„Celým festivalom chceme osloviť milovníkov smiechu, radosti, kvalitnej drámy, detského diváka a v neposlednom rade milovníkov hudby, umenia. Veríme, že si každý nájde program – podľa vlastného gusta,“ hovorí pre náš portál jeden z organizátorov festivalu NA SKOK-FEST, Martin Bašista.

Od 19. do 21. novembra čaká priaznivcov divadla festival NA SKOK –FEST, ktorý bude hostiť niekoľko súborov zo Slovenska. Nielen v tom však bude výnimočný. Koná sa totiž pri príležitosti stého výročia prvej zmienky o ochotníckom divadelnom predstavení v Raslaviciach. Je pozoruhodné, že aj v tejto dobe sa našla partia mladých, húževnatých ľudí, ktorí si chcú storočnicu divadla pripomenúť, záleží im na odkaze našich predkov a chcú pokračovať ďalej v ich línii – divadlom vychovávať. Jedným z nich je aj vedúci ochotníckeho Divadelného súboru NA SKOK, Martin Bašista, ktorý sa spoločne s ďalšími organizátormi rozhodol tento festival zorganizovať.


V novembri priaznivcov činoherného umenia čaká Divadelný festival NA SKOK-FEST. Aká je jeho koncepcia – hlavná myšlienka?


Chceme ponúknuť obyvateľom, nielen Raslavíc, ale aj širokého okolia možnosť zažiť množstvo rozmanitých predstavení, koncentrovaných do trojdňového programu. Po dlhej dobe odriekania si spoločenského života to bude príležitosť kultúrne sa vyžiť, načerpať nové idey, doslova nasiaknuť  fluidom vychádzajúcim z každého jedného predstavenia. Hlavne – naživo. Koncepcia festivalu je založená na rozmanitosti žánrov, názorov inscenátorov, režijných poňatí jednotlivých predstavení. Do budúcna by sme boli veľmi radi, ak by sa nám darilo festival organizovať pravidelne. Hlavnou ideou festivalu sa stalo motto nášho súboru  „ Na skok za kultúrou …“ Veľmi sa tešíme na stretnutia s našimi vernými divákmi. Mnohých tváre a feedback nám nesmierne chýbajú, keďže posledné predstavenie v Raslaviciach – pred lockdownom – sme hrali v novembri 2020. Potom sme sa pustili do príprav výročia. Veríme, že aj preto bude atmosféra veľmi vrúcna, úprimná a rodinná.


Zatiaľ to vyzerá tak, že festival sa bude môcť uskutočniť, no organizátori to majú v týchto dňoch komplikované, covid automat sa neustále mení. Ako ste na to organizačne pripravení vy? Koľko ľudí môže byť aktuálne v Kultúrnom dome v Raslaviciach, kde sa predstavenia budú konať?


Vzhľadom na momentálnu situáciu vo svete to nemá jednoduché nikto – a nie iba v tejto oblasti. Organizačný tím (Andrej Hudáček, Tímea Bučková, Martin Bašista) robí všetko pre to, aby podujatie prebehlo v najlepšom možnom scenári – pre nás i pre divákov. Sme vopred pripravení na každú farbu kultúrneho semaforu. Podujatie sa bude konať vo všetkých farbách – okrem zelenej – v režime KZ (kompletne zaočkovaní). Ak by sa stal zázrak a okres Bardejov by bol v čase konania festivalu zelený – organizácia by prešla do režimu OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní). Musíme byť realisti. Preto sme spustili predpredaj už v režime KZ (kompletne zaočkovaní), čo nám umožňuje mať kapacitu bez obmedzení s rozostupmi medzi divákmi, rodinami. Veríme, že neočkovaní diváci a diváci po prekonaní COVID-u sa nebudú hnevať. Ak chceme organizovať podujatie takéhoto formátu, musíme dbať aj na ekonomickú stránku a na bezpečnosť nás všetkých – to je pre nás prvoradé. Za daných opatrení by bola kapacita v ostatných režimoch veľmi malá, riziko možného problému väčšie a dôsledky nepredstaviteľné.

Divadelný súbor NA SKOK

Publikum sa môže tešiť na trojdňový festival a rozmanité žánre. Čo všetko ich čaká z pohľadu žánrovej rôznorodosti?

Dramaturgická rada festivalu veľmi citlivo vytvorila program, v ktorom si na svoje prídu všetky generácie divákov. Čaká ich galaprogram, ľudové i moderné spracovania inscenácií. Komédia Plné vrecká peňazí – ako pocta Milanovi Lasicovi. Psychologická dráma, Hudobno-divadelná show a veselohra. 

Tulčícke ochotnícke divadlo

Oslovili ste päť súborov z celého Slovenska, čo asi v časoch korony nie je také jednoduché. Predstaví sa divadlo z Tulčíka, divadlo zo Žabokrekov, absolventi Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc, ale dokonca aj Teatro Colorato, ktoré má svoju stabilnú divácku základňu, nielen v Bratislave, ale i v zahraničí. Priblížite, ako dnes pracujú tieto ochotnícke súbory? Je to vyslovene len o láske k divadlu? Z akých prostriedkov žijú?

Jednotlivé súbory sme oslovili rok dopredu. Finálna zostava účinkujúcich sa dosť zmenila. Dva súbory z piatich sme museli nahradiť – nie ich vinou. Priestory na skúšanie mnohých ochotníckych súborov boli počas pandémie premenené na testovacie miestnosti, neskôr očkovacie centrá. Veľa priestorov sa začalo prerábať, preto nebolo kde skúšať. Je to veľká škoda, pretože ich tvorba je ozaj kvalitná. Každý z nich je financovaný vlastným spôsobom, no keby nemilovali to, čo robia, nebojovali by aj naďalej. Z lásky sa človek nenaje, ani fungovanie divadla ňou nezabezpečí. Pokiaľ sú na svete dobrí ľudia –  podporovatelia divadla, sponzori a šikovní členovia, ktorí píšu projekty – všetko sa určite dá. Častokrát sa chod divadla financuje aj z vlastného vrecka.

Teatro colorato

Existujú na Slovensku medzi jednotlivými ochotníckymi súbormi vzájomné vzťahy? Komunikujete ako divadelníci spolu? Ťaháte “za jeden povraz”?

Určite áno. Poznám vedúcich súborov, s ktorými som v kontakte a neváhame sa poradiť o hocičom. Tiež sa snažím byť k dispozícii pre každého, kto zavolá s prosbou o radu, pomoc. Momentálne je škoda, že sa náš spoločný život obmedzil. Festivaly sa organizujú dosť opatrne. Nie je veľa príležitostí, kde by sme sa mohli stretnúť s kolektívmi, ktoré pracujú na princípoch ako my. Ale samozrejme – radi by sme sa spoznávali, komunikovali, ťahali za jeden povraz – ako vravíte. Na to sme chceli vytvoriť priestor aj naším festivalom. Žiaľ, opäť to bude také rýchle, zvláštne. Keďže z hygienických dôvodov a na základe opatrení nemôžeme všetky súbory ubytovať – po predstavení bude väčšina odchádzať domov. Mali sme pripravený aj spoločný program, kde by si všetci účastníci sadli, porozprávali sa, vymenili si skúsenosti, zážitky, bavili sa. Žiaľ, situácia je, aká je, ale nevešiame hlavu.

Absolventi Konzervatória Jozefa Adamoviča

 

Akých ľudí chcete osloviť? Už otvárací program Depozitár je, ako tvrdíte, pre všetky generácie. Ako to myslíte? Ako sa Vám v inscenácii podarilo dosiahnuť to, aby ste oslovili všetky generácie?

Galaprogram Depozitár je koncipovaný ako jedna z našich skúšok. Konkrétne tá, na ktorej sme si s kolegami povedali: „ No, taká vec – výročie!“. Divadlo – v divadle. Ponúka pohľad za druhú stranu opony nášho divadla. Radosti, starosti, kolektívna práca, mágia divadla, „éterično“,… To všetko stojí pri zrode každého nášho diela. Galaprogram je o to zaujímavejší, že v ňom divákom ponúkneme ukážky z predstavení hraných v našej obci v minulosti. Vypovedajú nielen o vkuse jednotlivých generácií, ale aj o stave spoločnosti v určitých vývojových etapách divadla. Naviac je to ešte prepojené so súčasnosťou. Keď diváci galaprogram uvidia, môžu veriť, že takto ozaj vznikal. Báli sme sa toho, aká bude situácia, či bude v čase výročia COVID, či to stihneme skúšať, pripraviť. Aj keď sme mali v hlavách nespočetné množstvo otázok – chuť robiť divadlo, pracovať – našla cestu, ako fungovať. Umenie ozaj vzniká náhodne. V jeden moment ste úplne prázdny a snažíte sa vymyslieť to vaše – ako. Potom to zrazu príde a uvedomíte si, aké je to jednoduché. Treba len vytrvať a chcieť. Príslušník každej generácie si v ňom nájde to svoje. Či už starší – v ukážkach z hier, kedy budú spomínať, aké bolo zažiť to, alebo z počúvania od svojich rodičov, prarodičov. Mladších určite osloví súčasný rámec priebehu skúšky divadla. Celým festivalom chceme osloviť milovníkov smiechu, radosti, kvalitnej drámy, detského diváka a v neposlednom rade milovníkov hudby, umenia. Veríme, že si každý nájde program – podľa vlastného gusta.

Depozitár – Divadelný súbor NA SKOK

Divadelný súbor NA SKOK bude premiérovať hru Slovenská sirota. Videopozvánka vyzerá veľmi zaujímavo a opäť ste siahli po tradíciách, nechýba váš obľúbený folklór. Priblížite našim čitateľom túto inscenáciu?

Pri výbere inscenácie sme siahli po edícii hier vydávaných v Turčianskom Svätom Martine, ktoré tvorili kmeňový repertoár našich ochotníkov a niektoré sa nám aj zachovali. Výber Slovenskej siroty je pre nás o to vzácnejší, že ju môžeme znovu uviesť na javisko po sto rokoch od jej knižného vydania. K textu sme pristupovali s úctou a prihliadnutím na všetky okolnosti jeho vzniku. Inscenáciu sme kreovali ako spomienku na časy minulé, našich predkov. Inscenácia vykresľuje problematiku spoločenskej situácie na Slovensku z čias maďarizácie, kedy krivdy, utrpenie a utláčanie Slovákov nemali azda žiadne hranice. Do dedín prichádzali kupci, ktorí so sebou odvážali deti a nasľubovali rodičom, často aj vdovám, že sa im vrátia bohaté a zaopatria tak rodinu. Opak bol pravdou. Deti boli zneužívané na ťažkú prácu na gazdovstve. Mnohé sa domov nevrátili. Ako to dopadne v prípade Marienky? Na to sa určite príďte pozrieť. Túto inscenáciu pripravujeme už rok. Zložitá scénografia a asi tridsať kostýmov, ktoré sme šili viac-menej svojpomocne, nám dali neskutočne zabrať. O to viac sme hrdí na výsledok. Spomínam na to, akoby to bolo včera. Každý večer som mal na dlážke v obývačke roztiahnutú inú látku. Starostlivo som na ňu ukladal zápalky, aby som rovnomerne poznačil, kde pôjdu výšivky. Sme vďační, že nás podporujú aj naše mamky, ktoré tiež pomáhali. Či už so šitím alebo vyšívaním. Ozaj veľa nepredstaviteľne prácnej činnosti, ktorú sme kolektívne zvládli. Hudbu do inscenácie zložil skladateľ Peter Rezník. Dodáva dielu neskutočnú dynamiku a hĺbku. Nemôžem nespomenúť ani jedinečnú Luciu Vráblicovú. Bez jej hlasu a srdečnosti by táto inscenácia určite nebola taká, akú sme si ju vysnívali. Ozaj sme vďační, nesmierne. Už len prísť a vidieť. Príďte! Pozývame Vás – z celého srdca.

Aké inscenácie prinesú ďalšie súbory?

Sobotňajší program začne Hudobno-divadelnou show – Bejby Bajbl Band v podaní Teatra Colorato. Ide o hudobné spracovanie príbehov zo Starého zákona do rôznych hudobných žánrov. Ďalej klasická slovenská veselohra z dedinského prostredia- Pani richtárka- od autora Ferka Urbánka v podaní Žabokreckého ochotníckeho divadla. Sobotňajší program zakončia Absolventi Konzervatória Jozefa Adamoviča drámou – Polnočná omša – dramatika Petra Karvaša. Tulčícke ochotnícke divadlo zahrá ich autorsky upravenú verziu Ženského zákona – Aňi podobrotki, ani pozlotki (Co še babe šnilo, to še babe chcelo)… abo naspak? Komédiu Plné vrecká peňazí zahrajú členovia Ľubeľského ochotníckeho divadla K. O. Urbana, ako predposledné predstavenie festivalu. Festivalové trojdnie zakončíme slávnostnou premiérou veselohry Slovenská sirota Divadelného súboru NA SKOK, ktorá bola naštudovaná špeciálne pre túto príležitosť, zároveň sto rokov od jej vydania v Slovenskom divadelnom ochotníku. Diváci si môžu zakúpiť vstupenky na jednotlivé predstavenia, alebo permanentky na sobotu a nedeľu osobitne. Aby sme im to uľahčili – ponúkame aj permanentku na všetky programy festivalu.

Žabokrecké ochotnícke divadlo

Festival okrem divadelných predstavení prinesie pre divákov aj sprievodné podujatia. Výstavy, koncerty. Na čo sa oplatí prísť? Ako ste volili koncepciu týchto podujatí?

Aby naši diváci mali kde „hlávky skloniť“ medzi predstaveniami, pripravili sme aj sprievodný program. Budú sa môcť občerstviť, dať si kávu, dobré vínko, langoše. K tomu im bude hrať AT ONCE DUO a Anežka Hudáčková. Výstava PAMÄTE im umožní zblízka vidieť doterajšie scénografie nášho divadla, sfotiť sa, cítiť sa aspoň na chvíľu ako herci z predstavení. Na výstavu prispejú aj žiaci ZUŠ v Raslaviciach svojimi dielami na tému storočnice. Nebudú chýbať ani rôzne kostýmy a scenáre.

 

Zhovárala sa: Zuzana Vachová

Zdroj foto: archív divadelných súborov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno