nákladovými grafickými listami, či inými dielami aj autori, akými sú: Picasso, Dalí, Miró, Matís. Modernými prácami vytvorenými špeciálnou činnosťou robotov detailne napodobňujúcich prácu maliara, sú v Galérii pozoruhodné diela, ktoré sú presnými a jedinečnými kópiami Jacksona Pollocka a mnohé ďalšie zaujímavosti. Jedinečnou expozíciou sú aj práce Adolfa Bencu, ktorý je súdobým spolupracovníkom Andyho Warhola. Benca je celosvetovo uznávaný výtvarník a jeho diela sú vo všetkých svetovo významných galériách.

„Všetky diela v Galérii Lepší svet boli darované alebo umelcami je darovaná minimálna 50% suma z ich uvádzanej ceny na podporu aktivít v prospech ľudí s mentálnym znevýhodnením a počas priebehu celej verejnej zbierky OZ Pavúčik, teda od 15. februára 2020 do 14. februára 2021, bude celý výťažok z predaja diel poukázaný na účel verejnej zbierky ,,Žiť, aby iní boli šťastní“ na pomoc tejto marginalizovanej skupine, ktorá je najmä v dospelom veku väčšinovou spoločnosťou prehliadaná. A pritom práve v dospelom veku je pre ňu najmenšia dostupnosť podporných aktivít a služieb, či možností zamestnať sa v na to uspôsobených v chránených dielňach. Čo už nechce spoločnosť a ani kompetentní dostatočne reflektovať popri iných problémoch, ktoré sa samozrejme musia riešiť zrejme s väčšou prioritou a preto chceme na túto skupinu svojimi aktivitami neustále upozorňovať prostredníctvom našich aktivít,“ vyjadril sa riaditeľ Galérie Lepší svet, Dušan Mikulec.

Väčšina exponátov bola darovaná priamo autormi alebo zberateľmi na humanitárne ciele galérii Lepší svet, ktorá úzko spolupracuje a podporuje aktivity OZ Pavúčik na pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Kolekcia diel je odrazom nielen umeleckej tvorivosti a talentu, nie je len klenotom slovenského výtvarného umenia, ale aj odrazom ľudskosti umelcov, ktorí si uvedomujú dôležitosť pomoci a svoje diela dokážu darovať na dobrý účel.

Umenie – jeho sila, emočný náboj, fantazijná nálada, ale aj jeho správa a atmosféra je tu pre všetkých bez rozdielu. V tomto prípade pomáha dvojnásobne – možnosťou jeho vnímania a formovania harmónie vnútorného sveta, ktorý sa následne premieta v kvalite bežného fungovania a zároveň jeho charitatívnym predajom umožňuje časti znevýhodnenej populácie existovať v lepších podmienkach. Dôkazom toho sú vyššie spomínané projekty, ktoré iniciuje a organizuje Lepší svet, aby ho vskutku mali lepší tí, ktorí to najviac potrebujú.

Barbara Brathová – Informácie spracované na základe TS Lepší svet, n. o.
Zdroj foto: Galéria Lepší svet

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno