Prehľad tých najdôležitejších a najzaujímavejších udalostí zo sveta umenia, ktoré sa udejú počas najbližšieho týždňa, je tu opäť! A čo nás čaká tentoraz? Očakávané filmové premiéry, koncerty vážnej hudby, medzinárodné dni i výročia známych osobností.

PONDELOK 19. februára 2024

Výročie úmrtia Umberta Eca

Umberto Eco (* 5. január 1932, Alessandria, Taliansko – † 19. február 2016, Miláno, Taliansko) bol taliansky spisovateľ, estetik, teoretik umenia semiotického zamerania – medievalista.


Bol významným predstaviteľom semiotiky a postmodernej filozofie. Skúmal estetické myslenie stredoveku, neskôr problémy moderného umenia. Prednášal estetiku na univerzite v Miláne a v nakladateľstve Bompiani riadil edíciu filozofie a sociológie literatúry.


Medzi jeho najznámejšie diela patrí detektívny historický román z prostredia stredovekých rehoľných rádov a inkvizície. Prvýkrát vyšla v roku 1980, slovenský preklad bol vydaný v roku 1991. Roku 1986 bola sfilmována v réžii Jeana-Jacquese Annauda so Seanom Connerym v hlavnej úlohe františkánskeho mnícha Viliama z Baskervillu.


Koncert Bratislavského improvizačného orchestra

Vždy iné a vždy prekvapivé vystúpenie rôznych sekcií obsadením premenlivého rezidentského telesa A4. Súbor tvorí voľné zoskupenie hudobníčok a hudobníkov hrajúcich na akustické aj elektronické nástroje, venujúcich sa voľne improvizovanej hudbe rôznych podôb.


Čas a miesto konania koncertu: 19.2. od 19:00 v A4 – priestor súčasnej kultúry, Bratislava. Vstup voľný. 

UTOROK 20. februára 2024

Koncert Purcell / Britten / Schumann / Williams / Haas

Romantická nemecká pieseň je výdobytkom 19. storočia. Dovtedy mali piesne charakter nezávažnej miniatúry, ktorej skladatelia venovali pozornosť len okrajovo. V Láske básnikovej, cykle 16 piesní na texty z Knihy piesní Heinricha Heineho, vyjadruje Robert Schumann vynikajúco dvojzmyselnosť poézie. Láska je chápaná ako nežné laškovanie a hry fantázie, za obrazy kvetín a vtákov sa skrýva poetická melanchólia. Ďalšie piesňové cykly prinášajú novší prístup k práci s textom. Ralph Vaughan Williams v cykle pracuje so šiestimi sonetmi Danteho Gabriela Rossettiho. Štyri piesne Pavla Haasa sú pomysleným vrcholom autorovej vokálnej tvorby. Dielo vzniklo na podnet speváka Karla Bermana, ktorý bol spolu s Haasom väznený v tábore v Terezíne. Kniha Nové spevy starej Číny, z ktorej Haas zhudobnil štyri texty, bola buď z knižnice terezínskeho geta alebo ju do tábora ktosi prepašoval. Texty odkazujú na mimoriadnu túžbu vrátiť sa domov: „Domov je tam, daleko tam“, „mělo bys domů, zbloudilé srdce!“, „Spánku sen dej mi o návratu domů“. Verše napísané v odlišnej životnej situácii nabrali v gete nový význam, medzi väzňami mali piesne tak pozitívny ohlas, že ich Berman musel spievať ešte najmenej pätnásťkrát. Široký diapazón emócií musí zvládnuť zachytiť nemecko-britský violončelista a barytonista Simon Wallfisch.

Účinkujú:
Simon Wallfisch – barytón
Edward Rushton
– klavír

Program:
Henry Purcell / Benjamin Britten:Let the dreadful engines of eternal will
Robert Schumann: Láska básnikova, op.48
Ralph Vaughan Williams: The House of Life
Pavel Haas:Čtyři písně na slova čínské poezie

Čas a miesto konania koncertu: 20.2. od 19:00 v Malej sále SF, Bratislava. Vstupenky tu.

Otvorili Metropolitan Museum of Art

V tento deň v roku 1872 otvorili v New Yorku Metropolitan Museum of Art. The MET je najstaršie a najväčšie múzeum v USA. Leží na východnom okraji Central Parku a v stálej zbierke má najmenej 2 milióny umeleckých prác.

STREDA 21. februára 2024

Medzinárodný deň materinského jazyka

Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.

Tento celosvetovo známy deň vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000.

Vokálny koncert

Koncert árií a piesní slovenských a zahraničných skladateľov v podaní študentov Konzervatória.

Čas a miesto konania koncertu: 21.2. od 18:00 v Seminárnej sále UKB, Bratislava. Vstup voľný.

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave

Orchester Konzervatória v Bratislave je pravidelným účastníkom Juniorského cyklu. Každoročne pod vedením dirigenta Juraja Jartima prináša nové kompozície a študentom častokrát dáva priestor na svoj orchestrálny či sólový debut. Dôležitá pódiová skúsenosť posúva ich interpretačné skúsenosti a motivuje k novým hráčskym cieľom. Tento koncert môže nadchnúť srdcia iste mnohých žiakov základných umeleckých škôl.

Účinkujú:
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim –
dirigent
Nina Krížová
– soprán
Samuel Kulík
– tuba
Gregor Žovic
– klavír

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Tiger! Wetze nur die Klauen, ária Zaidy z 2. dejstva opery Zaide, KV 344
Ralph Vaughan Williams: Koncert pre tubu a orchester
Edvard Hagerup Grieg: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 16
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A dur, op. 92

Čas a miesto konania koncertu: 21.2. od 18:00 v Koncertnej sieni SF, Bratislava. Vstupenky tu.

ŠTVRTOK 22. februára 2024

Koncert BRUCKNEROVA ROMANTICKÁ

Koncert a mol Roberta Schumanna, ktorý vznikol v roku 1845, je zároveň jeho jediným klavírnym koncertom. Predstavuje skôr lyrickú meditáciu, vrúcny dialóg medzi klavírom a orchestrom, než búrlivé virtuózne dielo. Prináša spevné témy v dokonalej čistote výrazu a pokojnej atmosfére. Vznikol rozšírením jeho Fantázie a mol pre klavír a orchester, ktorá sa stala jeho prvou časťou. Podľa Schumanna nejde o efektnú a virtuóznu hudbu, ale voľné, romantické nadviazanie na beethovenovský model „symfonického“ koncertu. Písal ho s predstavou konkrétnej interpretky – svojej manželky Clary Wieckovej a v celom diele rozvíja jedinú umeleckú myšlienku, ktorá je výrazom hlbokej a úprimnej citovosti. Hlavná téma prvej časti prináša dokonale romantickú, náladovú atmosféru a z jej motívov vznikli aj ostatné časti. Skladba dosiahla nadšené prijatie u publika a stala sa modelom pre neskoršie klavírne koncerty Griega a Rachmaninova.

Brucknerovu lásku k prírode a rodnej zemi potvrdzuje aj jeho Symfónia č. 4 Es dur. Rakúsky skladateľ v nej ospieval krásu prírody, predovšetkým nádheru lesov a nazval ju Romantickou. Je to do istej miery programové dielo, príbuzné svojou ideovou koncepciou s Beethovenovou Pastorálnou symfóniou. Ilustratívne a programové momenty sú vnorené do toku hudobnej reči s typicky brucknerovským širokým základom. Kým prvá časť rozvíja mohutný hymnus na oslavu prírody, lyrické epizódy zdôrazňuje častým využívaným drevených dychových nástrojov a lesných rohov. Druhá časť prináša melancholickú náladu pochmúrneho chorálu a tretia vykresľuje typicky lesné obrazy, znázorňuje scénu poľovačky v malebnom hudobnom spracovaní. Dramatické finále ilustrujúce búrku dokonale uzatvára Brucknerovu víziu romantickej lesnej fantastiky.

Účinkujú:
Štátna filharmónia Košice
Eugene TZIGANE –
dirigent
Alexandra DOVGAN –
klavír

Program:
Robert Schumann: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 54
Anton Bruckner: Symfónia č. 4 Es dur Romantická, WAB 104

Čas a miesto konania koncertu: 22.2. od 19:00 v Dome umenia, Košice. Vstupenky tu.

Koncert Antonín Dvořák

Novosvetská symfónia bola inšpirovaná americkým pobytom a prebiehajúcou diskusiou o povahe tamojšej hudby. O tom, že sa do nej Antonín Dvořák úspešne zapojil, svedčí aj jedna z recenzií po newyorskej premiére diela, ktorá mala titulok: Lekcia americkým skladateľom. Vedeli ste, že Neil Armstrong vzal nahrávku tohto Dvořákovho diela v roku 1969 so sebou na Mesiac? Možno pre hektickú atmosféru po premiére Novosvetskej potreboval Dvořák trochu zvoľniť. Intímna Suita A dur si zachováva americký ráz, no z formálnej stránky si je veľmi podobná so staršími dielami i so Serenádou d mol. V oboch dielach cítiť skladateľov jemnocit pre prácu s malými formami. Ewalda Danela sme mohli desaťročia pozorovať v úlohe koncertného majstra orchestra Slovenská filharmónia. Tento raz predstúpi pred svojich kolegov v úlohe dirigenta.

Účinkujú:
Slovenská filharmónia
Ewald Danel – dirigent

Program:
Antonín Dvořák: Serenáda d mol pre dychové nástroje, violončelo a kontrabas, op. 44 / Suita A dur, op. 98b / Symfónia č. 9 e mol, op. 95 Z Nového sveta

Čas a miesto konania koncertu: 22.2. od 19:00 v Koncertnej sieni SF, Bratislava. Vstupenky tu.

Premiéra filmu Mamacruz

Oddaná katolíčka Cruz žila celý svoj život podľa pravidiel, ktoré jej vnútila rigidná španielska spoločnosť. Dennodenne chodí do kostola, obopína svoje telo korzetom, stará sa o svojho manžela, dbá o vnučku a obáva sa o dcéru, ktorá sa snaží presadiť vo Viedni ako tanečnica. Stačí však jedno náhodné kliknutie na internete a jej život sa úplne mení.

Láskavý, vtipný a očarujúci príbeh o tom, že človek môže dozrieť v každom veku. Film o hľadaní telesnej a duševnej slobody MAMACRUZ v slovenských kinách v distribúcií ASFK – Asociácia Slovenských Filmových Klubov od 22. februára 2024.

Otvárací koncert festivalu KONVERGENCIE

MOZART – MUSTONEN 2024 – otvárací koncert #konvergencie25rokov.

„Bez toho, aby vynašiel alebo používal nebývalé v technike hudby, vedel tými istými prostriedkami ako ostatní skladatelia doby sprostredkovať také hĺbky ako nikto popri ňom. Zdá sa nám to záhadné, nevieme to vysvetliť ani pochopiť,“ napísal veľký rakúsky dirigent Nikolaus Harnoncourt o Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Úvodom do fascinujúceho univerza hudby salzburského génia na Konvergenciách bude komorná verzia Klavírneho koncertu Es dur KV 449. V skladbe, ktorú sám Mozart charakterizoval ako „neobyčajné dielo“, sa na festivale po prvýkrát predstaví hlavný hosť Konvergencií: vynikajúci fínsky klavirista, skladateľ a dirigent Olli Mustonen. Znalci radia Mozartove sláčikové kvintetá medzi jeho najvýznamnejšie komorné kompozície. Dramaturgiu úvodného koncertu Konvergencií uzavrie Sláčikové kvinteto KV 515 v tónine C dur, ktorá bola v 18. storočí vnímaná ako radostná, ušľachtilá a majestátna. Hravosť, radosť, ušľachtilosť a majestátnosť, dvojportrét Mozart – Mustonen doplní Toccata fínskeho umelca, dielo z roku 1989.

Účinkujú / Program:
Olli Mustonen: Toccata
Olli MUSTONEN (FI) – klavír
Igor KARŠKO, Daniel RUMLER – husle
Martin RUMAN – viola
Jozef LUPTÁK – violončelo
Romana UHLÍKOVÁ – kontrabas

W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 14 Es dur, KV 449 (komorná verzia)
Olli MUSTONEN (FI) – klavír
Tom NORRIS (UK), Daniel RUMLER – husle
Matej MICHALEC – viola
Andrej GÁL – violončelo
Romana UHLÍKOVÁ – kontrabas

prestávka

W. A. Mozart: Sláčikové kvinteto č. 3 C dur, KV 515
Igor KARŠKO, Tom NORRIS (UK) – husle
Martin RUMAN, Matej MICHALEC – viola
Jozef LUPTÁK – violončelo

Čas a miesto konania koncertu: 22.2. od 19:00 v Slovenskej národnej galérií, Bratislava. Vstupenky tu.

PIATOK 23. februára 2024

Koncert SFZ à cappella

Zbormajster Kodály Choir Debrecen a umelecký vedúci zboru Kórus Spontánusz, Zoltán Kocsis-Holper, sa po roku opäť postaví pred Slovenský filharmonický zbor. Acappella koncert zboru ponúka jedinečné preniknutie do vokálnej tvorby najmä českých a maďarských skladateľov. Svetské diela prvej polovice programu prechádzajú od folklórnych námetov k spracovaniam poézie básnikov. Druhej polovici dominujú sakrálne diela, vyvrcholením bude Requiem najspievanejšieho českého autora druhej polovice 20. storočia, Zdenka Lukáša. Päťhlasná sadzba evokuje renesančnú polyfóniu, harmónia a unisonové úseky zas vychádzajú z dobových estetických princípov. Dielo je akýmsi osobným vyznaním viery v nesmrteľnosť ducha a lásky k životu.

Účinkujú:
Slovenský filharmonický zbor
Zoltán Kocsis-Holper
– zbormajster
Tomáš Nemec
– klavír
Human and divine

Program:
Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne, Sz. 70
Antonín Dvořák:
V prírode, op. 63
Johannes Brahms:
Päť piesní, op. 104
Eric Whitacre:
Päť hebrejských milostných piesní
Zoltán Kodály:
Miserere Requiem
Zdeněk Lukáš:
Requiem
György Orbán: Ave Maria
Levente Gyöngyösi:
Dixit Dominus

Čas a miesto konania koncertu: 23.2. od 19:00 v Koncertnej sieni SF, Bratislava. Vstupenky tu.

Štartuje Anima – Brussels International Animation Film Festival

Festival krátkych a celovečerných animovaných filmov pre deti a dospelých sa koná pravidelne na jar v belgickom Bruseli už od roku 1982. Program festivalu sa skladá z ôsmich základných kategórií medzinárodnej a národnej súťaže vrátane študentskej sekcie, niekoľkých tematických nesúťažných sekcií a konferencie Futurnanima zameranej histórii a výrobu animovaného filmu. Prihlasovaný film nesmie byť starší ako 18 mesiacov a belgická premiéra je podmienkou účasti v jednej zo súťažných sekcií. Anima je tiež jedným z festivalov, ktoré môžu nominovať krátke animované filmy do boja o Oscary.

86 rokov oslavuje Milan Sládek

Milan Sládek (* 23. február 1938, Streženice) je slovenský mím, choreograf, režisér a pedagóg. Jeho najznámejšou pantomimickou postavou je svetovo známy Kefka.

Milan Sládek: Nepremýšľam nad mojím vekom, to skôr viac tí druhí premýšľajú

Premiéra divadelného predstavenia Terezka a Stratočas

Dobrodružná rozprávka o Bratislave pre deti a rodičov s pesničkami. 

Dvanásťročná Terezka trávi na mobile veľa času a niekedy zabúda na okolitý svet. Jej rodičia však na tom nie sú o nič lepšie, zloduch Stratočas totiž na Bratislavu vypustil nebezpečný vírus, ktorý kradne ľuďom to najcennejšie – čas. Terezka na ceste za dobrodružstvom stretáva veselé bratislavské postavičky: bláznivú rusalku Rosavu, prefíkaného Čerta, vynálezcu Kempelena, cholerického Vodníka, či mestskú Včelárku. Podarí sa im spoločne Stratočasa zastaviť a mesto zachrániť? Zostáva iba dvadsaťštyri hodín, než Bratislava zmizne navždy! 

TVORIVÝ TÍM:
Autor: Ján Gordulič
Réžia: Gejza Dezorz
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Von Dubravay
Umelecký maskér: Martin Blizniak
Hudba: Martin Hasák 
Svetelný dizajn: Oliver Obernauer
Projekcie: Ové Pictures

OSOBY A OBSADENIE: 
Terezka: Viktória Šuplatová 
Mama, Rosava: Kristína Tormová 
Otec, Stratočas: Peter Kadlečík 
Čert, Kempelen, Včela: Roman Pomajbo 
Vodník, Včelárka: Bronislava Kováčiková 
Obyvatelia mesta: P. KadlečíkR. Pomajbo, K. Tormová, B. Kováčiková

Čas a miesto konania predstavenia: 23.2. od 18:00 v Divadle P. O. Hviezdoslava, Bratislava. Vstupenky tu.

Premiéra divadelného predstavenia Okuliare Eltona Johna

Skvelá komédia plná futbalu, rockovej hudby, krehkých vzťahov a komických náhod v réžii Mila Kráľa.

Bill je oddaný fanúšik britského futbalového klubu Watford. Teda bol… až do jedného osudného zápasu, keď brankára oslepí lúč slnka odrazený od okuliarov Eltona Johna. Watford významný zápas prehrá a Bill sa zrúti. Utiahne sa do svojho bytu takmer bez nábytku, nestretáva sa s ľuďmi, nechodí von a na DVD prehrávači dookola sleduje záznam nešťastného gólu. Jedného dňa ho však po rokoch nečakane navštívi brat Dan s členmi svojej naoko úspešnej kapely. Prečo prišiel práve teraz? A čo sa stane, keď sa hudobníci stretnú s Billovou milenkou Julie, ktorá mu nosí nákupy, a s jej šestnásťročnou dcérou Amy? Dozviete sa vo výbornej komédii Davida Farra, ktorá zachytáva vtipné charaktery v humorných situáciách, ale zároveň s nadhľadom a iróniou zobrazuje krehké vzťahy medzi súrodencami, kamarátmi, deťmi a rodičmi či potenciálnymi partnermi. Spišské divadlo prináša hru Okuliare Eltona Johna v réžii Miloslava Kráľa.

TVORIVÝ TÍM:
Preklad:
Zuzana Vajdičková a.h.
Dramaturgia: Zuzana Galková a.h.
Réžia: Miloslav Kráľ a.h.
Scéna a kostýmy: Jakub Branický a.h.
Výber hudby: Milo Kráľ a.h.

OSOBY A OBSADENIE:
Bill:
Mikuláš Dzurík
Julie:
Denisa Macalová Ďuratná
Dan:
Filip Brišák
Shawn:
Filip Štrba
Tim:
Peter Gedeon
Amy:
Mária Čičvarová

Čas a miesto konania predstavenia: 23.2. od 19:00 v Spišskom divadle, Spišská Nová Ves. Vstupenky tu.

SOBOTA 24. februára 2024

Výročie úmrtia Juraja Jakubiska

Prof. doc. MgA. Juraj Jakubisko (* 30. apríl 1938, Kojšov – † 24. február 2023, Praha) bol slovenský filmový režisér, scenárista, kameraman, a výtvarník.

Jeho filmy sa vyznačujú osobitou poetikou, bizarnosťou a hravosťou. Jeho druhou manželkou bola slovenská herečka a filmová producentka Deana Horváthová-Jakubisková. V roku 2001 sa stal docentom FAMU. V ankete RTVS Najväčší Slovák v roku 2019 bol vyhodnotený na 45. mieste. Zomrel v Prahe vo svojich osemdesiatich štyroch rokoch na zdravotné komplikácie.

Slovenský Fellini. Aj tak sa hovorí Jurajovi Jakubiskovi, ktorý má mnoho spoločných charakteristických autorských prvkov. Pre Jakubiskove filmy bolo najdôležitejšie, že do nich vtiahol svet čudáckych bizarných existencií a rozprávanie podriadil poetike nespútanej obraznosti ľudových rozprávok či surrealistických feérií.

Po ére viery v presah umenia do života sa Jakubisko a jeho generácia uzavreli do sveta umenia, nechceli poučovať, byť svedkami, kritikmi, filmovými filozofmi, či spasiteľmi. Väčšmi chceli tlmočiť radosť, atmosféru a zážitok. Ich hra však nebola celkom bez spodných tónov zúfalstva, ich groteskne bizarné príbehy niesli v sebe často skrytú tragiku.

Často opakovanými prvkami sú aj tie folklórne, spomenuté pri Jakubiskovom detstve. Čerpá z tradičných hudobných motívov, z ľudového výtvarného umenia, využíva tradičný odev, predmety každodennej potreby, zoomorfné zobrazenia, rituály a podobne.

Koncert Parov Stelar

Pripravte sa na nezabudnuteľnú hudobnú cestu, aká nemá obdobu! Parov Stelar hrdo predstavuje Theater Tour 2024, v rámci ktorého vám prinesie kúzlo svojej hudby v intímnejších a menších priestoroch, než na aké sú jeho fanúšikovia bežne zvyknutí. Toto turné sľubuje unikátnu, výnimočnú a úplne špeciálnu show, na ktorú sa bude dlho spomínať. Parov Stelar predstaví piesne z celej svojej kariéry, vrátane mnohých klasických skladieb, ale i piesne, ktoré ešte nikdy naživo nezazneli.

Jedna zo zastávok tohto turné bude i bratislavská Refinery Gallery, kde sa Parov Stelar predstaví v sobotu 24. februára 2024. A pozor! Vstupenky sú limitované, preto hrozí rýchle vypredanie. Nenechajte si ujsť exkluzívny zážitok s Parov Stelar a jeho kapelou!

Marcus Fuereder, známy skôr pod umeleckým menom Parov Stelar, je jedným z medzinárodne najúspešnejších rakúskych umelcov. So svojou kapelou odohral viac než 1000 koncertov po celom svete, napríklad vypredané koncerty v PlayStation Theater v New Yorku, Alexandra Palace v Londýne a Zénith v Paríži. Hral na veľkých a prestížnych festivaloch ako Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza a mnohých ďalších.

Čas a miesto konania koncertu: 24.2. od 20:00 v Refinery Gallery, Bratislava. Vstupenky tu.

NEDEĽA 25. februára 2024

Koncert OD OPERETY K MUZIKÁLU

Metropolitný orchester Bratislava pozýva všetkých priaznivcov a milovníkov kvalitnej zábavnej hudby na svoj februárový koncert pod názvom Od Operety k Muzikálu. Ako sólista sa predstaví dlhoročný umelecký vedúci orchestra Peter Uličný. Za dirigentským pultom bude Dušan Štefánek, ktorý Vám aj prezradí zaujímavosti o jednotlivých muzikálnych skvostoch z pera skladateľov Franza Lehára, Johanna Straussa, Gejzu Dusíka, Eberharda Schmidta, Bélu Kélera, Bocka Berryho, Carlosa Gardela, Leóna Jessela, Leonarda Bernsteina a i.

Čas a miesto konania koncertu: 25.2. od 17:00 v Veľkej sále, DK Zrkadlový háj, Bratislava. Vstupenky tu.

BRATISLAVA HOT SERENADERS – PROFILE CONCERT

Pravidelný profilový koncert orchestra Bratislava Hot Serenaders!

Čas a miesto konania koncertu: 25.2. od 19:00 v Spoločenskom Dome NIVY, Bratislava. Vstupenky tu.

Komorný koncert – BRITTEN & MENDELSSOHN

V sezóne 2023/24 Opera SND pokračuje s obľúbeným cyklom nedeľných Komorných koncertov SND, ktorý vznikol z iniciatívy viacerých členov orchestra Opery SND. Ich spoločnou ambíciou je, popri rozsiahlom opernom a baletnom repertoári, venovať sa aj komornej hudbe pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály sólistov Opery SND. Charakteristickým spoločným znakom jednotlivých koncertov je aj účasť hercov a hostí Činohry SND, ktorí v programe účinkujú s krátkym literárnym vstupom. 

Na februárovom komornom koncerte sa v Opernom salóne predstavia výnimoční hráči na sláčikových nástrojoch orchestra Opery SND a prvá hobojistka Vladislava Fabianová. Zaznie nádherné Hobojové kvarteto Phantasy od Benjamina Brittena a legendárne Sláčikové okteto Felixa Mendelssohna, ktoré má takmer symfonický obsah a rozmery. Básne Pala Macha prednesie herečka Gabriela Dzúriková. 

ÚČINKUJÚ:
Husle – Gonzalo Argüello, Aneta Lednická, Rudolf Patrnčiak, Miroslav Vilhan
Viola – Aleksandr Diagilev, Jelica Nenadovič
Violončelo – Vladimir Gavriushov, Katarína Zajacová
Hoboj – Vladislava Fabianová
Slovo – Gabriela Dzuríková

PROGRAM:
Benjamin Britten: Phantasy Kvarteto pre hoboj a sláčikové trio, Op. 2
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sláčikové okteto, Op. 20
Palo Macho: Mesiac na červeno / výber z básnickej zbierky

Čas a miesto konania koncertu: 25.2. od 19:00 v Spoločenskom Dome NIVY, Bratislava. Vstupenky tu.

Spracovala redakcia mojakultura.sk. 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno