Máme pripravené rôzne alternatívy začiatku činnosti po karanténe,“ hovorí pre náš portál riaditeľ Štátnej opery Rudolf Hromada.


V súvislosti s pandémiou na Slovensku i ďalších európskych krajinách sú všetky divadlá zatvorené. Aké opatrenia ste zaviedli počas prvých dní?
Vytvorili sme krízový štáb. Pripravili sme usmernenia pre zamestnancov. Uzavreli sme divadlo. Zastavili sme výrobu inscenácie a pretransformovali sme krajčírske dielne na výrobu rúškov.


Ešte pred nariadením vlády SR – zákazom usporadúvať kultúrne, športové a iné podujatia, ste odpremiérovali titul Édith Piaf šéfky baletu Dany Dinkovej (premiéry 6. a 7. marca). Zo strany divákov bol oň veľký záujem, museli ste pridávať aj ďalšie predstavenia. Aký bude osud tohto hudobno-dramatického a tanečného diela?
Osud bude taký, aký bude osud divadla. O tento titul bol enormný divácky záujem a určite s k nemu chceme vrátiť, tak ako aj k ostatným inscenáciám.

Édith Piaf, foto: Zdenko Hanout

Aká je aktuálna situácia v Štátnej opere? Chodia administratívni zamestnanci do práce? Aká je situácia s umelcami?
V rámci krízového plánu sme vyšpecifikovali, ktoré práce musia byť vykonávané na pracovisku a ktoré je možné vykonávať z domu. Cieľom je uchrániť čo najväčší počet zamestnancov. Administratívni zamestnanci sú v rôznych režimoch práce. Niektorí pracujú z domu, niektorí chodia do práce na nevyhnutný čas a niektorí pracujú stále. Umeleckí zamestnanci majú domácu prípravu, študujú operu Turandot a opakujú si repertoár, aby sa udržali v kondícii. Cvičenie kolektívnych telies spolu by bolo príliš riskantné. Krajčírske dielne šijú rúška. Ušili už pre nás, pre Múzeum SNP, Štátny komorný orchester Žilina, ŠVK Banská Bystrica a MK SR. Prebieha nutná údržba, strážna služba a samozrejme tak prepotrebné upratovačky pracujú každý deň.


Je zrejmé, že táto situácia bude mať na všetky divadlá negatívny dopad. Krízový štáb Štátnej opery sa bude musieť vysporiadať aj s výrazným negatívnym dopadom na hospodársky výsledok. Viete už teraz vyčísliť aspoň približne straty, ktoré hrozia?
Vyčísliť straty v tomto momente, je z dôvodu veľa premenných veľmi zložité. Každý týždeň prichádzame o tržby z predstavení, prenájmov, mali sme sa zúčastniť medzinárodného festivalu v Poľsku, turné po Japonsku v lete nebude. Zatiaľ nehráme len necelý mesiac, uvidíme časom, ako to ovplyvní celkovú ekonomiku divadla.

Robili ste už aj nejaké úpravy čo sa týka plánovania ďalších naštudovaní inscenácií?
Zatiaľ sme zastavili výrobu a štúdium opery Turandot a keďže už bola rozpracovaná, tak by sme pokračovali jej štúdiom po skončení karantény a samozrejme by sa časovo posunuli aj ostatné premiéry.

Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Rudolf Hromada.

Čo sa týka vyplácania miezd – koľko percent mzdy aktuálne Štátna opera vypláca svojim zamestnancom? Uvažujete aj nad menej populárnymi opatreniami v snahe znížiť finančný dopad tejto krízovej situácie? Ak áno, nad akými?
Odmeňovanie v Štátnej opere sa riadi zákonom a tabuľkovými platmi, ktoré sú dané a musel by sa zmeniť zákon, aby sme niečo robili s platmi, čo by sme samozrejme nechceli, nakoľko mzdy v štátnej kultúre v mnohých prípadoch nedosahujú ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Zatiaľ prichádzajú zamestnanci o motivačné odmeny, ktoré sa odvíjajú od náročnosti a množstva postáv v predstaveniach.

Takáto krízová situácia v kultúre – na Slovensku ani vo svete azda nebola ešte nikdy taká dramatická. Je vôbec možnosť pripraviť sa na takéto niečo?
V opernom divadle určite nie.

Počítate aj s pomocou štátu? Prípadne, obrátili ste sa už na novú vládu? Filmári tak už urobili a nová ministerka kultúry SR, Natália Milanová im prisľúbila pomoc. Verejnosť to však neprijala veľmi pozitívne… Prečo myslíte, že je v súčasnosti naša spoločnosť takto nastavená?
My sme v inej polohe ako samostatní umelci, náš zriaďovateľ je MK SR a obracať sa na vládu by bolo asi zvláštne v našom prípade. Chápem a nielen filmárov, pretože aj my spolupracujeme s mnohými umelcami samostatne zárobkovo činnými, ktorí majú ten istý problém. Tento problém je podstatne širší ako si vieme predstaviť a netýka sa len umelcov. Myslím si, že verejnosť túto iniciatívu vníma zle preto, lebo problémy filmárov boli vytrhnuté z celkového kontextu všetkých problémov.

Existujú rôzne predpoklady: niektoré teórie hovoria, že život sa do normálu dostane až v júni a to je de facto už koniec sezóny. Ráta Štátna opera aj s takouto možnosťou?
Máme pripravené rôzne alternatívy začiatku činnosti po karanténe a bude záležať skutočne na tom, kedy budeme môcť začať a v ako stave sa bude divadlo nachádzať.

V laickej verejnosti sa ozývajú mnohé hlasy, že v súčasnosti je potrebné sanovať iné profesie, ktoré sú pre život občanov Slovenska podstatnejšie a kultúru a umelcov odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Čo by ste im Vy osobne odkázali? Možno aby tú situáciu chápali lepšie v kontexte…
Svojim spôsobom majú pravdu. Teraz ide o prežitie ako zdravotné, tak aj ekonomické. Je to prirodzený obranný reflex a pud sebazáchovy. Stále riešime denné aktuálne problémy a nezostáva čas, ani sily a ani chuť sa zamýšľať nad budúcnosťou. Jedinou istotou je, že budúcnosť určite bude a aká bude sa tiež rozhoduje dnes, aj keď sú priority iné.

Zuzana Vachová
Zdroj foto: Štátna opera, Zdenko Hanout, Jozef Lomnický

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno