„Hneď po sektore živej hudby je druhým najviac postihnutým sektorom reprodukovaná hudba v reštauráciách, baroch a hoteloch. Tieto príjmy nám dnes tvoria pol miliónový výpadok v rozpočte,“ hovorí pre náš portál Mgr. Tomáš Mikš, člen predstavenstva SOZA.


Vplyvom korony vzniklo viacero inštitúcií, ktoré zastupujú kreatívny priemysel. V minulosti to takto nebolo a SOZA bola jedným z mála organizácií, ktorá zastupovala autorov hudby, textov, ale aj hudobníkov, preto vydala v roku 2019 Správu o stave hudobného priemyslu: „Chceli sme prostredníctvom tejto správy poukázať na mnohé problémy. Snažili sme sa pomôcť hudobnému priemyslu a mnoho z tých problémov je dnes aj aktuálnych. Paradoxne, prišli sme s tým v marci minulého roka a v marci tohto roka vypukla tá najväčšia pandémia,“ hovorí pre náš portál Tomáš Mikš, člen predstavenstva SOZA.


V súčasnosti na Ministerstve kultúry, práce sociálnych vecí a rodiny aj hospodárstve, rokujú asociácie ako Hudobná únia Slovenska, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Asociácia promotérov. Snažia sa nájsť riešenie ako odškodniť ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle, nastaviť schému pomoci, SOZA sa snažila pomôcť svojim členom operatívne a plošne, počas koronakrízy – v apríli.


V akej výške bol príspevok pre členov SOZA počas korony? Pripravujete aj ďalšie projekty pomoci pre členov?
Vyčlenili sme príspevok v maximálnej výške 290 eur v celkovom rozpočte 50-tisíc eur, ktoré sme sa snažili čo najskôr dostať našim členom, to znamená už v priebehu apríla. Boli to všetko ľudia, ktorí mali nulový príjem, zo dňa na deň sa im stopli všetky príjmy. Pokiaľ ide o nejaké ďalšie schémy, aktuálne sme pripravili jeden projekt, ktorým sme reagovali na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Bude to pomoc pre mimovládne organizácie a občianske združenia. Kompenzačnú schému sme vytvorili v spolupráci s Asociáciou hudobných klubov Slovenska.


Z akých zdrojov SOZA čerpá prostriedky? Viete ešte do budúcnosti počítať pre vašich členov s ďalšou pomocou? Dotkla sa korona aj vašich zdrojov príjmov? Vaše štatistiky hovoria, že za 4,5 mesiaca bolo zrušených 5-tisíc podujatí a v mesiaci máj tohto roku sa uskutočnilo len 19 hudobných podujatí, takže iste ste to pocítili aj Vy…
Výhodou SOZA je, že nezastupuje autorov hudby a textov len v oblasti živých podujatí, ale má príjmy aj z hudby, ktorá je použitá inými spôsobmi. Ten prepad u nás je citeľný pri živých podujatiach, ale použitie hudby licencujeme aj v rádiu, v televízii a v oblasti káblovej retransmisie dokonca evidujeme rast počtu divákov. To znamená, cítime istý prepad v rozhlasovom vysielaní, lebo rádiám tiež klesli príjmy, ale prepad cítime prevažne pri živých podujatiach, no zároveň máme zvýšený príjem napríklad v oblasti internetu. Internet bol práve v čase koronakrízy veľmi populárny, došlo k veľkému použitiu diel na internete, takže môj odhad je, že tento rok budeme mať v tejto oblasti minimálne dvojnásobný nárast príjmov. Mierne rastie aj oblasť káblovej retransmisie, pretože ľudia sú viac doma, pozerajú televíziu, predplácajú si balíčky, čiže tento segment rastie a vidíme to na našich príjmoch. Vďaka Bohu, SOZA nie je odkázaná na príjmy zo živých podujatí, ani to nie dominantný zdroj príjmov našich členov…

Tak ani som nepredpokladala, že zbohatnete z toho, keď hrá sláčikový orchester Vivaldiho…
Áno… Dominantné zdroje našich príjmov sú vysielanie, retransmisia a tieto použitia, ktoré nám sanujú rozpočet. Vďaka tomu nebude náš celkový prepad príjmov približne 50-percentný, ako predpokladáme v oblasti verejných podujatí, ale menší.

Aký je odhad? Máte už spravený približný odhad?
Odhad je na úrovni 10 až 20 percent.

To je celkom optimistická bilancia…
Vďaka tomu, že sa nám na tento rok podarilo uzatvoriť veľmi dobré zmluvy a tiež vďaka tomu, že sa nám podarilo vysúdiť nejaké finančné prostriedky za minulosť. Od neplatičov, ktorí mali platiť finančné prostriedky za minulé roky, dostaneme financie práve tento rok, čo sa nami zastupovaným autorom veľmi hodí. Dostaneme ich totiž v čase, keď ich najviac potrebujeme. Podobne postihnutý je totiž segment prevádzok reštaurácií, hotelov a barov, kde sa tie príjmy pohybujú na úrovni jedného milióna eur a tam sú tie výpadky veľmi podobné.

Ako je to v prípade týchto prevádzok, ktoré boli zatvorené nariadením vlády počas koronakrízy? Odpustíte im poplatky za toto obdobie?
Áno. Tieto prevádzky boli totiž povinne zatvorené tri mesiace, takže tieto tri mesiace sme im poplatky odpustili, respektíve dostali príslušnú zľavu.

Iba zľavu alebo ste im to odpustili úplne?
Fakturujeme im to ročne, takže za toto obdobie nebudú hradiť poplatky vôbec, účtovne to bude zohľadnené. Snažili sme sa k tomu pristúpiť propartnersky. Vidíme však, že obrovské množstvo prevádzok neprežilo. Skrachovalo a muselo zatvoriť. Tieto príjmy nám dnes tvoria pol miliónový výpadok v rozpočte. Hneď po sektore živej hudby je druhým najviac postihnutým sektorom reprodukovaná hudba v reštauráciách, baroch a hoteloch.

Na Slovensku majú mnohé tieto prevádzky problém prežiť, nieto ešte platiť navyše poplatky za reprodukovanú hudbu…
Presne tak…

Zdá sa, že sme sa ešte nestihli spamätať z prvej vlny a prichádza ďalšia vlna. Uvažovali ste už aj nad tým, čo v ďalšom kole?
Snažíme sa to sledovať priebežne, platobnú schopnosť a disciplínu, aj sme vyzvali všetkých našich klientov, aby nám dali vedieť, v prípade, ak sú v nejakých ťažkostiach, aby sme skúsili vymyslieť nejaké odklady foriem splátok. Tie sme aj aplikovali pre viacerých klientov, snažili sme sa im dať nejaký priestor, aby sa mohli nejakým spôsobom pozviechať.

A rieši to situáciu? Pretože ten podnikateľ si ten problém len tlačí pred sebou…
Rozumieme, ale tiež potrebujeme nejakým spôsobom udržať tento ekosystém v chode a z nejakých zdrojov vyplácať autorov, ktorí musia platiť svoje faktúry. Takže sa musíme s tými prevádzkovateľmi na nejakom systéme dohodnúť. Snažíme sa k tomu pristupovať citlivo, a to, čo príde na jeseň, nikto z nás zatiaľ nevie predpovedať.

Poďme k inej téme. Mnohí ľudia z kreatívneho priemyslu neprešli sitom štátnej pomoci, pretože mali súbeh príjmov, hoc aj mohli mať smiešnych pár desiatok eur ako pedagógovia. SOZA na tieto problémy nielen umelcov, ale ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle zareagovala. Vieme to porovnať, aká bola pomoc ľuďom v zahraničí? U nás sa totiž stále len mesiace hľadajú cesty a stále pomoc neprichádza…
Rokovali sme so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry pánom Kutašom, ale gro týchto diskusií vedú zástupcovia asociácií kreatívneho priemyslu. Vyzerá, že tento problém je vyriešený v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytne finančné prostriedky. V Čechách túto pomoc nastavili tak, že poskytli pomoc v hodnote 25 tisíc českých korún na osobu, reagovali aj v tom prípade, ak tam bol pedagogický súbeh. Na Slovensku ľudia, ktorí napríklad mali pár hodín ako učitelia na ZUŠ, nedostali nič a v Čechách na základe výnimky, mohli dostať štátnu pomoc. Práve tento krok by mal byť konečne vyriešený aj u nás a my pevne veríme, že sa to podarí. SOZA pôsobí prevažne v roli poskytovateľa dát, keďže spolupracujeme napríklad s Inštitútom kultúrnej politiky. Naša úloha je teda skôr odborná, aby sme podporili vznik týchto schém.

Ďalšou veľkou témou, ktorú ste otvorili na tlačovej besede, a ktorá sa aj významne ukázala počas koronakrízy, je návštevnosť podujatí. Na menších festivaloch alebo koncertoch je citeľná nízka návštevnosť, ľudia sa možno ešte boja chodiť na festivaly, odráža sa aj ich ekonomická situácia, aj z tohto titulu ste zaviedli pre organizátorov zmenu, môžu vám dodatočne po podujatí poslať vyúčtovanie o reálnom počte návštevníkov. Z akého modelu ste vychádzali? Ako organizátori preukazovali návštevnosť na podujatiach pred koronakrízou?
Predtým sa zohľadňoval iným spôsobom, väčšinou nám organizátori predkladali fotodokumentáciu, pred podujatím zaslali dokumentáciu o obmedzení kapacity priestoru, čestné prehlásenie a podstatný bol samozrejme playlist. Do sadzobníka sme teraz pridali lehotu na 15 dní po podujatí, pretože to vyúčtovanie pre organizátora môže určitý počet dní trvať, musia predložiť kompletnú dokumentáciu predaných lístkov, takže už od 1. augusta je tento spôsob akceptovaný. Tento model používajú aj v Českej republike. Zatiaľ je to provizórne opatrenie, ale pracujeme na komplexnejšej zmene sadzobníka hudobných podujatí v spolupráci s asociáciami hudobných klubov, promotérmi a organizátormi hudobných festivalov. Sme v opačnej pozícii a žiadame od nich dáta, aby sme mohli nastaviť čo najlepšie podmienky a ceny vzhľadom k veľkosti slovenského trhu. Zastupujeme totiž aj zahraničný repertoár a veľakrát nám chodia reklamácie aj zo zahraničia, prečo sme vybrali za istý repertoár takú nízku sumu.

Na plošnú pomoc, ktorú ste poskytli veľmi rýchlo a bez byrokratických zbytočností, reagovali autori veľmi pozitívne. Na rozdiel od tej štátnej pomoci bola veľmi promptná, adresná a rýchla. Aké ste mali Vy reakcie? Aký bol mechanizmus tejto pomoci?
Sme občianske združenie vlastných členov, ktoré bolo založené takmer pred sto rokmi, veď už o dva roky budeme oslavovať storočnicu. V SOZA sú volené orgány členov, teda hudobných skladateľov a textárov, ktoré si nastavujú nielen cenníkové mechanizmy, ale aj schémy podpory. V rámci SOZA existuje na tento účel Sociálny a kultúry fond. Ten má za cieľ pomáhať hudbe na Slovensku alebo pomáhať autorom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Ľudské osudy sú rôzne a človek sa dostane mnoho krát pod hranicu životného minima, to znamená, tento sociálny fond má aj sanovať takéto sociálne prepady. Do tohto fondu sa strhávajú prostriedky priebežne z autorských honorárov a potom sa vyhodnocujú, či už sú to sociálne alebo kultúrne a žiadosti o príspevky, ktoré schvaľuje Rada fondu. Keď sme počas koronakrízy videli tú alarmujúcu situáciu, tých sociálnych prípadov sa totiž vyrojili stovky, zrazu sa na nás začali obracať mnohí naši členovia, s ktorými sme v kontakte. Povedali sme si, že im musíme pomôcť okamžite, lebo si nemôžu dovoliť čakať dva mesiace, veď majú hypotéky, deti. Ideálny scenár bol, aby od podania žiadosti, tie financie do dvoch týždňov odišli zo SOZA. Takže aj interný proces schvaľovania u nás bol veľmi rýchly. Sme veľmi radi, že sa to podarilo.

Galavečer Cien SOZA sa tohto roku neuskutoční. SOZA finančné prostriedky presunie na pomoc svojim členom. Foto: Peter Jurík

Zrejme to bolo aj preto také rýchle, že schvaľovanie žiadostí sa dialo vo vnútri inštitúcie a nemuselo sa k tomu vyjadrovať ďalších osem nadriadených orgánov…
Musela to schváliť Dozorná rada SOZA, čo je najvyšší orgán pätnástich členov. Je to pán Lipa, pán Štrasser a ďalšie veľké kapacity slovenskej hudby. Predložili sme to na Dozornú radu ako návrh predstavenstva, kde to bolo jednomyseľne schválené a tá pomoc mohla veľmi rýchlo plynúť. Zo sociálneho a kultúrneho fondu bol vyčlenený balík 40 tisíc eur a keď sme videli, že situácia sa nezlepšuje a žiadostí chodilo veľmi veľa, tak sme sa rozhodli, že Ceny SOZA tohto roku nebudeme odovzdávať a radšej ušetrené prostriedky budeme investovať do našich členov. Odovzdávať ceny môžeme aj o rok, respektíve nejakým iným, menej nákladným spôsobom. Galavečer je síce fajn, keďže Ceny SOZA zostali jedinými hudobnými cenami na Slovensku, ale alokovaných 10 tisíc eur na galavečer sme presunuli radšej na pandemickú pomoc. A keď ste sa pýtali na tú reakciu, veľmi nás potešila, najmä od tých, o ktorých by som to možno ani nepovedal (úsmev).

Zrejme ste boli jediná organizácia, od ktorej dostali podporu v časoch núdze…
Áno a až vtedy sme si uvedomili, aký alarmujúci je v skutočnosti ten stav, opatrení a schém pomoci. Títo ľudia nimi naozaj prepadli a nemali žiaden príjem. Mali ho zastavený v dôsledku štátnych opatrení a nezapasovali do žiadnej schémy pomoci, len do tej našej, ktorá bola plošná.

Je SOZA pripravená aj na ďalšie obdobie? Povedzme si úprimne, v kultúre to zatiaľ nevyzerá ružovo a nevyplýva to len z opatrení, ktoré sa aktuálne prijímajú, ale je to celkovo, vplyvom rôznych faktorov…
Nevyzerá to ružovo a ten prepad príjmov tam určite bude. Našťastie, SOZA nemá príjmy len z verejných podujatí, ale aj z rozhlasových a televíznych vysielaní, káblových a satelitných retransmisií, ktoré našim členom takpovediac pomôžu prežiť. Niektoré budeme distribuovať priebežne, niektoré v budúcom roku. Pokles príjmov naši členovia nielen domáci, ale aj zahraniční pocítia nielen v tomto roku, ale aj v budúcom. Ťažko odhadnúť celkový prepad, pravdepodobne to bude na úrovni 20 percent. Ale jeseň je ešte len pred nami, takže uvidíme. Veľa firiem sa môže dostať do problémov, tých, ktorí sú naši štandardní klienti. Dúfame, že nejakým spôsobom to spolu s našimi členmi prežijeme. Najviac na to však doplatia tí autori, ktorí boli hraní na živých podujatiach. Ten repertoár, ktorý je hraný na koncertoch a festivaloch alebo firemných akciách. Tí, ktorí sú hraní v seriáloch alebo v rádiách, tí stále dostávajú svoje stabilné príjmy. Samozrejme, aj médiá boli postihnuté krízou, takže majú nižšie rozpočty. Od nich sa odvíjajú aj znížené príjmy, ktoré platia nám, ale nebude to taký dramatický pokles, ako pri živých podujatiach. Uvidíme, akým spôsobom sa bude vyvíjať náš Sociálny a kultúrny fond, my však pevne veríme, že takáto pomoc už nebude nutná, že tú úlohu za nás prevezme štát. Radi by sme totiž financovali novo vznikajúce projekty, pretože na to sú primárne určené tieto prostriedky. Snažíme sa podporiť novú tvorbu, vznik nových skladieb, cédečiek, podujatí, tam dávame každoročne desaťtisíce eur. Ročne podporíme okolo sto projektov v oblasti hudby.

Zuzana Vachová
Zdroj titulnej foto: TASR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno