Slovenské národné divadlo privítalo 13. a 14. decembra na predstaveniach Luskáčika viac ako 200 detí v rámci charitatívneho projektu Divadlo pre všetky deti. Vďaka možnosti prispieť na tento projekt pri online nákupe vstupenky ho už týmto spôsobom podporilo viac ako tisíc darcov. SND na projekt Divadlo pre všetky deti v budúcom roku získalo tiež dva granty vo výške viac ako 20-tisíc eur.

Dopoludňajšie predstavenie Luskáčika 13. decembra navštívila takmer stovka slabozrakých a nevidiacich detí z Bratislavy a Levoče. Balet plný nádhernej Čajkovského hudby im priblížila aplikácia v mobiloch. Vďaka audiokomentáru zosynchronizovanému s hudbou mohli deti cez jedno slúchadlo počuť opis jednotlivých obrazov.


Luskáčik pre nevidiacich. Foto: Juraj Žilinčár

Projekt Luskáčik pre nevidiacich iniciovala Galina Kubalová, ktorá je sama nevidiaca. Jej syn tancuje v balete, čo ju inšpirovalo k nápadu, aby ho týmto spôsobom priblížila aj iným, rovnako hendikepovaným ľuďom.


Som veľmi rada, že už aj my nevidiaci môžeme chodiť do baletu tak, aby sme vedeli, čo sa deje na pódiu. Niektoré z detí sú úplne nevidiace, preto doteraz na balet nikdy neprišli, my sme im teraz dali možnosť, aby prvýkrát uvideli balet ušami. Som veľmi rada, že Slovenské národné divadlo nám umožnilo tento projekt uskutočniť,“ hovorí Galina Kubalová.


Nasledujúci deň, 14. decembra, Balet SND privítal na Luskáčikovi deti, ktoré združuje občianske združenie Nádej na život, a deti zo špeciálnych škôl v Piešťanoch a Trnave, ktoré spolupracujú s občianskym združením Úsmev pre druhých. Združenie prepája a pomáha rodinám so zdravotne hendikepovanými deťmi. Väčšina z nich bola v SND vôbec prvýkrát.


Ešte v októbri SND privítalo na opernom predstavení Čert a Káča deti z centier pre deti a rodiny, s ktorými spolupracuje Úsmev ako dar. Spolu tak od začiatku sezóny už v SND zažilo divadlo v rámci projektu Divadlo pre všetky deti takmer 300 detí.

Jeho cieľom je vďaka darcovským príspevkom dostať na predstavenia SND deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so zdravotným znevýhodnením, ktoré by sa inak možno do divadla nikdy nedostali, a umožniť im tak zakúsiť výnimočné chvíle, ktoré prináša divadlo.

Veríme v nezameniteľný a pozitívny vplyv stretu s umením pre každého človeka, no pre deti so špeciálnymi potrebami a vo formatívnom veku zvlášť. Ďalšia, nemenej dôležitá úloha projektu Divadlo pre všetky deti je tiež ukázať zraniteľným skupinám, že sú u nás, teda v inštitúcii zastupujúcej našu krajinu na kultúrnej úrovni, veľmi vítané,“ hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Divadlo pre všetky deti. Foto: Jozef Barinka

Projekt sa SND darí financovať vďaka darcom, ktorí naň prispievajú dobrovoľnými príspevkami pri nákupe svojich vstupeniek na webe divadla, ale aj vďaka darcom, ktorí prispeli jednorazovo vyššou sumou. Spolu ich od začiatku sezóny bolo viac ako tisíc.

Všetkým darcom, ktorí prispeli na tento projekt, by som sa chcel čo najsrdečnejšie poďakovať. Naša spoločnosť potrebuje viac ľudskosti, empatie, lásky, dobrých skutkov a radosti, preto som veľmi rád, že ju v divadle dokážeme vďaka nim spoločne rozdávať,“ dodáva Drlička.

Významnú pomoc pri financovaní projektu Divadlo pre všetky deti a rozvoji detských programov v SND predstavujú granty, ktoré SND získalo koncom roka 2023. Pri príležitosti osláv svojho 20. výročia podporila Nadácia VÚB projekt sumou 20-tisíc eur. Z Nadácie SPP získalo SND ďalších 6-tisíc eur.

Luskáčik pre nevidiacich. Foto: Juraj Žilinčár

Je to pre nás veľká pomoc a veľmi si ju vážime. Vďaka týmto financiám dokážeme u nás v divadle nielen privítať viac detí, ale tiež im môžeme priblížiť divadelné umenie prostredníctvom rôznych kreatívnych workshopov a edukačných materiálov, ktoré v úzkej spolupráci s inscenačnými tímami vznikajú v našej réžii, a rozvíjať tak povedomie a záujem detí o divadelnú kultúru,“ hovorí generálny riaditeľ SND.

SND týmto zároveň vyzýva školy, združenia a organizácie, ktoré pracujú s rodinami a deťmi zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia, aby sa pripojili k projektu Divadlo pre všetky deti. V prípade záujmu o návštevu ďalších predstavení sa treba skontaktovať s projektovou manažérkou Divadla pre všetky deti na emailovej adrese: jana.alexova@snd.sk.

Zdroj: TS PR manažérka SND Jana Alexová

Foto: Juraj Žilinčár, Jozef Barinka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno