Ladislav Fančovič opäť prináša do štyroch slovenských miest hudbu, ktorá u nás doposiaľ nezaznela.

Pandémia priniesla množstvo smutných a negatívnych dopadov, ale v poslednej dobe sa vynárajú aj jej zaujímavé pozitívne „následky“. Keď sa počas lockdowu 23.3.2021 uskutočnil online komorný koncert členov Slovenskej filharmónie s netradičným programom, ktorý dramaturgicky zostavil a aj oddirigoval violončelista, Francúz Ken-Wassim Ubukata, nikto si nemyslel, že to bude začiatok vzniku nového a veľmi atraktívneho medzinárodného tria.


Na spomenutom koncerte okrem Kuchynskej revue Bohuslava Martinů odznelo v slovenskej premiére aj Trio pre husle, violončelo a saxofón Ernesta Rotersa. S nápadom naštudovať túto skladbu prišiel Ladislav Fančovič, ktorý aktuálne študuje magisterské štúdium klasického saxofónu na Fontys University v holandskom Tilburgu. K spolupráci páni oslovili novú členku Slovenskej filharmónie Leilu Akhmetovu pochádzajúcu z Kazachstanu. Výsledok nadchol nielen publikum, ale aj samotných protagonistov, preto sa rozhodli vyhľadať a naštudovať ďalšie skladby pre toto netradičné nástrojové obsadenie, ktoré odznejú na Slovensku po prvýkrát.


Dramaturgicky postavili repertoár programu THE SAXOPHONE CONNECTIONS na saxofónových prepojeniach s husľami a violončelom a na koncertoch odznejú skladby 1. polovice 20. storočia až po súčasných žijúcich autorov. Saxofón je na Slovensku v klasickej hudbe takmer neznámym nástrojom a málokto si vie predstaviť ako krásne môže pri správne používanej technike znieť. Jeho vynálezca, Belgičan Adophe Sax, chcel zostrojiť nástroj, ktorý by svojím zvukom tvoril v symfonickom orchestri prepojenie medzi sláčikovými a dychovými nástrojmi. Až o viac než 80 rokov neskôr vznikol jazz, v ktorom sa saxofón uplatnil ešte viac. Interpreti chcú na koncertoch ukázať univerzálnosť saxofónu, preto na program zaradili aj skladbu, ktorá má v sebe aj prvky jazzu a be-bopu (Nikolai Kapustin).


Koncertné turné v 4 slovenských mestách (Cífer, Hlohovec, Levice, Bratislava) prinesie program:


  1. Adolf Busch (1891–1952): Suita pre husle a altový saxofón
  2. Nicolas Bacri (1961): Petite musique op. 111 pre husle, violončelo a altový saxofón
  3. Pierre-Max Dubois (1930–1995): Feu de paille pre husle a altový saxofón
  4. Nikolai Kapustin (1937–2020): Duett op. 99 pre violončelo a altový saxofón
  5. Nicolas Bacri (1961): Sonáta Variata pre sólové husle op. 70c
  6. Ernst Roters (1892–1961): Trio pre husle, violončelo a altový saxofón W. 26b

Všetky koncerty podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý ocenil snahu šírenia komornej hudby tej najvyššej interpretačnej kvality po Slovensku.

26.6.2021 CÍFER

Dom kultúry Cífer, 16:00 hod.

Facebook: https://www.facebook.com/events/513010309829151/

28.6.2021 HLOHOVEC

Knižnica hlohovského zámku, 18:00 hod.

Facebook: https://www.facebook.com/events/272970037904981/

29.6.2021 LEVICE

Synagóga, 18:00 hod.

Facebook: https://www.facebook.com/events/179547790788558/

30.6.2021 BRATISLAVA

Zichyho palác, 20:00 hod.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1505346063191025

LEILA AKHMETOVA pochádza z Kazachstanu a na husliach začala hrať ako osemročná. Študovala na Kazašskej národnej hudobnej akadémii v Astane a na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne v triede Saschka Gawrilova. Nedávno ukončila magisterské štúdium na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien v triede Dalibora Karvaya. Spolu so svojou sestrou, klaviristkou Aidou Akhmetovovou, je hosťujúcou umelkyňou festivalu Golden Key, ktorý sa každoročne koná v Carnegie Hall. Účinkovala v Magdeburskej filharmónii, ako aj s niekoľkými komornými orchestrami a súbormi v Nemecku. Od sezóny 2015/2016 do apríla 2019 pôsobila ako prvá hráčka v skupine 2. huslí v Berlínskom rezidenčnom orchestri. Taktiež bola prvou huslistkou komorného súboru Chamber of Lights.

Od septembra 2019 je členkou Slovenskej filharmónie v skupine 2. huslí. Získala viacero ocenení na rôznych husľových súťažiach. Medzi najvýznamnejšie patria ceny z Čajkovského medzinárodnej súťaže pre mladých hudobníkov v Japonsku (diplom), Medzinárodnej súťaže Giovani Talenti v Taliansku (1. cena), Demidovovej medzinárodnej súťaže v Rusku (3. cena) a medzinárodnej súťaže „Astana-Violin“ v Kazachstane (Grand-Prix).

KEN-WASSIM UBUKATA Ken-Wassim Ubukata sa narodil vo Francúzsku. Na violončele sa začal učiť hrať ako šesťročný a dirigovaniu sa spočiatku venoval ako autodidakt. Štúdium violončela absolvoval na Conservatoire National Supérieur Musique et Danse v Lyone v roku 2014. Následne študoval tri roky na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen pod vedením Francisa Goutona. Už počas štúdia získal Ken-Wassim Ubukata skúsenosti v profesionálnych orchestroch a špecializovaných súboroch venujúcich sa repertoáru od starej po súčasnú hudbu. V rokoch 2017 až 2019 študoval dirigovanie na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u Simeona Pironkova. Od sezóny 2018/2019 je členom Slovenskej filharmónie ako zástupca koncertného majstra skupiny violončiel. V lete 2020 debutoval ako dirigent v sérii predstavení Mozartovej Figarovej svadby v Slovinsku a dirigentsky sa zhostil aj naštudovania Kuchynskej Revue Bohuslava Martinů s Božidarou Turzonovovou v úlohe recitátora v komornom online koncerte Slovenskej filharmónie počas pandémie v r. 2021. Cenné rady načerpal aj od majstrov taktovky, akými sú Daniel Raiskin, Emmanuel Villaume či George Pehlivanian.

LADISLAV FANČOVIČ je považovaný za významného predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň patrí k najvšestrannejším umelcom na česko-slovenskej hudobnej scéne. Študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Mariana Lapšanského a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Wolfganga Watzingera. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Mariana Lapšanského. Bol finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží, ako napr. Medzinárodnej klavírnej súťaže F. Chopina v Mariánskych Lázňach, Medzinárodnej klavírnej súťaže E. Nyiregyháziho v Krakove, Medzinárodnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave, súťaže Talent roku atď. Vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, György Sándor, Karl-Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky).

Vo svojom repertoári má viac než 20 klavírnych koncertov. Ako sólista sa predstavil aj na niekoľkých koncertoch s orchestrom Slovenskej filharmónie, naposledy ako sólista v Chačaturianovom Koncerte pre klavír a orchester, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu, Pražskou komornou filharmóniou, Filharmóniou Zielona Góra, Štátnymi symfonickými orchestrami miest Izmir a Antália v Turecku, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Filharmóniou Hradec Králové, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Pressburger Philharmoniker, Slovenským komorným orchestrom pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Alexandra Rahbariho, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Maria Košika, Zbyňka Müllera, Jacka Martina Händlera a i.

Je aj vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio a Berger Trio. S husľovým virtuózom Milanom Paľom tvoria výrazovo nekonvenčné a mimoriadne kompaktné duo, ktorého výsledkom je odbornou kritikou oceňovaná séria nahrávok kompletných diel pre husle a klavír (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók, Weinberg). Okrem koncertov na Slovensku a v Česku účinkoval vo väčšine európskych krajín, v Turecku, Malajzii, USA, Číne, Indii a na Cypre. Ladislav Fančovič nahral viac než 30 CD nosičov pre vydavateľstvá Naxos, Pavlík Records, Hudobný fond, Diskant, Slovak Radio Records a Swingmánia. Medzi najvýznamnejšie počiny patria 3 CD s hudbou bratislavského rodáka Ernő Dohnányiho (2013, 2018, 2021), CD Leopold Godowsky (2012) s nahrávkou jeho Klavírnej sonáty e mol, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle či CD Jozef Grešák (2020), v ktorom sa predstavil ako sólista v Koncerte pre klavír a orchester so Štátnou filharmóniu Košice a tiež ako hudobný režisér albumu.

Ladislav Fančovič rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej hudobnej tvorby (Čekovská, Šarišský, Zeljenka, Berger, Iršai, Suchoň, Lejava).

V roku 2011 zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu a založil swingový orchester Fats Jazz Band. FJB hrá autentickú hudbu 20. až 40. rokov minulého storočia americkej, anglickej, českej a domácej proveniencie. Raritou je, že členovia orchestra hrajú na originálnych historických hudobných nástrojoch z 30. rokov.

Všestranný umelec sa od roku 2013 venuje aj hre na saxofóne a je neúnavným propagátorom interpretácie klasickej hudby na tomto nástroji na Slovensku. V roku 2014 založil saxofónové kvarteto Pressburg Saxophone Quartet (pôvodný názov Saxophone Syncopators), ktorého repertoár tvoria skladby z oblasti vážnej hudby (A. Glazunov, J. B. Singeleé, E. Bozza, P.-M. Dubois, C. Pascal, J. Iršai a i.) a tiež originálne aranžmány hudobného žánru ragtime z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najväčší rozkvet a stal sa inšpiráciou pre interpretov aj pre hudobných skladateľov. Od roku 2020 študuje hru na saxofóne na Fontys University v Holandsku pod vedením jednej z najväčších saxofónových osobností klasickej hudby, skladateľa a dirigenta Andreasa van Zoelena. Fančovič sa zaslúžil sa o vydanie prvého slovenského monografického CD venovaného saxofónovej tvorbe Nuclear Sax (2020), na ktorom okrem jeho saxofónového kvarteta účinkuje aj slovinský saxofonista Lev Pupis a samotný autor hudby, Jevgenij Iršai. V r. 2020 vyšli vo vydavateľstve Naxos svetové premiéry skladieb Alexandra Rahbariho v podaní L. Fančoviča na saxofónoch – Symphonic Poem No. 9 ‘Nohe Khan’ pre sólový barytónsaxofón a orchester a Symphonic Poem No. 10 ‘Morshed’ pre C melody saxofón, harfu, marimbu, vibrafón, perkusie a spev (CD My Mother Persia vol. 3).

Fančovič pôsobí aj ako aktívny organizátor kultúrneho a edukačného života na Slovensku. Je riaditeľom medzinárodného festivalu starého jazzu Golden Age Festival a od r. 2017 organizuje jediné majstrovské kurzy v hre klasickej hudby na saxofóne na Slovensku, Saxophobia Bratislava, ktoré každoročne navštívi vyše 50 študentov zo 7 krajín, a počas ktorých sa uskutoční niekoľko výnimočných koncertov pre verejnosť vrátane koncertu 60-členného saxofónového orchestra v Slovenskom rozhlase.

www.fanzowitz.com

Zdroj: TS – Jana Dekánková – PR manažérka
Zdroj foto: Alexander Trizuljak, Karol Srnec

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno